Gemeente Nuus uit Kemptonpark

Preacher with Bible

Ek groet julle vanuit die gemeente in Kemptonpark.

 

Ons gemeente is nie die oudste van die ABK-gemeentes nie, maar ons is wel een van die oudstes.  Ons bestaan reeds 53 jaar en ons kerkgebou se hoeksteen is meer as 40 jaar gelede deur dr. Isak van der Walt gelê.   Die volgende predikante het die gemeente bedien: J.W. Albertse, JHG Raubenheimer, IH duP. van der Walt, WJ Venter, FJ Pelser, CJ Fourie, JJ van der Hoven, SV Coertze, JP du Preez, en tans IEJ Jefferies.  Baie mense wat hoor dat ons van Kemptonpark af kom, koppel ons gemeente sommer dadelik aan die Seminarium.  Dit is egter nie so dat ons gemeente deel is van die Seminarium nie, al is ons toevallig in dieselfde stad geleë.

 

Ons gemeente word tans uit die Woord bedien deur ds. Ivor Jefferies, terwyl sy vrou, Deirdrè, hom bystaan.  Hulle het drie pragtige kinders wat al drie hier gebore is.  Die Jefferies gesin is nou reeds meer as 13 jaar in ons gemeente werksaam.

 

Samekomste

Ons is een van die min gemeentes wat elke Sondag twee dienste het.  Een diens word in die oggend, en een in die aand gehou.  Op Woensdae is daar twee Bybelstudie groepe wat bymekaar kom: ’n vroue groep wat soggens bymekaar kom en dan ’n groep wat in die aand bymekaar kom in die pastorie.  Daar is ook dikwels ander aktiwiteite, maar dit nie op ’n gereelde basis nie.

 

Gebedstye

Daar is verskeie geleenthede vir gesamentlike gebed in die gemeente.  Gedurende die skoolkwartaal word daar Sondagoggende saam gebid voor die diens.  Daar is ook ’n tyd van gebed voor die aanddiens.  Gedurende die aanddienste is daar ook tyd vir gesamentlike gebed.

 

Lidmate

Die gemeente bestaan tans uit 73 lidmate.  Daar is ook ’n hele paar getroue besoekers.  Die gemeente kan amper in drie groepe verdeel word.  Ons eerste groep se ouderdom wissel van babas tot jong tieners.  Die tweede groep wissel van tieners tot jong oupas en oumas.  Dan is daar die derde groep wat wissel van jong oupas en oumas tot by oupa- en oumagrootjies.

 

Spesiale geleenthede

Daar is vyf geleenthede gedurende die jaar wat vir ons uitstaan in ons bediening en aanbidding:

 

  1. Die eerste is natuurlik die naweek van die Paasfees. Dit is ’n baie groot gebeurtenis in die aanbidding van enige gemeente se samekomste.  Ons probeer altyd om iets spesiaals daarvan te maak.  Daar is gewoonlik ’n klompie mense wat hiervandaan gaan na Cornelia vir die Paaskonferensie.  Vir diegene wat egter hier bly, is die naweek ook iets spesiaal.  Daar is gewoonlik op Goeie Vrydag ’n diens waartydens ons dink aan Jesus se kruisiging; ons poog om toe te sien dat hierdie dag in sy grootsheid as iets spesiaals onthou sal word.

 

  1. Dan is daar die tweede geleentheid wat ons “Die Kruisieveldtog” noem. Ons het hierdie idee uit die Kaap gekry.  Hierdie diens word gewoonlik in Mei gehou.  Daar word kruisies van hout gemaak vir hierdie geleentheid, en dan word daar ’n uitnodiging aan vasgemaak.  Die kruisies kan ook gebruik word vir sleutelhouertjies en hulle word gebruik as uitnodigings vir mense daarbuite om ons gemeente op die vasgestelde dag te besoek.  By hierdie geleentheid word die gebeure by die kruis en die waarde daarvan met erns gedeel met almal wat die erediens bywoon.

