Net een ding is nodig

Martha and Mary

Kan jy jou die volgende situasie voorstel? Dalk klink dit vir jou bekend.  Sara hou daarvan om mense te onthaal.  Sy bestee ure om alles eksie perfeksie te kry vir haar gaste.  Ons kan sê sy het die gawe van gasvryheid ontvang.  Omdat sy so goed is daarmee, word sy aangewys as die sameroepster vir die Verversingskomitee by die kerk.

 

Op ’n dag kom ’n predikant ’n reeks dienste hou by die kerk. Sara gun haarself nie die tyd om die dienste by te woon nie, want sy moet alles gereed hê wanneer die mense na afloop van die diens kom tee drink.  En alles was perfek.

 

Die aand na die onthaal vir die besoekende prediker gaan Sara uitgeput huis toe. Al die ander lidmate – vroue ingesluit – het egter verkwik huis toe gaan.  Die volgende dag hoor Sara eers dat die besoekende prediker ’n bekende prediker was uit Israel, ene Jesus van Nasaret – en sy wou Hom nog altyd só graag hoor preek!  Maar nou sal sy dalk nooit weer die kans kry nie.

 

Jy weet seker dat ‘Sara’ maar net ‘n skuil naam is vir Martha van wie ons lees in Luk.10:38-42. Arme Martha!

 

Maria en Marta het in Betanië gebly. Betanië was ’n dorpie net buite Jerusalem (3 km op die Jerigo-pad).  Ons kan amper sê dat dit’n Oostelike voorstad van Jerusalem was.  Jesus het vir Lasarus, Martha en Maria gaan besoek.  Al drie van hulle het Jesus se besoek op ’n unieke manier ervaar en elkeen het uniek opgetree – volgens sy of haar persoonlikheid.  Die Bybel vertel ons net van die twee sussies se reaksie op Jesus se besoek aan hulle.

 

Martha het in die kombuis rondgeskarrel om alles so perfek moontlik te kry vir die belangrike besoeker.  Sy was ‘n gasvrou by uitstek, en niemand moes ’n vinger na haar kon wys nie.  Maar Martha het een fout gehad:  sy was “baie besig om alles klaar te maak” (vers 40).  In vers 42 sien ons egter die een ding wat nodig was.  Ons sien dit by Maria, Martha se suster.  Sy het verkies om in die geselskap van die Meester te bly.  Sy wou hoor wat Hy te sê gehad het en het daarom aan sy voete gesit.

 

Ja-nee, hierdie twee susters het uiteenlopende persoonlikhede gehad. Kom ons bekyk ‘n bietjie die twee vroue se persoonlikhede van nader.

 

Martha die Besorgde

Martha het Jesus waarskynlik hartlik ontvang, want sy was gasvry. Sy het Hom egter nie erken vir wie Hy regtig is nie:  die Seun van God!  Vers 40 begin met die woorde:  “Maar Martha…”  Martha was baie besig om alles gereed te kry vir haar gaste.  Waarskynlik was dit ’n groot maaltyd (dalk was die twaalf dissipels by).  Sy het dus nie tyd gehad om aandag te gee aan haar gas as hy dalk haar geselskap wou hê nie.  Hy sou aandag moes soek by iemand anders.

 

Nog erger: Martha was erg onsteld. Sy het as’t ware van Jesus geëis dat Hy met haar suster, Maria, moet praat en vir haar moet sê om haar, Martha, te help:  “Sê dan vir haar dat sy my moet help.”  Sy was amper manipulerend en beskuldigend:  “Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie?”  Dit was baie duidelik dat Martha omgekrap en ongelukkig was.

 

Was dit reg van Martha om besorg te wees oor al die dinge waarmee sy haar bemoei het? Was dit regtig nodig?  Dit is waar: sy móés haar gas versorg het, maar het sy tyd met Hom spandeer om hom welkom te laat voel in haar huis?  Het sy ’n luisterende oor verleen, sodat Hy met haar kon praat oor wat vir Hom belangrik was?  Was Martha se houding reg?

 

Martha was besorg en verontrus. Daardie dag toe Jesus haar besoek het, was sy – in plaas daarvan dat sy verheug was dat Jesus by háár kom kuier het – verontrus!  Haar hele ingesteldheid was verkeerd; haar houding was sondig.   Haar dienswerk vir die Meester was vir haar belangriker as haar verhouding met Hom.  Sy het nie tyd gehad om na die Here te luister en met Hom te praat nie.

