God Bly Altyd Getrou

‘n Oordenking uit Romeine 8:31-39

God is faithful

Ek het onlangs Don Carson se oordenking oor Jesaja 49 gelees.[1]  Hierin stel Carson voor dat die Christen Romeine 8:31-39 lees in tye waarin hy geestelik stilstaan of ontmoedig is (“in stagnant and discouraging times”).  Hierdie verse sal ons help om te onthou dat God altyd goed is – en toegewyd aan Sy kinders.

 

Verse 31–35 staan uit as vyf sleutelkomponente.  Die eerste vyf verse bevat vrae wat teruggeneem kan word na Psalm 37:33 en ander tekste.  Die vrae is die volgende:

 

 • Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? (v.31)
 • Hoe sal God ons nie saam met Christus ook alles genadiglik skenk nie? (v.32)
 • Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? (v.33)
 • Wie is dit wat veroordeel? (v. 34)
 • Wie sal ons skei van die liefde van Christus? (v.35)

 

Om die eerste vraag te beantwoord, kan ons saam met Paulus sê:  “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het” (v.37).[2]

 

Die tweede vraag is ’n retoriese vraag.  Dit beklemtoon die feit dat God ons alles uit genade skenk.

 

In antwoord op vraag 4 hierbo (v.34) kan ons sê:  Dis maklik: “diegene wat ons daagliks doodmaak”[3] is die een wat ons veroordeel (v.36 vgl. Psalm 44:23).  Tog moet ons onthou dat die Satan staan agter dit alles staan; hy is per slot van rekening die aanklaer van die gelowiges.

 

Paulus gaan voort met sy verklaring in antwoord op vraag 3:  “God is dit wat regverdig maak.”  As Hy ons dan regverdig gemaak het, kan niemand dus ’n beskuldiging inbring teen God se kinders nie.

 

Wat vraag 5 betref, verklaar Paulus met versekering dat “geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge … ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.”  En dan voltooi hy die lys met:  “of hoogte of diepte of enige ander skepsel” (v.38-39).  Niks nie!  Hierdie twee verse sluit af met ’n groot stelling in antwoord op vrae 3 en 4.

 

Die vraag: “Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God?” (v.33) is eintlik ongeldig – net soos die beskuldigings wat teen Christus ingebring is, ongeldig was.   Ek dink dit verduidelik waarom Jesus nie geantwoord het op al die aanklagtes wat teen Hom ingebring is nie.  Hy het gekies om stil te bly (vgl. Mark.14:60-61, Matt. 26:62-63, Luk.23:9 en Joh.19:9).

 

Vraag 5 is dus totaal oorbodig, want dit is buite die kwessie, onmoontlik, vir die kind van God om van Sy liefde geskei te word.  Ons kan byvoeg dat dit waar is dat God Sy kinders kasty en dissiplineer (kyk Heb.12:5-12), maar Hy gee ons nie oor aan  wanhoop en vertwyfeling wanneer ons gearresteer is of verhoor word nie.

 

Trouens, ons word geleer om nie te bekommer oor wat ons gaan sê nie.  Paulus en Silas, Dawid en Jeremia, is enkele gevalle uit duisende gelowiges wat aan die hand van hulle vyande gely het – terwyl hulle in stand gehou is deur die versekering dat die teenwoordigheid van die Almagtige God (“the shadow of the Almighty”) voortdurend by hulle was.  En Hy is vandag steeds by ons.

 

Die feit dat God altyd by ons is, is ’n bewys van Sy getroue teenwoordigheid deur al die eeue heen – soos Romeine 8 dit vir ons verseker.  Wanneer ons verse 28 tot 30 saam met verse 31 tot 39 lees, word hierdie waarheid nóg duideliker.  Dit is dus geen wonder nie dat die blinde Fanny Crosby kon sing:

 

Blessed assurance, Jesus is mine!

O what a foretatse of glory divine!

Heir of salvation, purchase of God,

Born of His Spirit, washed in His blood.

 

                                    Rex Jefferies

 

[1] For the Love of God, Volume Two, Oordenking vir 17 Junie.

[2] John Piper wys op en beklemtoon die gebruik van die voorsetsel in in die Engelse vertaling van vers 37: “No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us”,  i.e. God is with us in all these things: in, in, in!

[3] Voorbeelde uit die geskiedenis:

 • Wat het God se profeet, Jona, van die Assiriese Ryk gedink?
 • Wat het Duitse- en ander Jode gedink van Adolf Hitler?
 • Wat het die Russiese “kulaks” gedink van Josef Stalin?
 • Wat het Ugandese geleerdes van Idi Amin gedink?
 • Wat het Chinese geleerdes, veral in Shangai, van Mao tse Tung gedink?
 • En wat het Biskop Ridley, Latimer, ens. gedink van “Bloody Mary”?

Die lys van slagoffers is L A N K!

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Christelike lewe, God. Bookmark the permalink.