Gemeente Nuus uit Clubview

Coffee and Bible

Tydens die Algemene Jaarvergadering van die Afrikaanse Baptiste Kerke, is ons leraar  Ds. Theuns Pieters, op 15 Mei 2017  ingehuldig as President van die kerk vir 2017. Hy het ook dié amp by twee vorige geleenthede beklee, nl. in 2007 en in 2009.

 

Die ietwat sonderlinge situasie het tydens die Algemene Jaarvergadering ontstaan deurdat ‘n vise-president nie verkies kon word nie. Ten spyte van verskeie rondtes van stemmery het nie een van die kandidate  die vereiste aantal meerderheidstemme behaal nie. Daar is dus geen Inkomende President vir hierdie tydperk nie.

 

Die implikasie hiervan is dus dat Ds. Theuns vir twee agtereenvolgende termyne die President van die A.B.K. sal wees.  Die gemeente se  gelukwense aan hom, en ons verdere bede is  dat hy waarlik die seën van Here en die leiding van die Heilige Gees sal ervaar tydens sy ampstermyn in hierdie verantwoordelike pos in ons kerk.

 

In die onlangse verlede het Ds. Theuns ook twee oggenddienste en een aanddiens oor RSG waargeneem.  Hy het ook die aand oordenkings vir ‘n hele maand waargeneem.  Hy sê hy is letterlik oorweldig oor die terugvoering en navrae daarna. Reaksies het o.a. van oorsese lande soos Kanada gekom.  Inderdaad net weer bevestiging, soos belowe, dat die Woord van die Here nooit ledig sal terugkeer nie.

 

Die opnames en voorbereiding vir die aand oordenkings is veral uitdagend en veeleisend aangesien tot 21 oordenkings in een enkele sessie opgeneem word in ‘n ateljee, sonder ‘n gehoor.  Ds. Theuns sê hy is nietemin dankbaar vir die geleentheid  en voorreg wat hy het om ook die Evangelie, die Goeie Nuus van Jesus, deur die medium van radio aan die wêreld te kan uitdra en verkondig.  ‘n Aantal mense wat uitsendings oor RSG gehoor het, het ook ons gemeente daarna kom besoek om eerstehands na hom te luister.

 

Alida Pieters, ons pastoriemoeder, het ook  ‘n groot rugoperasie ondergaan. Na aanvanklike komplikasies is sy tans besig om te herstel en sy gee ook die Here al die dank en eer vir die wonderlike wyse hoe Hy vir haar onderneem het. Selfs in hierdie beproewende situasie kon sy geleenthede vind om ‘n getuie vir Hom te wees teenoor mediese personeel. Ons is saam met haar dankbaar teenoor die Here.

 

Willie Duffue

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.