Homoseksualiteit in die NG-Kerk

Gay pride

26 Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte,

want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;

27 en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand:  manne het met manne skandelikheid bedrywe

en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.’

–Paulus: Romeine 1:26-27

 

Vroue[1]

Ses weke gelede was ek by ’n debat tussen James White en Graeme Codrington.  In die debat het Codrington gesê Rm.1:26 verwys nie na lesbianisme nie, omdat dit nie algemeen was in die eerste eeu nie.  Volgens hom het Paulus gepraat van Jode wat dit as ’n skande beskou het dat vroue nie swanger word nie.  Maar volgens die Romeinse digter Juvenal was lesbian aktiwiteit algemeen in die eerste eeu.[2]  Buitendien sal God nie ’n samelewing straf, omdat vroue swanger wil word, maar nie kan nie.  In v.26 praat Paulus ongetwyfeld van lesbianisme wat in God se oë ’n skandelike sonde is.

 

Mense is goddeloos en onderdruk God se waarheid (v.18-19).  Hulle sien Sy heerlikheid in die skepping, maar wil Hom nie eer of dank nie (v.20-21).  Hulle aanbid die skepsel eerder as die Skepper (v.22-23).  Dáárom gee God hulle oor aan seksuele sonde (v.24), homoseksuele sonde (v.26-27), en onderstebo denke, sodat hulle allerhande sondes doen en goedkeur (v.28-32).  Mense wat die ware God vir vals gode verruil (v.23) en die waarheid vir die leuen (v.25), sal die natuurlike omgang met die teenoorgestelde geslag verruil vir dit wat teen-natuurlik is (v.26-27).  As jy dus die Skepper-skepping orde omruil (v.23, 25), sal jy ook die man-vrou orde van Gn.1-2 omruil (v.26-27).  Enige samelewing wat dít doen wys daardeur dat hulle onder God se oordeel is (v.26, vgl. Gn.19).  God gee hulle oor aan skandelike drange, sodat hulle hul luste bevredig en hulleself vernietig (v.26-27).  Hulle is soos ’n trok sonder remme wat afdraende ry.

 

Codrington het by die debat gesê dat ‘skandelike drange’ verwys na dít wat skandelik was vir die Joodse kultuur.  Maar hoekom gee God mense oor en straf Hy hulle vir iets wat teen die kultuur is, maar nie teen die Skrif nie (v.18, 26)?  Codrington het ook gesê dat die dade van v.26 skandelik is, maar nie sondig nie.  Hy is verkeerd, want Paulus koppel ‘skandelik’ aan ‘drange of hartstogte’.  Die Grieks vir drange (pathos) word altyd in die Nuwe Testament gebruik in die konteks van seksuele sonde (v.26, Kol.3:5, 1 Tess.4:5).

 

Volgens Paulus is homoseksuele drange en dade teen die natuur (v.26-27, vgl. Gn.1:26-27, 2:18-25, Mt.19:4-6).  Volgens party mense sê Paulus eintlik dat mense wat gay gebore is, nie heteroseksueel moet wees, of andersom nie.  Met ander woorde, jy moenie anders wil wees as wat God jou gemaak het nie.  Maar Paulus sê nie dat gays teen húlle natuur optree nie, maar eenvoudig teen die natuur.  Homoseksualiteit is onnatuurlik.  Twee mense van dieselfde geslag se liggame pas nie biologies bymekaar nie, en hulle kan ook nie kinders kry nie (Gn.1:28).  Daar is ook geen wetenskaplike bewys dat gays so gebore is nie.[3]  As mense so gebore is, kan hulle nie verander nie.  Tog wys die Skrif en ervaring dat hulle kan (1 Kor.6:11).

 

Daar is mense wat Mt.19:12 aanhaal om te wys gays is so gebore:  “Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele.  Wie dit kan vat, laat hom dit vat.”

 

Jesus praat nie hier van gays nie.  Hy praat oor die huwelik, egskeiding, hertrou, en enkelskap.  Hy sê dat enkelskap, nie homoseksualiteit nie, die enigste alternatief is vir die huwelik tussen ’n man en ’n vrou.  Party mense is enkel omdat hulle so gebore is:  misvormd, gestremd, of met geen begeerte om te trou nie.  Ander is enkel omdat hulle ontman is (Jes.56).  Ander kies om enkel te bly vir die Koninkryk (1 Kor.7:32).  Die vers het niks te doen met gays, asof party so gebore is, ander so gemaak is, en ander dit kies vir die Koninkryk nie.

 

Mans

Kobus en Alan is deel van ’n Bybelskool.  Albei sit ure en voorberei vir hulle klasse, maar hulle interpretasies van sekere verse verskil lynreg van mekaar.  Hoekom verskil hulle?

