Nuus uit die Boland

Paarl

Die gemeente se ontstaan

Ons huidige kerk bestaan nou ongeveer 24 jaar en is geleë in Noorder-Paarl.  Die gemeente het begin toe Ds. Johan Pansegrouw die geleentheid gebied is om ’n Christelike werk te begin, of ’n kerk te plant in die Paarl.

 

Met Ds. Johan se aankoms in die Paarl waar daar net ’n geboutjie was, het hy gou besef dat dit ’n tentmakersbediening moes wees.  Dit was ook vir hom duidelik dat God hom geroep het om ’n multi-kulturele sendingkerk te stig wat alle bevolkingsgroepe met die evangelie sou bedien.  Hy het bedags gewerk en saans onder die plaaswerkers en andere gearbei deur die Woord te bring.

 

Die eerste diens in die Paarl was ’n oggenddiens wat op 19 Maart 1995 gehou is.  Daar was 12 mense teenwoordig.  Die sang is met ’n trekorrel begelei.  As gevolg van deursettingsvermoë, baie gebed en die krag van die Here, het die gemeente gegroei na 110 siele wat tans die eredienste op Sondae bywoon.

 

Eredienste, byeenkomste en gemeentlike betrokkenheid

Benewens die Sondagoggend dienste, word daar ook ’n aanddiens gehou in die dorpsgebied.  Daar word weekliks ook vier Bidure en Bybelstudies (selgroepe) gehou: drie in die dorpsgebiede en een by die kerk.  Hierdie dienste word gelei deur lede van die gemeente onder toesig van die leraar.

 

Die vrouens van die gemeente speel ’n belangrike rol in die lewe van die kerk.  Die mans word aangemoedig om verantwoordelikheid te neem op geestelike gebied en hulle is ook verantwoordelik vir die instandhouding van die gebou (nie dat dit altyd so suksesvol is nie).

 

Ons werk daaraan dat die gemeentelede ook die Bybel leer ken en die inhoud daarvan verstaan.

 

Wie is ons gemeente?

Ons bedieningsveld is die minder bevoorregtes in ons dorp: die kinders, werkloses, dwelmverslaafdes, bendes, asook plaaswerkers en menige ander wat probleme het.  In opdrag van die Here en Sy Woord kyk die kerk ook na die behoeftes van die gemeente en andere, soos bv. voorsiening van kos aan die wat dit nodig het, klere wat aan ons geskenk is deur ander gemeentes.

 

Daar word kospakkies uitgedeel aan diegene wat nie kos het nie.  Een keer per maand deel ons Weetbix, geskenk deur Bokomo, uit aan die gemeente. Die gemeente het sy eie kosmandjie wat maandeliks leeggemaak word.  Skoolbehoeftes word van tyd tot tyd aan skoliere geskenk.

 

Met geskenke wat ons van tyd tot tyd van oorsee ontvang, is ons in staat om vir diegene wat dit nie kan bekostig nie, Bybels en skryfbehoeftes vir skool aan te koop, asook te help met moontlike kostes.   Dié wat verhoudingsprobleme het, word ook bedien met berading.

 

Omdat die meeste in die gemeente nie vervoer kan bekostig nie, het die kerk ’n bussie bekom om lede van die dorpsgebied kerk toe te vervoer.  In noodgevalle word gemeentelede na die hospitaal vervoer en ook na dokters toe.  Die hulp is te eniger tyd beskikbaar: dag of nag.

 

Die gemeente spits hom veral toe op die jongmense van die dorpsgebied.  Daar is tans twee jeuggroepe: ’n senior jeuggroep en ’n junior jeuggroep.  Ons Sondagskool bestaan uit drie graad klasse as gevolg van ’n tekort aan spasie.  Ons prys die Here dat die Sondagskool steeds in getalle toeneem.

 

“Die Koninkryk van God” is vanjaar ons tema, en daarom is ons doelwit nie net die dorpsgebiede nie, maar ook uitreiking na die plaaswerkers in die omgewing.  Gemeentelede doen ook hospitaalbesoeke.

 

Verder poog ons om, deur God se genade, ander behoeftige gemeentes te help. Die gemeente ondersteun verdere sending deur samewerking met FEBA Radio.

 

Dit is ’n oorsig oor die werksaamhede van die Boland Baptiste Gemeente, Paarl.  Sonder gebed en die leiding van die Heilige Gees, die hulp van ander gemeentes en die onbaatsugtige liefde van die leraar en sy passie vir siele, sou al hierdie dinge nie moontlik gewees het nie.

 

Alle eer aan God onse Verlosser!

 

NS. Die gemeente sal D.V. sy eie doopbad hê, want huidiglik word mense in die bure se swembad of in die rivier gedoop.

Gemeente korrespondent

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus, Uncategorized. Bookmark the permalink.