Wanneer God stil raak

Silence

Wat gemaak wanneer God niks sê nie?  Hoe moet ek maak in ’n krisistyd wanneer ek regtig rigting nodig het van die Here?  Hoe moet ek maak wanneer ek moeilike besluite moet neem, moeilike keuses moet maak, maar ek hoor niks van die Here nie?  Ek lees die Bybel, maar ek voel so ver; dit voel of die Here van my vergeet het?  Jy het nodig om van die Here te hoor, maar God is stil?  Jy voel soos die psalmskrywer:

 

‘O God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel:

’n werk het U gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd.

U self het met u hand nasies verdrywe, maar húlle geplant;

U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit.

Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie,

en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie,

maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig,

omdat U ’n welbehae in hulle gehad het…

En tog het U ons verstoot en tot skande gemaak,

en U trek nie saam met ons leërs uit nie.’

 (Psalm 44:2-4, 10).

_________________

 ‘’n Gebed van ’n ellendige as hy beswyk

en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here.

O Here, hoor my gebed, en laat my hulpgeroep tot by U kom!

Verberg u aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie;

neig u oor tot my; op die dag as ek roep, verhoor my gou!’

 (Psalm 102:1-3).

_________________

 Die psalmis het gehoor dat ander mense die Here beleef; dat ander mense van die Here hoor; dat ander mense getuig hoe die Here vir hulle deurgekom het.  Ek bid dat die Here hierdie artikel met sy 5 stappe sal gebruik om die stilte te breek.

 

Stap 1: Breek met sonde

‘Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie.’ (Jes.59:1-2).

 

My emosies ry gereeld wipplank met my (vra vrou!).  Ek raak soms geïrriteerd.  Maar die Here is nie so nie.  ‘God is nie ’n mens dat Hy sou lieg nie, ’n mens dat Hy van gedagte sou verander nie.  Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?’ (Num.23:19).  Die Here is nie skielik kwaad vir jou, sodat jy Hom ’n bietjie moet uitlos tot Hy beter voel nie.  Die Here ignoreer jou nie soos wat ’n mens dalk sou nie.

 

Dikwels hoor ek nie die Here se stem nie, nie omdat Hy opgehou praat het nie, maar omdat ek ophou luister het.  Dikwels hoor ek nie meer die Here se stem nie, nie omdat die Here van my af weggegaan het nie, maar omdat ek van Hom af weggegaan het.

 

Wanneer sonde tussen my en die Here gekom het, dan moet ek terugkeer na die Here toe.  Sy arm is nie te kort om te help nie.  Sy oor is nie te  doof om te hoor nie.  Maar baie keer het ek die Here se stem geïgnoreer en op die verkeerde pad geloop.  Ek het geen begeerte om jou te veroordeel nie – ek is te lief vir jou.  Maar as jy sonde doen, is daar ’n groot skeiding tussen jou en God.  Bekeer jou.  Bely jou sonde.  Maak reg.

 

Is jy besig om moedswillig te sondig?  Stop dit, en kom terug na die Here toe.  Stop dit, en kom maak reg met die Here.  Luister: die kruis van Jesus was genoeg vir jou.  Die kruis van Jesus was genoeg vir al jou sonde.  Moenie dat die vyand jou kul met die gedagte:  ‘Ag, die Here wil niks met jou te doen hê nie!’

 

Stap 2: Hou aan vertrou

‘Om dié rede ly ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat Hy magtig is om wat Hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat Hy weer kom, in stand te hou.’ (2 Tim.1:12).

 

Dit kan wees dat jy nie doelbewus sonde gedoen het nie.  Dit kan wees dat jy deur ’n moeilike tyd gaan en dit het niks te doen het met enige sonde nie.  Paulus sê hier:  ‘Ek ly – ek gaan deur moeilike tye!’  Paulus sê:  ‘Ek weet wat dit is om gebrek te hê, ek weet wat dit is om siek te wees, ek weet wat dit is om honger te gaan slaap!’  Ek weet, ek ken swaarkry!

 

Maar Paulus laat nie toe dat sy swaarkry sy oë van die Here afhaal nie.  Die feit dat jy nie die Here sien werk nie, beteken nie Hy is nie besig om te werk nie.  Die Here het reeds besluit om jou instand te hou – al hoor jy nie sy stem nie, al sien jy Hom nie werk nie.  Die Here sê:  ‘Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.  Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.’ (Jes.41:10).  Die Here is nog nie klaar met jou nie. Vertrou op Hom.

 

Jy het nodig om die besluit te neem:

 ‘Here Jesus, al hoor ek nie U stem nie,

Al sien ek U nie werk nie,

Ek sal nog steeds op U vertrou!

