‘n Waarskuwing teen dominee-aanbidding

Ek vra nie dat jy jou dominee moet haat of kritiseer nie.  My punt is ook nie dat jy nie vir hom mag dankie sê nie, maar ek sidder wanneer mense die grond aanbid waarop die dominee loop.  Toe Cornelius probeer het om Petrus te aanbid, het Petrus hom onmiddellik op sy voete gehelp en gesê: “Staan op, ek is self ook maar ‘n mens.” (Hd.10:26).  Toe die mense van Tirus en Sidon vir Herodes as ‘n god vereer het, “het ‘n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe.” (Hd.12:23).  Mense wat van hulle dominee ‘n afgod maak, steel Jesus se eer – en dít terwyl die Here gesê het:  “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” (Jes.48:11).

Dit is onregverdig om van die dominee dinge te verwag wat net Jesus vir jou kan gee.  Mense wat op die dominee vertrou, sal teleurgestel word.  Die Bybel sê:  “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (Ps.146:3-4).  “Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!” (Jes.2:22).  Wees lief vir jou dominee en respekteer hom (1 Tess.5:12-13), maar moet hom asseblief nie verafgod nie.  Wees dankbaar as hy die Bybel preek, maar moenie bedwelmd agter hom aanloop soos wat die rotte van Hamelen agter die Rottevanger se towerfluit aangeloop het nie.  Hy is nie onfeilbaar nie.  Wanneer hy preek, moet jy wees soos die Jode in Berea wat “elke dag die Skrifte ondersoek [het] of hierdie dinge so was.” (Hd.17:11).

Miskien oortuig jy jouself dat jy nie in hierdie strik sal beland nie, en dat die duiwel se dissipels die groot sondebokke is:  ‘Vir Moslems is Mohammed die voorbeeld om na te volg.  Ateïste glo byna alles wat slim wetenskaplikes soos Richard Dawkins sê.  Vir Buddhiste is Buddha se lewe die lig.  Katolieke hang aan die Pous se lippe.  Vir Mormone is Joseph Smith se woord wet, en vir die Adventiste is dit Ellen G. White se profesieë.’  Maar het jy al ooit ware Christene ontmoet wat hulle gunsteling TV-evangelis as ‘n tipe messias beskou?  Indien jy enigsins impliseer dat hierdie prediker valsheid verkondig, dan sê hulle vir jou:  ‘Hoe durf jy jou hand aan die gesalfde van die Here slaan?’

Hierdie waarskuwing geld ook vir dié wat aan die gesonde leer vashou.  In Jesus se dag het die volk gedink dat Johannes die Doper die Messias is (Lk.3:15).  Dalk dink jy dat John Piper, John MacArthur, Charles Spurgeon, Johannes Calvyn, of ‘n ander groot prediker onfeilbaar is.  Ek het ‘n man ontmoet wat gedink het dat Jonathan Edwards niks verkeerds kon sê nie.  Dalk is die dinge wat ‘n briljante teoloog op die internet, radio, of in die koerant sê, Bybelwaarheid in jou oë.  Party mense haal ‘n Belydenisskrif soos die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategisme, of die Westminster Geloofsbelydenis en Kategisme aan asof dit die foutlose Skrif self is.  Ek ken ‘n oom wat van ‘n bekende professor verskil het.  Die professor het gesê:  ‘Die Heidelbergse Kategisme sê…’  Die oom het gereageer:  ‘Maar die Heidelbergse Kategisme is nie die Bybel nie.’

Ander dink weer dat die persoon wat ‘n gemeente of denominasie se konstitusie geskryf het, ‘n tipe messias is wie se woorde die wet van die Meders en die Perse is.  Hierdie mense ken die konstitusie beter as wat hulle die Bybel ken.  As hulle op ‘n sinkende skip sou wees en tussen die konstitusie en die Bybel moes kies, dan kies hulle die Bybel omdat hulle die konstitusie uit hulle koppe uit ken.  Is jy dalk soos party mense wat basies een outeur se boeke lees of na een dominee se preke luister?  As jy ‘n punt wil maak, dan sê jy:  ‘So-en-so sê…’ eerder as, ‘die Bybel sê…’  Miskien is ‘n ou Baptiste leraar, die stigters van die ABK, die dominee wat jou gedoop of getrou het, of jou vorige dominee ‘n tipe messias na wie jy opkyk.  Dalk gons jy oor jou nuwe dominee.  Jou refrein is:  ‘My dominee sê…’, sodat jou kollegas en familie dink jy glo in die dominee, en nie in Jesus nie.  Jy praat immers meer oor jou dominee as oor Jesus.

Omdat Jesus se skape dan so maklik in die slagyster trap, moet predikante versigtig wees dat hulle nie mense se aanbidding verwag nie.  Ons moenie daarop aandring dat hulle ons met titels soos ds. of dr. moet vereer nie.  Jesus het gesê:  “Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester:  Christus, en julle is almal broeders.  En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.  Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester:  Christus.  Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.  Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.” (Mt.23:8-12).

Ons moenie by lidmate die idee skep dat ons dié professionele mense is wat al hulle probleme kan oplos, en dat hulle sonder ons weerloos en hulpeloos is nie.  As ons dít doen, is ons die direkte oorsaak dat die Here se skape van óns afhanlik is, en nie van Hom nie.  Aan die een kant sê ons dat mense Jesus moet aanbid, maar aan die ander kant hoop ons dat hulle ons preke moet komplementeer, en as hulle dit nié doen nie, is ons teleurgesteld.  Met ons lippe sê ons:  ‘Aan God al die eer!,’ maar diep in ons harte soek ons die applous van mense.  Ons moet eerder leer om saam met Johannes die Doper te sê:  “Hy moet meer word, maar ek minder.” (Jh.3:30).

Ivor Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Christelike lewe, Jesus. Bookmark the permalink.