 

Kobus is ’n gelowige.  Hy glo die Bybel is God se woorde, weerspreek homself nie, is onfeilbaar, foutloos, geïnspireer, die finale gesag vir geloof en lewe, verander nie saam met die tye of kultuur nie, is die standaard vir alle waarheid, akkuraat in alles wat dit leer (profesie, wetenskap, geskiedenis), en algenoegsaam vir lewe en godsaligheid.

 

Voor hy die Skrif bestudeer, ondersoek hy sy hart, bely hy sy sonde wat die Heilige Gees bedroef, en bid hy volgens Ps.119:18 vir insig.  Hy kyk na die letterlike betekenis van woorde en sinne, bestudeer die agtergrond, kyk na die onmiddellike en breë konteks, vergelyk dit met die res van die Skrif, kyk hoe heilige manne deur die kerk se geskiedenis dit verstaan het, en soek hoe hy dit kan gehoorsaam.  Vir hom moet die betekenis uit die teks self kom (eksegese).

 

Alan glo die Bybel is nie altyd akkuraat nie, weerspreek homself, is nie algenoegsaam nie, is soms outyds en moet aanpas by die tye, is vol van mense se opinies, en is nie die enigste gesag vir geloof en lewe nie.  Hy benader die Skrif akademies, buig hom nie neer voor God se Woord nie, maar sit soms en oordeel daaroor en sê dit is op plekke verkeerd.  Hy is nie ernstig oor ’n heilige lewe nie, en probeer selfs om sonde uit die Bybel te regverdig.  Hy glo wat die kultuur sê, en wil die Skrif daarby aanpas.

 

Hy verwerp die interpretasie van die kerk deur die geskiedenis, en heg meer waarde aan die interpretasie van mense wat krities is oor die Bybel.  Hy bestudeer die Skrif om slim te word, en nie om dit te gehoorsaam nie.  Hy is nie gepla oor eksegese soos Kobus nie.  Hy het klaar besluit wat hy glo, en probeer om die Skrif daarby aan te pas.  Hy lees sy vooropgestelde idees in die teks in (eisegese).  Alan se metode van Skrif interpretasie is die metode van mense wat pro-gay is.

 

Hoe móét ons dan v.27 interpreteer?

 

Soos die vroue, het die mans die natuurlike omgang verruil vir dit wat teen-natuurlik is, en van begeerte gebrand vir mekaar (v.27).  Hierdie vers wys dat God nie net gay dade verdoem nie, maar ook gay aangetrokkenheid of drange (v.26-27).  Gay oriëntasie of neigings is ’n mite.  Mense sê:  ‘Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om gay te wees nie.’  Sonde werk op ’n baie dieper vlak as die mens se wil.  Dit werk in ons wese en harte.  Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om hoogmoedig te wees of mense te vrees nie, en tog sê die Skrif dis sonde.  Geen gay persoon is per ongeluk wellustig, kyk per ongeluk na gay pornografie, of klim per ongeluk saam met iemand in die bed nie.  Hulle kies om God se skeppingsorde te verruil (v.26-27).

 

By die debat het Codrington gesê v.27 praat van gay dade met seuns, van gay prostitusie in afgodstempels.  Dit is ’n skoot in die donker, want die teks sê niks van ’n afgodstempel, prostitute, of jong seuns nie.  Mense wat pro-gay is sê:  ‘Paulus baseer v.27 op Lev.18:20 wat gay dade in die konteks van afgodery verbied.  Liefdevolle gay verhoudings is nie verkeerd nie.’  Maar wat van die ander sondes in Lev.18?  Is egbreuk, bestialiteit, en bloedskande net verkeerd in die konteks van afgodery, maar aanvaarbaar as jy dit by jou huis doen?  Paulus is nie net teen gay prostitusie, verkragting, en molestering nie.  Hy sê dat die mans brandende luste vir mekaar het (v.27).  Duidelik is alle gay drange en dade skandelik (v.26-27).

 

As ’n natuurlike gevolg van hulle skandelike dade, ontvang hulle in hul liggame die gepaste straf vir hulle dade (v.27).  Paulus verwys moontlik na siektes soos VIGS of ander seksueel-oordraagbare siektes.  Die straf pas by die oortreding.  Die oortreding was seksueel, en daarom is die straf ook seksueel.  Hulle maai wat hulle gesaai het (Gal.6:7-8).

