Inleidende gedagtes oor engele en demone

Angels and demons

Dwarsdeur die geskiedenis van die Christelike Kerk, asook die geskiedenis van die Ou Testament, is daar baie bewyse van die bestaan van engele. Sommige van hierdie engele word as goed en heilig geag, en sommige as boos en sleg.  Die goeie engele word hoog geag as wesens van ‘n hoë orde, wat toegerus is met morele vryheid.  Hulle is betrokke in vreugdevolle diensbaarheid aan God, en word ook deur God gebruik om tot diens van die mens te wees.

 

Sommige van die vroeë Kerkvaders het geglo dat hierdie engele besondere tipe hemelse liggame het, en dat hulle nie net geestelike wesens is nie. Dit is die algemene oortuiging dat alle engele aanvanklik goed en heilig geskape was, maar dat sommige hulle morele vryheid misbruik het, en toe afvallig van God geword het.

 

Satan, wat oorspronklik ‘n engel van baie hoë rang was, was volgens oortuiging aan die hoof van die engele leërskare (‘n gerub). Die oorsaak van sy val was hoogmoed en sondige ambisie, omdat hy homself wou verhef bokant God, en self God wou wees.  Aanvanklik was geglo dat die ander goeie engele wat geval het, veroorsaak was deur hulle vermenging met die dogters van die mense in Gen.6:2.  Dit was lank vir geglo, totdat daar ‘n beter uitleg van Gen.6:2 gekom het.

 

Dit word egter algemeen aanvaar dat die gevalle engele saam met Satan (Lucifer) geval het, deurdat hulle hom as hulle leier ondersteun het om in opstand teen God te kom (Openb.12:3-4, 7-9). Daar was dus êrens, een of ander tyd ‘n revolusie in die hemele, en is die opstandige engele saam met Satan deur God uit die hemele gewerp.

 

Daar het natuurlik ook die oortuiging ontstaan dat die goeie engele ‘n bediening van God het om o.a. om te sien na die behoeftes van die mense. Gevolglik het die idee van beskerm-engele vir individue en individuele gemeentes ontstaan.  Hierdie idee bestaan vandag nog onder die mense, alhoewel dit meer onder die Rooms-Katolieke bestaan.

 

Baie van die ellendes wat die mensdom tref soos, siektes, ongelukke, swaar verliese, en soortgelyke dinge, word dikwels toegeskryf aan die bose engele wat onder leiding van Satan die mensdom so treiter. Die idee dat daar ‘n sekere rangorde onder die engele bestaan was ook geglo.  Die goeie engele ordes bestaan uit, wat genoem word:  trone, heerskappye, owerhede en magte (Kol.1:16).  Daar is ook sekere engel-wesens wat bekend staan as serafs, gerubs, aartsengele en bloot net lewende wesens.  Afhangende van die engele rang, is sommige van hulle nader aan die troon van God as ander, en het die wat die naaste aan die troon van God diens doen, opdragte van God deurgegee na die ander range, en is daar ‘n vorm van hiërargie wat gevolg word.

 

Efes.6:12 verwys na die bose engele in hulle range: owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, bose geeste in die lug.  Toe die Reformasie uitbreek het daar nie werklik nuwe dinge in terme van engele gekom nie, behalwe dat beide Calvyn en Luther ‘n helder siening gehandhaaf het m.b.t die bediening van engele, en in besonder van die mag en die teenwoordigheid van Satan.

 

Calvyn het geglo dat die Satan onder Goddelike beheer is, dat hy soms God se instrument is, en dat hy slegs kan werk binne voorgeskrewe beperkinge. Protestantse teoloë ag engele oor die algemeen as suiwer geestelike wesens, terwyl daar sommige ander is wat steeds glo dat hulle ‘n tipe hemelse liggaam besit.

 

Daar is ook deurgaans onder die protestantse teoloë die oortuiging dat engele wel die spesiale taak het om die erfgename van die saligheid te bedien. “Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?” (Heb.1:14).  Heb.13:1 sê selfs: “Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om te weet, engele as gaste geherberg.”  Vir die Christen wat steeds in die Bybel glo, is daar geen twyfel oor die bestaan van engele nie.

 

Die gedagte aan engele het egter baie vervaag in die denke van die moderne Christendom, en het dit op die heel agterste rak uitgepak. Sommige van die moderne films en TV programme het egter ‘n belaglikheid daarvan begin maak, en het aan engele ‘n soort vermaaklikheid status gegee.  Geen engel van God bestaan vir die vermaak van mense nie.  Hulle het één roeping, en dit is om God te verheerlik.

 

Geen engel van God sal ook enige iets doen of sê wat in teenstryd is met die evangelie van Jesus Christus nie. Gal.1:8 sê:  “Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!”  God se engele staan in God se diens, en het geen opdrag van God om téén Hom te werk in die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus nie.

 

Miskien net nog ‘n verdere opmerking m.b.t die bestaan van engele – daar was onder die Jode destyds twee skole van oortuiging, die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe Paulus homself moes verdedig voor die Joodse Raad omdat hy die opstanding van Jesus Christus uit die dode verkondig het, het hy juis die verskil in opinie tussen die Sadduseërs en die Fariseërs gebruik in sy verdediging:

 

“En omdat Paulus geweet het dat die een deel (van die Joodse Raad) uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die Raad uitgeroep: Broeders, ek is ‘n Fariseër, die seun van ‘n Fariseër. Oor die hoop van die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak. Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie; maar die Fariseërs bely albei.” (Hand.23:6-8).

 

As iemand dus vir jou sou vra: ‘Glo jy dat daar lewe is daar buite, êrens in die ruimte?’ dan kan jy met vrymoedigheid sê: Ja, ek glo dit! Hierdie lewende wesens is egter nie op een of ander planeet in die sterrestelsels nie, maar in die hemel.  Hulle is uiters heilig, uiters intellektueel, uiters wys, en baie magtiger as enige fisiese wese op aarde.  Die spoed waarmee hulle beweeg is vinniger as wat enige oog kan sien, selfs vinniger as wat die lens van ‘n kamera kan optel.  Hulle vlieg nie in vlieënde pierings nie, hulle het nie ruimtetuie wat as UFO’s bekend staan nie, en hulle is heeltemal onsigbaar vir ons fisiese oë.  Tog kan hulle verskyn as mense.

 

Die engele se bediening verskil nou wesenlik met hoe dit was in die Ou Testament, want ons leef nie op die oomblik in aanskouing nie, maar deur die geloof. Daarom verskyn hulle nie meer aan ons soos in die Ou Testament nie.  Hulle bediening aan ons is onsigbaar, maar wel effektief.  Jy kan selfs sê dat jou dominee ‘n engel van God is, nie in wese nie, maar in sy bediening, want soos ‘n engel van God is hy God se boodskapper.  Die Grieks vir engel is letterlik: “Boodskapper.”  Die briewe wat aan die sewe gemeentes in Openbaring 2-3 geskrywe was, was gerig aan die “sewe engele” van die sewe gemeentes, wat die verskillende predikante was.

Neels Oosthuizen

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Engele en demone. Bookmark the permalink.