Die ‘verveligste’ boek in die Bybel?

boring

Sowat twintig jaar gelede het ‘n buurman van my, toe al tagtig jaar oud, begin belangstel in kerk toe gaan en Bybellees. Naderhand het hy vrae gehad en opmerkings gemaak oor wat hy gesien en geleer het in sy lees van die Skrif. Een hiervan was toe hy by 1 Kronieke uitgekom het: “All those names!” het hy gesê. “After a while I just skipped over them and continued reading from chapter ten onwards.”

 

‘n Ander vriend van my, al baie jare ‘n Christen, het eendag vir my vertel dat hy nog nooit van die boek Kronieke gehou het nie – totdat hy Michael Wilcock se kommentaar The Message of Chronicles in die hande gekry het.  Toe het die lees van Kronieke vir  hom ‘n vreugde geword.  Hiermee dan ‘n paar gedagtes oor die einde van 1 Kronieke.

 

Dit is die laaste hoofstuk van hierdie spesifieke boek. Die hoofstuk is in die Ou Afrikaanse Vertaling (1953) verdeel in twee perikope: Vrywillige offers vir die tempel. (verse 1-9) en Gebed van Dawid. Sy dood. (verse 10-30).  1 Kronieke 29 bevat Dawid se laaste instruksies aan sy seun, Salomo, sowel as die verslag van Dawid se dood (v.28).

 

Verskeie notas by die lees van die hoofstuk:

  • Vers 9: vreugde in die gewilligheid om te gee vir die werk van die Here, individueel asook as ’n volk.
  • Veral vers 10: Dawid bid tot die God van Israel (Jakob).
  • Vers 14: God inspireer diegene wat gee en stel hulle instaat om (terug) te gee aan Hom “Want dit kom alles van U, en uit u hand het ons dit aan U gegee.” [vgl. Romeine 11:26]. Dawid verklaar dat alle rykdom van Hom af kom (v.16).
  • Vers 18: Dawid vra God “rig hulle (Israel se) hart tot U”.
  • Salomo word in vers 22 gesalf tot koning om Dawid op te volg. Saam met hom word Sadok gesalf as priester. “En die Here het Salomo buitengewoon groot gemaak voor die oë van die hele Israel, en Hy het ’n koninklike majesteit op hom gelê wat op geen enkele koning oor Israel voor hom gewees het nie.” (vers 25).

 

 

So bring die Kroniekskrywer sy verhaal van Dawid se tyd tot ’n einde voordat hy in 2 Kronieke verder gaan om die verhaal van Salomo en sy opvolgers te vertel. (Kyk na verse 26 tot 30.)  Maar Jesus van Nasaret, die Seun van God, is die Een wat gekom het sodat daar na Hóm verwys word as “die grote Dawid se groter Seun”!

 

Rex Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Bybel. Bookmark the permalink.