Ondersoek die Skrifte

’n Praktiese Hulpmiddel om die Skrif beter te verstaan[i]

Studying Bible

Die Goeie Tyding wil graag vir ons lesers van die geleentheid bied om ’n gedeelte uit die Bybel te lees en dan ’n vraag of twee te probeer antwoord na aanleiding van die gedeelte wat gelees is.

 

Die volgende dien slegs as ’n aanbeveling vir diegene wat die kursus begin.  Die volgende punte is belangrik in hierdie proses:

  1. Begin deur te bid. Erken in nederigheid jou afhanklikheid van God en vra dat die Heilige Gees jou oë sal oopmaak en vir jou geestelike begrip en verstand sal gee.
  2. Lees die bepaalde Skrifgedeelte wat bestudeer gaan word. Moenie die vrae lees voordat jy die Skrifgedeelte gelees het nie.  Die rede hiervoor is dat jou belangstelling in die gedeelte beperk sal wees tot daardie spesifieke detail waarop die vrae fokus as jy vooraf weet wat die vrae is.
  3. Lees nou die vrae en enige aantekeninge oor die Skrifgedeelte. Dink na oor die Skrifgedeelte in die lig van die vrae wat gevra word.  Probeer dan om die antwoorde op die vrae uit te werk.  Hulle sal ’n bruikbare hulpmiddel wees vir jou konsentrasie.
  4. Skryf jou antwoorde in ’n notaboek neer. Dissiplineer jouself om dit te doen, anders gaan jy dalk net ’n vae begrip hê van wat gevra is.

 

Lees asseblief Lukas 7:36 – 8:3

  1. Vergelyk die Fariseër se gesindheid teenoor Jesus met dié van die vrou. Hoe het Jesus sy kritiek in vers 39 geantwoord?  Hoe was die gelykenis in verse 41 en 42 op die Fariseër van toepassing?
  2. Wat het gemaak dat die vrou opgetree het soos sy het? 8:2,3.  Het jy ’n soortgelyke dryfveer of aansporing?  Hoe kan jy dit uitdruk?

 

Nota: 7:47:  ‘want’ dui hier op die bewys eerder as op die oorsaak van haar vergifnis.

 

Lees asseblief Psalm 72

Hierdie Psalm is ’n profetiese Psalm waarin Salomo wie se naam “vrede” beteken, ’n tipe van Christus is.

 

  1. Wat is die twee uitstaande persoonlike karaktertrekke wat in hierdie Psalm gesien word van Christus as Koning? Kyk verse 1, 2 en 12-14, en vgl. Ps. 116:5.

 

Wat sê die Psalm sal:

[a] ’n gevolg van Sy heerskappy wees (verse 3-7, 12-14, 16, 17), en

[b] die omvang van Sy heerskappy wees (verse 8-11)?

 

  1. Gee hierdie Psalm nie ’n perfekte beeld van die gelukkige aarde wat die mens verniet probeer skep deur hulle eie wysheid en werk nie? Wie alleen kan dit egter volgens die Skrif tot stand bring, en na Wie moet die mens dus kyk vir wat hy bereik?  Kyk verse 1, 17-19; vgl. Hand. 4:12; Ef. 1:3.

Nota:  Vers 8: Die rivier is die Eufraat.

 

  1. Verse 18, 19: Hierdie lofsang is nie deel van die oorspronklike Psalm nie, maar is bygevoeg as die slot van Boek 2 van die Psalms.

 

N.S. : Ons sal graag hoor van julle wat hierdie oefening gedoen het.  Laat asb. weet as jy voel dit is van waarde…skakel Rex by 072 124 5830 of stuur ’n Epos aan rex@abk.co.za

 

[i] Search the Scriptures, General Editor: Rev. Alan M. Stibbs, M.A.

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Bybel. Bookmark the permalink.