Gemeentenuus uit Witrivier

Witriver

Dit is moeilik om te dink dat ons al in die middel van die jaar is.  Dit voel of die tyd elke dag net vinniger en vinniger verloop maar, deur die genade, barmhartigheid en lankmoedigheid van God, kan ons niks anders doen as om Hom te eer vir Sy goedheid aan ons nie.

Ek is eerlik as ek sê dat ek soms jaloers is wanneer ek na ander gemeentes kyk.  Miskien voel julle ook so.  Dikwels lyk die gras groener aan die ander kant.  Dit is lekker om te sien dat gemeentes getuig van groei en seën.  Dit is ook goed om te hoor wat hulle alles deur die jaar gedoen het en dan wonder ek soms…  Dan word mens stil en kyk terug na die jaar wat reeds verby is.  Dan moet mens met skaamte erken dat die Here in Sy genade selfs ons klein gemeentetjie in Witrivier nie vergeet het nie.

Ons gemeente het in die afgelope jaar drie nuwe gesinne by gekry; wel, twee gesinne en ’n enkel persoon.  Wat my baie opgewonde maak, is die feit dat hulle die gemeente op ’n gereelde basis besoek.  Dis altyd lekker om daarvan te kan getuig.  Ons het ook die voorreg gehad om drie dopelinge te kon hê vanaf April 2017 tot en met September 2017.

Aan die einde van Mei 2018 het ons vier nuwe lidmate opgeneem. Wat verblydend is, is dat 2 van hulle, een van ons nuwe gesinne is wat die gemeente vanaf begin van die jaar af besoek het.

Ons dank die Here vir Sy goedheid.

Ons het twee projekte hierdie jaar gehad wat deur die vrouevereniging vir ons gedryf was; ‘n kerrie-en-rys ete waar ons baie goeie ondersteuning van buite die gemeente ook ontvang het en ‘n rommelverkoping, waar ons almal se wit olifante op die markplein van ons dorp verkoop het. Dit was beide geleenthede waar ons so besig was dat dit gevoel het ons nie behoorlik grond raak nie, maar deur die guns van die Here was dit baie suksesvol.

Ons dienste se bywoning is redelik stabiel, maar ek sal jok as ek moet sê dat dit nie beter bygewoon kan word nie. Ons aanddienste word deur ‘n baie kleiner groep mense bygewoon, maar dit is ‘n konstante groep mense wat ook groot en deels die bidure/Bybelstudies op Woensdae aande bywoon.

Ons Sondagskool en Jeug is ook twee groepies wat vir ons ‘n ligstraal is. Ons Sondagskool en Jeug aanbieder is ‘n persoon met ‘n baie groot liefde vir kinders en doen baie moeite om dit vir hulle lekker, interessant en leersaam te maak. Hulle het selfs ‘n speletjies aand by die Kerk aangebied, waar hulle die gemeente en mense van buite genooi het om te kom deelneem. Daar was verskeie prettige goed om te doen; van windbuks skiet tot oliebolle van ‘n toutjie af eet sonder om jou hande te gebruik, wat natuurlik jou gesig so taai gemaak het dat mens meer klewerig was as van daardie taai papiertjie in jou ouma se kombuis wat teen die plafon met ‘n duimdrukker vasgesit is om die lastige vlieë te vang. ‘n Baie taai affêre.

Dit sal lekker wees as ek sommer net hier kan ophou en sê dis hoe dit in Witrivier Baptiste gemeente gaan, maar dit sal ‘n halwe storie vertel. Die Here het ons geseën met baie goeie fasiliteite, maar ons is ‘n baie klein gemeente en soos dit dikwels in klein gemeentes is, gaan dit maar soms nie so voor die wind soos mens begeer nie. Ons sit soos enige ander gemeente met baie uitdagings; finansiële druk, mense wat hulle werk verloor het, huwelike wat spanning beleef, mense wat ernstig siek word, mense wat nie so getrou die dienste bywoon soos wat hulle kan nie, mense wat soms sukkel om geestelike te groei en so kan ons maar net voort noem. Soos julle nou daar sit en lees kan julle jul daarmee vereenselwig, want dit is nou mos maar hoe dit in die gemeentes is. So is dit seker in elke gemeente.

Ons pleidooi is dat julle asseblief nie sal ophou om vir ons gemeente te bid nie. Bid saam met ons die Here van die oes om ook in ons gemeente arbeiders vir die oes op te wek, want dit is ons gebed vir julle. Elke week is daar ‘n ander gemeente in die ABK vir wie ons bid. Ons bid vir hulle Leraar, gades en gesinne, vir hulle bediening, behoeftes, uitdagings, probleme, seëninge, lidmate, ens. Mag ons Kerke gekenmerk word nie net as Kerke wat die Waarheid van die Woord oor Verlossing in Christus alleen deur geloof alleen verkondig nie, maar mag ons ook bekend staan as bidders wat hulle voor die Here God die Almagtige Skepper verootmoedig en in afwagting op ons knieë bly.

Groete uit Witrivier

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.