 

Codrington het gewys dat hulle gestraf word vir hulle dwaling, nie vir hulle sonde nie.  Sy punt was om te wys dat die dade van v.27 nie sondig is nie.  Maar die Skrif gebruik die Griekse woord vir ‘dwaling’ (planēs) met verwysing na die ‘dwaalweg van sonde’ (Jk.5:20, 2 Pt.2:18, Jud.11).

 

Hoe moet ons dan reg reageer op die kwessie van gay huwelike in die NG-Kerk?  Moenie ’n blinde oog draai en maak of dit niks met jou te doen het nie.  Dit het álles met jou te doen.  Hier is vier redes hoekom ek so sê:

 

[1] Baie van ons het familie, vriende, en kollegas wat hulleself Christene noem, maar gay huwelike en verhoudings goedkeur.  Help hulle om nie saam met die stroom te gaan nie (Eks.23:2).  Wys vir hulle dat die liberale NG denkers se interpretasie van die Skrif nie stand hou onder die normale lees van die teks, deeglike eksegese, of die interpretasie wat deur die geskiedenis gehandhaaf is nie.

 

[2] Dalk het jy ’n gay kind, familielid, kollega, of vriend.  Wat sal jy sê as hulle jou oor die kwessie vra?  As jy Jesus liefhet kan jy nie huiwerig ‘ja’ sê, omdat jy nie jou kind wil verloor nie.  Jesus wil hê jy moet Hóm meer liefhê as jou familie (Mt.10:37, Lk.14:26).  Wees gaaf met jou gay geliefdes, maar moenie hulle sonde goedkeur met jou woorde, dade, of stilte nie.  Moenie vir jou lesbian dogter en haar meisie ’n kamer in jou huis gereed maak nie.  As jy hulle sonde goedkeur, sal God hulle bloed van jóú hande eis (Esg.3:18).

 

Dalk is jy bang jy verloor jou kind as jy vir hom of haar die waarheid vertel.  Maar as jy niks sê nie, sal jy vir ewig jou kind verloor in die hel (1 Kor.6:9-10).  As jy die evangelie deel, kan jy jou kind se lewe red (v.16, 1 Kor.6:11).  Vir verdere hulp in die saak kan jy my preek op ons kerk se blog lees (sien die voetnota).[4]

 

[3] Gays sal lidmate van ons kerke wil word, by ons Teologiese Seminarium wil studeer, en vra of jou dominee hulle sal trou.  Jy en buitestaanders moet weet wat die ABK glo.  Ons glo dat Christene nie in sonde volhard nie.  Ons glo homoseksualiteit is sonde.  Ons glo net Christene kan lidmate van die kerk wees.  Daarom glo ons dat gays nie lidmate kan wees nie.  Ons glo predikante moet gered wees, heilig leef, en seksueel rein wees (1 Tm.3:2).  Ons glo dat mense wat in homoseksualiteit of enige ander sonde volhard nie gered is nie (1 Kor.6:9).  Daarom glo ons gays kan nie predikante wees nie.

 

[4] Pro-gay kerke sal ons valslik beskuldig en sê ons haat gays.  Soos alle sondaars is gays baie welkom om ons gemeentes se eredienste by te woon om die Woord te hoor.  Soos alle sondaars sal ons gays vriendelik en met liefde behandel.  Ons sal vir hulle sê:

 

  • Ons was ook hopelose sondaars net soos julle, en het God se straf verdien.
  • Jesus het die straf vir homoseksualiteit en ander sondes op Homself geneem aan die kruis.
  • Jesus skenk graag bekering en vergifnis vir gays en sondaars van elke soort (1 Kor.6:11).
  • Die evangelie is die krag van God om ook sondes soos homoseksualiteit te oorkom (v.16, Tit.2:11-12).
  • God se genade is groter as ons sonde – daar is hoop in Jesus (Rm.5:20).

Hoekom moet ons Bybels reageer op die saak van gay huwelike in die NG-Kerk? Want as ons die Skrif verdraai, het dit ewige gevolge. Ons doen dit tot ons eie ondergang (2 Pt.3:16).

Ivor Jefferies

[1] Hierdie artikel is effens verkort en aangepas uit een van my vorige preke:

https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2015/10/15/n-reaksie-op-gay-huwelike-in-die-ng-kerk/

[2] Satire 6.  Aangehaal in Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, p.89

[3] Sien Edward T. Welch, Blame it on the Brain?, pp.165-171; James Kennedy & Jerry Newcombe, What’s wrong with same-sex marriage, pp.97-110.  Ek gebruik van Welch en Kennedy se argumente in my preek by https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/01/se-die-bybel-regtig-homoseksualiteit-is-sonde/

[4] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/16/n-oplossing-vir-homoseksualeit/

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Homoseksualiteit, Kultuur. Bookmark the permalink.