Die eindtyd in Lukas 21

Eindtyd

Die verwoesting van die tempel

Die tempel was hoër as die res van die geboue op die berg.  Van ver af het dit baie indrukwekkend gelyk.  Dit het nege massiewe hekke gehad.  Groot gedeeltes was met goud en silwer oordek.  Volgens die Joodse geskiedkundige Josefus was daar ‘Aan alle kante … plate van goud, en as die son opkom, het dit geblink sodat jy nie direk daarna kon kyk nie.  Dit wat nie goud was nie, het spierwit gelyk.’  Van die tempelstene was 10 meter lank, 4 meter hoog en 6 meter wyd.  Die Joodse Rabbi’s het gesê: ‘Hy wat nie die tempel gesien het nadat dit voltooi is nie, het nog nooit in sy lewe ’n mooi gebou gesien nie.’

 

Toe die dissipels vir die laaste keer saam met Jesus uit die stad uitloop, het een van hulle die opmerking gemaak: ‘Meester, kyk watter klippe en watse geboue!’  Jesus se reaksie het hulle geskok:  ‘Daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op ’n ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.’

 

Tekens van die einde?

Jesus het toe gepraat oor verskeie tekens wat die verwoesting van die tempel sou voorafgaan.  Hy het gewaarsku teen vals leraars, want dit is hiér wat baie mense deur die geskiedenis gedwaal het. Jesus het gepraat van oorloë, opstande, nasies wat teen mekaar opstaan, aardbewings, hongersnode, pessiektes, en groot tekens in die hemel.  Het Jesus nie van ons tyd gepraat nie; van die aardbewing in Nepal, VIGS, Ebola, ens. nie?

 

Dwarsdeur die geskiedenis het mense Lukas 21 aan hulle eie tyd gekoppel en gedink dat dit nóú die einde van die wêreld is.  Moenie vergeet nie: Jesus het in hulle eie tyd met sy dissipels oor die dinge gepraat.  Reeds in húlle tyd was daar aardbewings, oorloë, pessiektes, en so meer.  In 61 n.C. was daar ’n groot aardbewing in Laodicea.  Daar was hongersnode tydens die heerskappy van Claudius en Nero.  Josefus het in sy tyd die verskyning van ’n komeet aangeteken.

 

Moenie bekommerd wees nie

Wat moet ons doen as hierdie dinge gebeur?  Klim op die hoogste berge, bespreek by ’n hotel in Braamfontein, sluit jou in die kerk toe?  Nee.  Berei jou voor om nie bekommerd te wees nie!

 

Polikarpus was ’n dissipel van Johannes.  Hy was ’n kerkleier in die tweede eeu n.C.  Die Romeine het hom in die arena ingebring om voor die skare te sterf.  Hulle het hom gedruk om sy geloof te verloën, maar hy het geantwoord:

‘Vir 86 jaar is ek ’n dienskneg van Christus.  Hy het nog nooit iets verkeerd aan my gedoen nie. Hoe kan ek Hóm laster wat my gered het?’  Hulle het hom gewaarsku:  ‘Ons gaan wilde diere op jou sit.’  Hy het geantwoord: ‘Bring hulle!’  Hulle sê toe:  ‘Ons sal jou met vuur brand.’  Hy het gesê:  ‘Die vuur wat julle het, dreig om net vir ’n rukkie te brand, dan is dit klaar.  Daar is ’n vuur waarvan julle niks weet nie; die vuur van die oordeel wat vir die goddelose bewaar word.  Maar wat wag julle?  Doen wat julle wil.’  Die skare het geskreeu dat Polikarpus lewendig verbrand moes word.  Hulle het hout bymekaar gemaak en die vuur aan die brand gesteek.  Polikarpus het die Here gedank dat hy die voorreg het om só vir Christus te sterf.

 

Ten spyte van sulke tye wat kom, bemoedig Jesus sy dissipels deur te sê dat hulle hulle moet voorberei om nie bekommerd te wees nie.

