Twee redes hoekom vroue nie predikante moet wees nie

woman-pastor

Want die Bybel sê so

Volgens die Skrif moet ‘n ouderling die man van een vrou wees (1 Tm.3:2).  Hy moet ook sy huisgesin goed lei (1 Tm.3:4), en volgens Ef.5:23 moet die man dit doen.

 

Verder moet ‘n ouderling die gemeente lei deur vir hulle die Woord van God te leer (1 Tm.3:2, 5:17, Tit.1:9). Volgens 1 Tm.2:11-12 en 1 Kor.14:34-35 moet die vroue nie vir die mans lering gee, en sodoende ‘n gesagsposisie oor hulle uitoefen nie.  Die implikasie is duidelik:  vroue mag nie ouderlinge of predikante wees nie.

 

Die Here het tog eerste vir Adam gemaak (1 Tm.2:13, 1 Kor.11:3, 8-9). Adam moes vir Eva gelei het en nie andersom nie.  Ons weet wat gebeur het toe die duiwel haar versoek het om die leiding te neem, en Adam agter haar aangeloop het (1 Tm.2:14, Gn.3:1-6).  Juis daarom moet vroue nie in die gemeente leiding neem nie.  Sodra ‘n mens die God-gegewe orde op sy kop keer, gaan jy jouself in probleme vasloop.

 

Want hulle is nie daarvoor gemaak nie

God het die man gemaak om leiding te neem. Hy het die man op so ‘n manier saamgestel, dat leierskap deel van sy DNA is.  Wat beteken dit prakties?

 

[1] Mans en nie vroue nie, moet bloed op hulle gesigte hê omdat hulle in die voorste linies teen die duiwel veg.

 

[2] Mans en nie vroue nie, moet bereid wees om die harde kritiek in die gemeente te vat.

 

[3] Mans en nie vroue nie, moet tydens die ergste storms aan die stuur van die skip staan.

 

[4] Mans en nie vroue nie, moet soos kwaai honde op die wolwe en hulle vals lering afstorm om die skape te beskerm.

 

[5] Mans en nie vroue nie, moet in die kansel staan en die Koning se boodskap uitroep.

 

[6] Mans en nie vroue nie, moet bereid wees om die gemeente te bestraf as dit nodig is.

 

[7] Mans en nie vroue nie, moet moeilike dinge doen soos om die finale stappe van kerkdissipline toe te pas.

 

Ek sê glad nie dat vroue nie geestelik volwasse is, die Bybel goed ken, en oor sekere leierseienskappe beskik nie. Maar wanneer dit by die Here se gemeente kom, moet mans nie papbroeke wees en die leiding aan die vroue oorgee nie.  Hulle moet vreesloos opstaan en die leiding neem.

 

Ivor Jefferies

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Bediening, Vroue. Bookmark the permalink.