Die 2014 AJV van die ABK by die ATKV

DrakensvilleSjoe, dit klink soos ’n mondvol; selfs as jy dit afkort.  Hierdie jaar is die Algemene Jaarvergadering van die Afrikaanse Baptistekerke gehou by die Afrikaanse Taal en Kultuur Vereniging se konferensie sentrum by Drakensville, sowat 20km van Bergville af.  Soos jy kan aflei uit die ‘Berg’ van Bergville en die ‘Drakens’ van Drakensville, was ons vergadering aan die voet van die Drakensberge.  Die omgewing was ongelooflik.  Van die afgevaardigdes het met hul karavane en tente gaan kamp.  Sodoende kon hulle op hul voorstoep sit en daaraan dink dat berge opgerys het en laagtes weggesak het na die plek wat God vir hulle reggemaak het (Psalm 104:8).  Iemand het dalk selfs uitgeroep:  “Ek slaan my oë op na die berge:  waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.  Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie”.

Dit was in hierdie pragtige omgewing waar ons die Here aangeroep en gevra het vir wysheid binne die werksaamhede van die ABK.  En dit was nie net die uitspansel wat deur Algemene Openbaring die werke van Sy hande verkondig het nie.  Ons het ook beleef hoe Jesus Christus in Besondere Openbaring vir ons gepreek is uit die Skrif.  Onder die tema ‘Moses die man van God – Geestelike leierskap in fokus’, het di. Jannie van der Hoven, Willem Nel, Jannie Vosloo en Johannes du Preez ons bemoedig met die groot roeping waartoe God ons geroep het in Christus.

Benewens ‘n paar uitdagings op die vergadering is (soos die finansies en begroting), was daar ook sake waaroor ons opgewonde is.  Chris Meyer is opgeneem as ten volle geakrediteerde leraar van die ABK.  Alhoewel Piet Gouws weens omstandighede (sy seun was in ‘n ernstige motorongeluk) nie die vergadering kon bywoon nie, was dit baie bemoedigend om te beleef hoe almal dit eens was dat hy in sy afwesigheid opgeneem word as proefleraar binne die ABK.  Frans Greffrath (hy sê jy mag maar sy van uitspreek soos jy wil) is opgeneem as ‘n studenteleraar binne die ABK.  Hy bedien tans by Soli Deo Gloria gemeente.

Daar is nie net leraars opgeneem nie, maar ook twee gemeentes.  Ons is dankbaar teenoor die Here dat Soli Deo Gloria en Montana tydens die vergadering opgeneem is as geaffilieerde gemeentes van die ABK.  Te midde van sekere uitdagings, getuig hierdie sake tog van groei, en ons is opreg dankbaar daarvoor.

Tydens die vergadering is ds. Jannie Vosloo tot Visepresident verkies.  Saam met hom en die Inkomende President, ds. Johannes du Preez, bestaan die Uitvoerende Komitee hierdie Statsjaar uit di. Willem Nel, Jaque Hattingh, Tian de Beer, Neels Oosthuizen, Rex Jefferies en Theuns Pieters.  Baie sterkte en seënwense aan hierdie komitee.  Mag die Here julle instaat stel en bekwaam maak vir die werk waartoe Hy julle geroep het.

Die vier dae in die berge het vinnig gekom en gegaan, en dit het tyd geword om weer die pad huis toe aan te durf.  Soos wat jy terugry, dink jy aan hoe lekker dit was om die ouens weer saam te sien, die kuier en die broederskap.  Dit is die gewoonte dat ons in die oggende tye van gebed het.  Donderdagoggend se tyd van gebed was iets besonders.  Ds. Johannes het ons gelei om die sessie te begin met lofprysing.  Daar was soveel spontane gebede van lofprysing, dat die hele sessie net daarvoor gebruik was!Men praying

Ds. Johannes, dit is ons gebed dat die Here jou kragtig sal ondersteun en toerus tydens jou jaar in die voorsitterstoel.  Mag die Here jou seën, beskerm en toerus vir jou verantwoordelikhede in jou eie gesin, jou gemeente en die ABK.  Mag hierdie gedeelte van jou bediening werklikwaar gekenmerk word deur die werking van die Heilige Gees in jou, en mag God verheerlik in alles waartoe Hy jou roep, terwyl jy met blydskap die stryd voltooi.

Baie dankie vir elke gemeente en leraar wat moeite gedoen het om die vergadering by te woon.  Ons gebed is dat, as die Here dit wil, daar volgende jaar nog meer gemeentes sal wees wat saamkom om op ‘n sinvolle wyse te beplan rondom die ABK as deel van die liggaam van ons Hoof, Jesus Christus.

Vrede vir elkeen van julle vir 2014

Jannie Vosloo  Jannie Vosloo

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Verslae. Bookmark the permalink.