 

Kom ons pas hierdie waarhede op onsself toe. Het jy Jesus al in jou huis ontvang?  Hoe behandel jy Hom?  Geniet Hy jou aandag, of moet iemand anders Hom besig hou?  Is jy dalk so besig in sy diens dat jy nie werklik tyd het vir Hóm nie?  Wat ek bedoel is:  jy is dalk so besig om Hom te bedien, dat jy nie voor Hom stil word nie.  Jy dink dalk:  “Don’t just stand there, do something!” terwyl Jesus soms eerder wil sê:  “Don’t just do something – stand there!”

 

Jesus wil hê ek moet stil raak voor Hom; by Hom. Die rede?  Hy wil vir mý iets doen.  Wat is dit?  Hy wil Homself aan my bekend maak!  Hoe gaan ek en jy andersins die bevel van 2 Pet.3:18 uitvoer:  “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus”?  Sê my:  hoe lyk jou stiltetyd?  Ontmoet jy vir Jesus daar?  Delf jy in sy Woord?  Praat jy met Hom – persoonlik?  Antwoord Jesus jou uit sy Woord?  Hy is immers die vleesgewoorde Woord van God.

 

Is jy dalk die Besorgde?  Is jy so besig met “die dinge van die Here” dat jy nie tyd het vir “die Here van die dinge” nie?  Ly jy soos Martha aan selfbejammering:  “Ek moet altyd alles alleen doen”?  Besorgdheid lei tot selfbejammering; selfbejammering lei tot gekrenktheid (‘resentment’), gekrenktheid lei tot selfregverdiging, en selfregverdiging lei tot veroordeling van andere:  “My huweliksmaat of ouers verstaan my nie… Ek is nie ’n super-held nie… Ek kan nét soveel doen… Ek het net twee hande…ens.’

 

Is jy dalk ’n Martha – “besorgd en verontrus oor baie dinge”? Moet my nie verkeerd verstaan nie:  ons moet dien.  My hart, verstand, hande, ja alles is in diens van my Meester.  Maar móét daar nagereg wees, Martha?  Moet jy regtig ten alle koste bybly?  Gaan jy voor die Here staan soos Martha gedoen het?  Gaan jy dinge van Hom eis uit onsteltenis oor ander se “tekortkominge”:  ‘sê dan vir haar sy moet my help’?  Eintlik haal Martha Jesus hier oor die kole.  En tog gee Jesus vir Martha ’n sagte antwoord, “’n sagte antwoord wat die grimmigheid afkeer”:

 

Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge …maar net een ding is nodig… wat van haar nie weggeneem sal word nie.

 

Jesus antwoord met gevoel: “Martha, Martha…”  Hy antwoord met tere besorgdheid.  En tog is Sy antwoord ferm.  Jesus praat die waarheid in liefde (Ef.4:15).  Soos ’n ware vriend praat Hy die waarheid met jou.

 

Maria die Begenadigde

Maria se optrede is heeltemal die teenoorgestelde van haar suster s’n. “While Martha was busy preparing the meal, Mary was having a better one”.  Sy het gedoen wat die béste was toe Jesus hulle besoek het:  sy het aan die Meester se voete gaan sit om van Hom te leer.  Sy het na sy woorde geluister (vers 39), en Jesus sê dat dit nie van haar weg geneem sal word nie.

 

Die Here daag jou en my vandag uit: begeer en beoefen die een ding wat saak maak.  Om Jesus se woorde te hoor en dit te gehoorsaam, is om die goeie deel te kies.  Ek en jy kan géén beter keuse maak as om dit te doen nie.  As ons dit kies, is dit vir ewig.  Niemand kan jou en my beroof van hierdie één ding nie.  As ons dít kies, het ons ’n skat in die hemel waar mot en roes dit nie kan verniel nie.

 

Hoe lyk dit met jou? Is jy Marta die Besorgde of Maria die Begenadigde?  Het jy die één ding gekies wat nodig is?  Sit jy by Jesus se voete om van Hom te leer?  Geseënd is die een wat dit doen.

Rex Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Christelike lewe, Praktiese Christenskap. Bookmark the permalink.