‘n Blokkiesraaisel vir Kersfees

Vir diegene wat van Blokkiesraaisels hou, is hier een wat gebaseer is op die Kersgebeure.  Die antwoord op hierdie blokkiesraaisel volg in die volgende uitgawe van Die Goeie Tyding.

Crossword Puzzle and Pen

AF

1 Waar het die wyse manne uit die Ooste voor Jesus gekniel en hulle geskenke gebring?  In ’n _____.
2 Die een waarvan gepraat word in Markus 1:1-2 (die een wat die pad moes voorberei vir die Verlosser se koms).
3 Jesaja 7:14 verwys na Jesus se geboorte.  Wat sou Sy ma Hom noem vlg. hierdie vers?
4 Wie het eerste die goeie nuus gehoor van Jesus se geboorte?
9 Hy was Maria se man.
10 Hoekom was Maria se swangerskap so besonders?  Sy was ’n _____.
12 Hoe het Maria swanger geraak?  Die ___ ____ het oor haar gekom.
13 Miga 5:1 : “ Maar jy, _____-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer.”
14 Een van die name vir Jesus (Jes. 9:5).
21 Jesus sou genoem word die ___ van die Jode.
23 Deur Jesus kan ons die ___ hê.

 

Dwars

2 Vir die Christen gaan Kersfees oor Sy geboorte.
5 Wat het die skaapwagters gehoor die nag van Jesus se geboorte? ’n Engele ___.
6 Maria het op een gery op pad na Betlehem.
7 Waar het die Herders Jesus gevind?
8 Die profetes wat gewag het op die verlossing van Jerusalem.
11 Hy het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel.
15 Johannes die Doper se ma
16 Johannes die Doper se pa
17 Die skaapwagters sou die Verlosser vind in die stad van _____.
18 Hulle het die geboorte van die Verlosser aangekondig.
19 Wie of wat het die besoekers uit die vreemde gelei na Jesus toe?  ’n ____.
20 Die besoekers het daarvandaan gekom.
22 Uit watter stam was Josef?
24 Hulle het by die koning gaan uitvind waar die toekomstige Koning gebore is.
25 Jesus was ongeveer ____ toe die besoekers Hom hulde gebring het.
26 Hy was die koning van die land.
27 Waarheen moes Josef met Jesus en sy ma vlug?

Blokkies Raaisel

 

 

 

 

This entry was posted in Kersfees. Bookmark the permalink.