 

Die val van Jerusalem

In 70n.C. het die Romeinse Generaal, Titus, Jerusalem ingeneem.  Daar word vertel dat 1.1 miljoen Jode vermoor is.  Titus het die stad en die tempel afgebrand.  Die Romeinse soldate het die klippe van mekaar afgegooi om die gesmelte goud wat tussen die klippe ingeloop het, te probeer kry.  Uitgehongerde vroue met kinders in hulle arms het tussen die bourommel gelê.  Die paadjies was besaai met die lyke van ou mense.  Dooies is buite die stad gegooi, omdat hulle nie al die lyke kon begrawe nie.  Dít was die oordeel omdat Israel haar Messias verwerp het.  Alles het gebeur presies soos wat Jesus voorspel het.

 

’n Voorskou van die Finale Oordeel

In v.24 is daar ’n oorgang van dit wat gebeur in 70 n.C. gebeur het, na die dinge wat later sou gebeur: ‘En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.’  Die tye van die nasies in dié vers verwys na die hele tyd tussen 70 n.C. en die wederkoms (sien Rom.11).

 

Drie sienings

Daar is oor die wederkoms hoofsaaklik drie sienings onder gelowiges:

[1]   Volgens premillennialiste gaan Jesus weer kom en sy Koninkryk op die aarde vestig.  Daarna sal Hy sekere beloftes aan Israel vervul en vir ’n duisend jaar op die aarde regeer.

[2]   Volgens postmillennialiste gaan dinge op die aarde deur die verspreiding van die Evangelie beter word.  Alles sal dan deur die wederkoms tot ’n einde kom.

[3]   Amillennialiste glo nie in ’n letterlike duisendjarige vrederyk op aarde nie.  Hulle glo Jesus kom weer om die wêreld finaal te oordeel en alles nuut temaak.

 

Hoe help dit jou?

Wat belangrik is, is dat jy glo Jesus kom weer.  Glo jy dit?  Glo jy dat Jesus in jou leeftyd sal kom?  Hoe is jou lewe in die afgelope week hierdeur beïnvloed?  Hoe het dit jou gehelp om jou tyd beter te spandeer? Hoe het dit jou gehelp om hoop te hê in ’n krisis? Hoe het dit jou gehelp om ’n versoeking te weerstaan?  Hoe het dit jou gehelp om jou geld reg te bestuur?  Of het jy in die laaste week glad nie daaraan gedink dat Jesus weer kom nie?

 

Die heerlikheid van sy koms

Lukas sê:  “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ’n wolk, met groot krag en heerlikheid.” (v.25-27).

 

Wat het met Christus se eerste koms gebeur?

  • Hy is gebore onder gewone mense.
  • Sy ouers was eenvoudige en arm Maria en Josef.
  • Hy het nie tussen konings gewoon nie.
  • Daar was nie plek vir Hom in die herberg nie, maar Hy is in ’n stal gebore.
  • Die herders het na hom toe gekom.
  • Hy het grootgeword as ’n skrynwerker.

 

Met Sy wederkoms sal dinge anders lyk.  Elke oog sal Hom sien; Hy sal Sy engele voor Hom uitstuur.  Hy sal op ’n wit perd kom en Sy vyande verpletter (Openb.19:11-16).  Die tekens van Sy tweede koms sal nie die dinge van v.8-11 wees nie (oorloë, hongersnood, pessiektes, aardbewings, ens.).  Die dinge waarvan Jesus hier praat, is veel groter as dit; só groot dat mense se harte sal beswyk, dat die hele wêreld deur angs vasgegryp sal wees!

 

As Christus weer kom, sal dit nie ‘normaal’ wees nie; die dinge wat dit voorafgaan, sal nie ‘gewone’ dinge wees wat ons in die natuur sien nie: Sy koms sal in heerlikheid wees!  Dit sal alles wat ons ken en van gehoor het, oortref!  Moenie in jou kop ’n prentjie sien van ’n man met donker hare en sagte oë nie, maar sien ’n Man met vlammende oë en ’n gesig wat helderder as die son skyn (Openb.1:12-18)!  As Christus weer kom, sal dit nie in ’n stal wees nie.  Hy sal nie op ’n donkie ry nie.  Hy kom in heerlikheid!

 

Jy hoef nie bang te wees as jy ’n gelowige is nie.  “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.” (v.28).

Jannie Vosloo

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Eindtyd. Bookmark the permalink.