‘I don’t know what the future holds,

but I know who holds the future.’

Vertrou op die Here!

 

Stap 3: Kry ’n Koninkryksperspektief

‘Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.’ (Fil.1:6).

 

Die Here het geen intensie om net vir jou goeie weer te gee in jou lewe nie.  Die Here gaan toelaat dat slegte dinge in jou lewe gebeur.  Dit is soos iemand wat ’n legkaart bou.  Jy het nie die boks nie, maar jy bou die legkaart van die lewe saam met die Here.  Hy het die boks; Hy weet hoe jou lewe moet lyk.  Hy is besig om stukkie vir stukkie te gee vir jou lewe.  Onthou, jy het nie die boks van jou lewe in jou hand nie.  Jy het net die stukke wat die Here nóú vir jou gee.

 

Soms gee die Here vir jou ’n oranje stuk en is dit vrolik.  Soms gee Hy vir jou ’n groen stuk en is dit rustig en vol vrede.  Soms kry jy ’n donkerblou stuk, een waarvan die hoeke en kante moeilik pas.  Dit vat jou ’n paar dae, dalk ‘n paar maande om hom in te kry.  Jy sukkel met die stuk.  Jy sukkel só dat jy later die stuk beskadig, maar met die Here se hulp kry jy hom in.  Die Here wil die donkerblou stuk ook in jou lewe hê, want dit pas in.

 

Kom vra die Here om vir jou nuwe perspektief te gee.  Wanneer dinge moeilik gaan, is dit nie omdat die Here jou verlaat het nie; Hy is juis op pad met jou.  Ps.23:1-4 sê:

 

‘Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Hy laat my rus in groen weivelde.

Hy bring my by waters waar daar vrede is.

Hy gee my nuwe krag.

Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

Selfs al gaan ek deur donker dieptes,

sal ek nie bang wees nie, want U is by my.

In u hande is ek veilig.’

 

Stap 4: Kies ’n lewe van vreugde

‘U leer my hoe om te lewe.  By U is daar oorvloedige vreugde.  Uit u hand kom net wat mooi is.’ (Ps.16:11).

 

Ek dink so aan Jona.  Die Here het hom geroep om Nineve toe te gaan en die mense te waarsku dat Hy hulle gaan straf.  Maar wat doen Jona?  Hy vlug heeltemal in die verkeerde rigting: hy gaan Tarsis toe.  Die Here gaan haal vir Jona van ’n boot af en sê vir hom:  ‘Ek is nie klaar met jou nie!’  Die Here gebruik vir Jona om die stad Nineve na Hom toe te draai.  Wat doen Jona?  Hy sit buite die stad en mor oor sy komkommerboom wat  gevrek het.

 

Ek het nodig om vir die Here jammer te sê vir my ondankbaarheid.  Ek kyk om my en sien hoe die Here mense se lewens aanraak, maar ek kla.  Ek kla soms oor die simpelste goed.  Ek kla oor ESKOM en oor die petrolpryse.  Ek moet ’n keuse maak om hierdie pad wat die Here saam met my stap, met vreugde te stap.  Dis nie omdat dinge so goed gaan nie, maar omdat ek die voorreg het om saam met die Here God, die Redder van die wêreld hierdie pad te kan stap.

 

Jesus is vir my genoeg. Ek is liewer arm, sieklik, moeg en honger, maar saam met Jesus, as om ryk, gesond en versadig van die lewe te wees, maar verlore in my sonde.  Breek die stilte in jou hart met ’n loflied aan die Here.  Breek die stilte tussen jou en die Here met dankbaarheid.

 

Stap 5: Wees ’n getuie

‘Sing tot eer van die Here wat op Sion woon, vertel die volke van sy dade!’ (Ps.9:12).

 

Ons het 150 Psalms in ons Bybel, waarvan die meeste geskryf is deur mense wat in die moeilikheid was, of in nood, of verwerp gevoel het.  Dalk is jy in die moeilikheid.  Dalk voel dit of die Here ver is.  Dalk loop dinge skeef in jou lewe.  Skryf ’n Psalm!  Ons wil baie keer wag vir die mooi roman, vir die goeie weer voordat ons vertel van die Here se goedheid.  Moenie op jou situasie fokus nie, maar hou jou oë op jou Here.

 

Wat gaan jy doen met die donkerblou stuk wat in jou hand is?  Dalk moet jy jou oë toeknyp en soos ’n kind op die Here vertrou en bid:  ‘Here help my om hierdie stukkie in te kry.’  Hou jou oë op die Here en sê:  ‘Here, ek bou net die stukkie wat U vir my gegee het.  Ek gaan U een-tree-op-’n-slag vertrou.’

 Johan Delport

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in God. Bookmark the permalink.