’n Gebed van Augustinus

Augustine

Groot en lofwaardig is U, O Here!  Groot is u krag en aan u wysheid is daar geen einde nie (Ps.145:3, 147:5).  Die mens, slegs ‘n spikkeltjie in u skepping, wil U prys; die mens wat sy sterflikheid, die getuienis van sy sonde en die getuienis dat U ‘die hoogmoedige weerstaan’, met hom saamdra (Jak.4:6, 1 Pet.5:5).  U wek ons op sodat ons u lof geniet.  Omdat U ons vir Uself gemaak het, is ons hart onrustig totdat dit rus vind in U.  Here, laat my verstaan of ek U eers moet aanroep en of ek U eers moet loof; U eers moet ken, of U eers moet aanroep?

Wie is daar tog, wat U aanroep en U nie ken nie?  Hy wat U nie ken nie roep U aan vir iets anders as Wie U is.  Of roep ons U aan sodat ons U kan ken?  Maar ‘Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie?  En hoe kan hulle inHom glo van wie hulle nie gehoor het nie?  En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?’ (Rom.10:14).  ‘Hulle sal die Here prys wat na Hom soek’ (Ps.22:26).  Want hy wat Hom soek, sal Hom vind (Matt.7:7), en wie Hom vind, sal Hom loof.  Ag, dat ek U mag soek terwyl ek U aanroep, en dat ek U mag aanroep terwyl ek in U glo; want U word immers aan ons verkondig.  My geloof wat U my gegee het – waardeur U my geïnspireer het deur die menswording van U Seun – deur bemiddeling van u prediker, roep U aan, O Here!…

…Hoe sal ek my God aanroep, my Here en my God, want wanneer ek Hom aanroep, sal ek Hom na my toe roep?

Watter ruimte is daar binne my waar my God in my kan inkom?  Waar sal die God wat hemel en aarde gemaak het in my kan inkom?  Is daar iets in my, my Here en my God, wat U kan bevat?  Kan die hemel en die aarde wat U gemaak het, en waarbinne U mý gemaak het, U bevat?  Is daar iets wat sonder U nie sou bestaan nie, wat U kan bevat?  Aangesien ek ook bestaan, hoekom vra ek dat U na my moet kom; ek wat nie sou bestaan het as dit nie vir U in my was nie?  Want ek is nie in die hel nie, en tog is U daar ook.  Want, sou ek afdaal na die doderyk, ‘U is daar!’ (Ps.139:8).

Ek sou nie kon bestaan nie, O my God, as ek nie in U was nie.  Of eerder:  ek sou nie bestaan het as dit nie in U was uit wie, deur wie en tot wie alle dinge is nie (Rom.11:36).  Selfs dan, Here, selfs dan!  Waar roep ek U aangesien ek in U is?  Of waarvandaan sou U na my toe kom?  Want waarheen sal ek vlug buite die hemel en die aarde, sodat my God in my kan kom?  Hy wat gesê het:  ‘Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie?’ (Jer.23:24).

Vertaal deur Rex Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gebed. Bookmark the permalink.