 

  1. Ons Dankoffersondag is die derde groot geleentheid op die gemeente se kalender. Ons gee reeds lank voor die tyd aan die lidmate gefrankeerde koeverte uit waarin hulle geld plaas na vermoë.  Ons hou gewoonlik in Augustus ons Dankoffer Sondag.  Tydens hierdie diens word die dankoffers dan saam met die weeklikse offergawe opgeneem.

 

Die ekstra geld wat só bygedra word, word dan gebruik in areas waar daar miskien nood is.  ’n Deel kan gebruik word vir barmhartigheid, of miskien is daar herstelwerk wat dringend aandag nodig het.  ’n Deel van die dankoffer kan geskenk word vir evangelisasie, of die geld kan aangewend word waar dit ookal nodig is.  Ons hou die geleentheid juis in Augustus, omdat dit dan nog nie vakansietyd is nie en dan is daar nie juis ander dinge waarvoor die lidmate ekstra geld nodig het nie.

 

  1. Alhoewel ons elke Sondag gedurende die oggenddiens ’n tyd inruim vir Sending Gebed vir lande dwarsoor die wêreld en vir die sendelinge wat daar werksaam is, is daar ook ’n spesiale dag vir Sending. Sending Sondag is die vierde spesiale dag op ons Kalender.  Daar is drie sendelinge wat ons maandeliks finansieel ondersteun.

 

  1. Die vyfde belangrike geleentheid is – ja julle het reg geraai: ons Kerssangdiens en alles wat daarmee gepaard gaan. Daar word spesiale Kersliedere gesing, spesiale solo’s gelewer, soms ’n opvoering deur die kindertjies, en nog ander dinge wat die diens spesiaal maak.

 

Al die aktiwiteite op hierdie vyf dae wat genoem is, word oorhoofs beheer deur ds. Ivor, maar die reëlings en werk word deur verskeie komiteelede gedoen.  Hierdie komitee is ook glad nie skaam om die gemeente so af en toe te verras met ’n heerlike gesamentlike ete of sommer net lekker koek en tee nie.

 

Die skuif van ons geboue

Die gemeente het tans ’n baie groot projek aan die gang.  Ons wil die kerk en die pastorie wat langs die kerk is, verkoop en ander geboue koop of laat bou.  Alhoewel die kerk en pastorie wat ons tans gebruik baie goeie, gerieflike geboue is, het die omgewing die afgelope paar jaar geweldig agteruitgegaan.  Ons voel dat ons ons geboue, ter wille van die bewaring daarvan en ter wille van die veiligheid van ons mense, eerder moet skuif na ’n veiliger omgewing.

 

Ons het ’n boukomitee aangestel wat al die nodige behartig.  Of ons die bestaande geboue gaan verkoop en op ’n ander plek koop, en of ons gaan bou, is hulle verantwoordelikheid.  Dit is ’n baie duur en tydsame projek, maar die bal is darem al aan die rol.  Ons sal almal op hoogte hou van die boukommissie se vordering met hulle taak.

 

Openbaring Ontsluit

Ek wil met ’n vraag afsluit.  Het jy al ooit gewonder oor dinge wat in Openbaring geskryf staan?  Die snaakse perde, die skerpioene, die baie groot getalle – en nog baie meer?  Wel jy kan nou ontspan.  Die antwoorde is vir jou op skrif gestel.  Ds. Ivor het sopas klaargemaak met ’n reeks boodskappe waarin hy vers vir vers deur Openbaring gepreek het.  Hy het dosyne Bybeltekste aangehaal as verwysings.  Verder het hy ’n klomp boeke en ander geskrifte en kommentare gebruik.

 

Die reeks het langer as ’n jaar geneem en hy het feitlik elke Sondagoggend uit Openbaring gepreek.  Hierdie reeks is nou in boekvorm saamgevat.  Dit sal eersdaags tot jou beskikking wees teen ’n minimale prys.  Maak seker dat jy ’n boek bekom.  Lees self hoe die dinge inmekaarpas in Openbaring.  Jy sal dit geniet en nie meer hoef te wonder oor wat alles beteken en wanneer alles gaan gebeur nie.  Die antwoorde is almal in die Bybel.  Kry ds. Ivor se besonderhede by die volgende webadres:

http://www.baptistekerkkemptonpark.wordpress.com

 

Anoniem van Kemptonpark

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.