Geen middeweg

Lewis

Wat Jesus Christus betref, is daar geen middeweg nie. Daar is ook nie in enige ander godsdiens iets soortgelyk nie.  Sou jy na die Boeddha gaan en vra: “Is jy die seun van Brahma?”, sou hy antwoord: “My seun, jy is steeds in die dal van Illusie.” As jy vir Sokrates sou vra: “Is jy Zeus?”, sou hy vir jou lag.  As jy na Muhammed gaan en vra: “Is jy Allah?”, sou hy eers sy klere skeur en dan jou kop afgekap het.  Sou jy vir Confucius vra: “Is jy die hemel?’, dink ek sy antwoord sou wees: “Opmerkings wat nie in lyn is met die natuur nie, is swak smaak.”

 

Dit is ondenkbaar dat ‘n uitstekende leermeester van sedes sou kon sê wat Christus gesê het. Na my mening kan die Een wat dit sê òf God wees, òf ‘n volslae gek wat aan ’n vorm van dwaling ly wat die hele denke van die mens ondermyn.  As jy dink dat jy ’n gebakte eier is, terwyl jy na die regte sny roosterbrood soek, sou jy dalk nog as normaal geklassifiseer kon word, maar as jy dink dat jy God is, is daar vir jou geen hoop nie.

 

Ons moet terloops kennis neem dat Jesus nooit bloot as ’n leermeester van sedes beskou is nie.  Daar was hoofsaaklik drie reaksies op Hom: haat, vrees, of aanbidding.  Daar is geen sprake daarvan dat iemand neutraal kan staan voor Jesus nie.

Vertaal uit die Essay met die titel: What Are We To Make Of Jesus Christ?

 

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Christus, Uncategorized. Bookmark the permalink.