‘n Oordenking deur Martyn Lloyd-Jones

martyn

Nie almal wat kerk toe gaan, is Christene nie: “want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.” (Rom.9:9). Jy mag wel ’n lidmaat wees, maar nog nie ’n Christen (weergeborene) nie.  Dit is die hele argument in Romeine 9.  Daar is mense wat dink hulle is Christene omdat hulle gedoop is (en dít nogal op die Baptiste manier).  Dit is nie die doop wat jou ’n Christen maak nie.

Daar is ook ware en valse kontinuïteite (kyk Joh.8:31-33; Ef.2:11; Rom.2:29). Wanneer dit kom by die kerk van ons Here Jesus, is dit die onsigbare kerk wat tel (die wedergeborenes/gereddenes), nie die sigbare kerk (kerkgangers) nie.  Die egte kontinuïteit is die onsigbare geestelike gemeente.

Israel het afvallig geword; die kerk kan vandag ook afvallig word.

Moenie vrees vir die kerk se toekoms nie: “net die oorblyfsel sal gered word;” (Rom.9:27). Dit mag lyk asof Moslem “jihad” die kerk gaan oorweldig; sulke dreigemente was oorvloedig in die geskiedenis.  God werk met ’n oorblyfsel. Ons behoort ons nie te bekommer oor getalle nie.

Ons moet oppas dat ons nie ’n sg. “closed corporation” word nie; soos Israel wat glad nie in die heidene belang gestel het nie. Hulle het genoeg gehad in hulleself.

Verwag herlewing uit ’n oord waaruit dit die minste verwag word: “Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is; terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie, (Rom.9:30.31). Dit is die grootste verrassing van die eeue.

Ons het die ware geloof, is ortodoks en besorg oor suiwer leer. Dit is goed.  Ons moet egter nie hierop staatmaak nie, sodat die Here ons nie dalk verbygaan en Sy groot werk op ’n ander plek gaan doen nie.  Hy is soewerein.  Laat ons nederig voor Hom lewe.  Laat ons ons verbly daarin dat “Die besluit van God is gegrond (is) op uitverkiesing” (Rom.9:11).

-Vry vertaal uit sy preekbundel oor Romeine 9

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Kerk. Bookmark the permalink.