Die leraar in sy binnekamer

Pastor praying

[1] Wat in die leraar se binnekamer gebeur, het ’n bepalende effek op sy bediening.  Voordat ’n leraar die waarheid van God aan sy gemeente kan oordra, moes hy reeds God se stem gehoor het in afgesonderde oordenking – alleen met die Here.  Derek Prime skryf: “One of the hazards of pastoral ministry is to be so caught up with the legitimate spiritual needs of others, that we neglect our own.” [Derek Prime, Pastors and Teachers (Guilford: Highland Books, 1989), 67].

[2] Jesus se oorspronklike oproep tot Sy dissipels was nòg om te preek, nòg om te onderrig.  Dit was “sodat hulle saam met Hom kon wees” (Mark. 3:4).  Dit was nie soseer omdat Hy húlle nodig gehad het nie, maar omdat hulle Hóm nodig gehad het.  Hierdie belangrike beginsel is vandag nog waar vir die bediening.

[3] Die gebed en oordenkinge in Jesus se eie lewe is ’n wenk aan die leraar oor die belangrikheid van sy binnekamer: “En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ’n eensame plek vertrek en daar gebid.”  (Mark. 1:35). [In ‘n persoonlike kommunikasie aan my het John J. Murray gesê: “this was the key to Martin’s own life.”]

Die kerkgeskiedenis is vol manne wat die rigting van die gekiedenis verander het deur gebed in die binnekamer.  Calvyn, Luther, McCheyne, Brainerd en John Wesley was maar ’n paar manne wat die wêreld van hulle tyd verander het deur met God te ontmoet in die binnekamer.

[4] Alhoewel begaafdheid ongetwyfeld ‘n voordeel is in die bediening, is die sleutel bestanddeel vir ’n goddelik-verordineerde bediening ’n vroomheid wat bewerk is in die tyd van afsondering met die Meester.  Die Nuwe Testamentiese woord eusebia dui op geestelike krag.

 

  • Tyd alleen met God in die binnekamer behoort die denke te stimuleer en die hart te roer.
  • Die regte volgorde vir die leraar en die gemeente om die waarhede van goddelike openbaring te verken, is eers die intellek en dan die gees.
  • Die oogmerk en enkele doel van Paulus se lewe was om Christus te ken en om Hom bekend te maak (Fil. 3:7-11).  ’n Ingeligte verstand, getroetel en ingelig deur die Gees by die bestudering van die Bybel, is die fondament vir ’n gesonde geestelike ingesteldheid en ’n effektiewe, vrugvolle bediening.
  • Geen leraar wat sy roeping waardig is, staan egter onaangeraak deur die krag van die Waarheid nie.  Jesaja se belewenis van Jahwe in die tempel het hom sprakeloos en oorweldig gelaat (Jes. 6).  Die aanskoue en klank van God se heerlikheid en heiligheid het die profeet se lewe vir ewig verander.

 

[5] Die praktyk van daaglikse stiltetyd vereis van die hedendaagse profeet (die leraar) ’n besluit, toewyding en vasbeslotenheid.  Maurice Roberts het gesê: “prayer only gains momentum after twenty minutes!” [’n Aanbieding by die Evangelical and Reformed Conference, Port Shepstone, 1990].

[6] Die moderne profeet (leraar) wat God se Woord oordink en bepeins, en wat nadink oor die rykdom daarin, kán nie anders as om met ’n gloeiende hart uit sy binnekamer te kom nie; gereed vir die dag se stryd [’n Mens kon Woensdagoggende in die Seminarium se kapel (in die laaste maande van 2011) aan dr. Martin se gesig sien dat hy reeds tyd in die Here se teenwoordigheid deurgebring het – red. (Rex Jefferies)].

[7] Sonder hierdie daaglikse afspraak het ons rigting verloor.

 

Aangepas uit ’n artikel deur wyle Martin Holdt, getiteld:

“Devotional Thoughts on the Prophet in His Chamber.”  

Die artikel het verskyn in

The South African Baptist Journal of Theology,

Vol. 4, 1995, pp. 124-126

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Bediening, Gebed. Bookmark the permalink.