Gemeentenuus uit Evander

Building church

Wanneer ons nadink oor die 55 jaar wat die Baptiste gemeente op Evander bestaan, behoort die eer aan die Here Jesus en aan Hom alleen. Toe die goudmyne op Evander geopen is, is ’n aantal lidmate van die Brakpanse gemeente hierheen verplaas.  Ds. F.J. (Frans) Coertze het hulle besoek en begin bedien.  Die eerste diens is op Saterdag 18 Maart 1962 gehou.  Broers S. Badenhorst en J. van den Heever is onderskeidelik as Voorsitter en Sekretaris/Tesourier vir die gemeente benoem.  In Mei 1963 is daar ’n Baptiste gemeente gestig op Evander.  Daar was 17 lidmate.

Eredienste is aanvanklik gehou in skoolgeboue van die staatsmyn, in ’n laerskool-klaskamer en in Mnr. Fairman se motorhuis.  Dit het later verskuif na die hoërskool. Alhoewel ds. F.J. Coertze die eerste diens hier gehou het, was ds. P.J. Raubenheimer die eerste leraar wat deur die gemeente beroep is.  Hy het die gemeente vanaf 8 November 1964 as student bedien en is later beroep as leraar.  Hy het die gemeente vanaf Mei 1965 vir ongeveer 3 jaar bedien en die gemeente in Januarie 1968 verlaat.

Op 22 April 1968 is ds. J.P. (Johannes) du Preez, toe nog ’n student, na die gemeente beroep.  Hy het ’n besonderse impak op die gemeente gehad.  Hy het hom beywer vir die bou van ’n aanbiddingsplek.  Hy het met skenkings van boumateriaal die kerkgebou begin oprig.  Ds. Du Preez het die gemeente vir 8 maande as student bedien.  Daarna het hy die gemeente nog ongeveer 3 jaar en 10 maande bedien, waarna hy in Oktober 1972 Port Elizabeth toe verhuis het.

Op 9 Junie 1973 is die nuwe kerkgebou op Evander ingewy.  Ds. J.P. Du Preez was die gasspreker tydens die inwyding.

Vanaf Desember 1972 tot aan die einde van 1973 het ds. J.H.G. Raubenheimer die gemeente vir ongeveer ’n jaar bedien.  Hy het egter ’n beroep na Rietfontein ontvang en aanvaar.

In Januarie 1974 is ds. S. Raubenheimer in die gemeente bevestig as leraar.  Hy het die gemeente vir ongeveer 3 jaar en 3 maande bedien.  Tydens sy dienstermyn het die gemeente stormagtige tye beleef.  In Maart 1974 het hy die gemeente en die ABK bedank.

Hierna is ds. J.J. Barnard as student na Evander beroep.  Hy het sy bediening op 2 Oktober 1979 met ’n salaris van R 140.00 per maand begin.  Hy het die gemeente as student vir 1 jaar, en as leraar vir 3 jaar en 6 maande bedien.  In Julie 1982 het hy ’n beroep na Vanderbijlpark aanvaar. Op daardie stadium was die ledetal van die gemeente ongeveer 50. Tydens ds. Barnard se bediening hier is die gemeente pastorie gebou en voltooi.

Ds. C.P.M. (Neels) Oosthuizen is hierna beroep. Hy het die gemeente vir ongeveer 1 jaar en 6 maande bedien, waarna hy in Februarie 1984 ’n beroep na die ABK in Primrose aanvaar het.  Hy het bekend gestaan as die “dominee met die toga,” want hy was lief om in ’n toga te preek.  Na ds. Oosthuizen se vertrek, was die gemeente ’n tyd lank “herderloos” en is hulle deur verskeie leraars bedien, asook deur L.P. (Lourens) Badenhorst wat by SASOL werksaam was, en ’n deeltyds student was by die Seminarium.

Ds. A.J. (Johan) van Wyk is deur die gemeente beroep en het sy werksaamhede in Mei 1985 begin. Onder sy leiding is die gemeentelike aktiwiteite weer hervat.  Daar is ook onder sy leiding met mid-week byeenkomste op Secunda begin.  Lourens Badenhorst het hierdie byeenkomste waargeneem. Finansiële omstandighede het ds. Van Wyk egter genoop om die gemeente te bedank en na Benoni te verhuis.  Hy het die gemeente in November 1987 verlaat.

Tydens ’n gemeentevergadering op 25 Junie 1987, gedurende die bediening van ds. Johan van Wyk, is ds. Lourens Badenhorst as studenteleraar beroep.  Nadat ds. Van Wyk die gemeente verlaat het, het ds. Badenhorst voortgegaan met die bediening in die gemeente.  Hy het as student in die gemeente gedien vanaf Julie 1987 tot Desember 1987 en verder vanaf Januarie 1988 tot Oktober 1992 as leraar, waarna hy as leraar bedank het.  Op 21 Februarie 1994 is hy weer na die gemeente beroep.

Gedurende die tydperk wat ds. Badenhorst die gemeente bedien het én werksaam was by SASOL (1988-1991), kon die gemeente al hulle skuld aan die ABK en die SA Permanent Bank delg.  Hulle kon ook opknappingswerk aan die geboue doen, aangesien die leraar geen salaris ontvang het nie en die gemeentepastorie uitgehuur is.  Na ‘n tydperk saam met ds. F.A. van der Heever wat later beroep is, het ds. Badenhorst as leraar van die gemeente bedank.  Hy is egter later, na die bedanking van ds. Van der Heever, weer beroep.

In Januarie 1992 is ds. F.A. van der Heever egter weer beroep as mede-leraar van die gemeente.  Hy het as voltydse leraar gedien, aangesien ds. Badenhorst steeds werksaam was by SASOL.  Hy het verskeie programme in die gemeente van stapel gestuur en so het die gemeente stadig weer begin toeneem in getalle.  Na 1 jaar en 7 maande het ds. Van der Heever weereens die gemeente bedank.

Die gemeente is vir ’n tydperk bedien deur besoekende leraars, maar veral deur ds. P.J. (Pieter) Raulstone, tans leraar van Middelburg ABK, wat toe nog ’n student was, asook ’n lidmaat van die gemeente. Op 21 Februarie 1994 het die gemeente ds. Lourens Badenhorst as tentmaker beroep.  In Julie 1994 is hy beroep as voltydse leraar, waar hy tans nog die gemeente bedien.  Ds. Lourens het ook betrokke geraak by die Filadelfia gemeente in Secunda wat deur dr. Johan van Wyk gestig is, maar feitlik doodgeloop het.  Die kerkgebou wat gedeeltelik gebou was, is voltooi en nog twee wooneenhede is op die perseel gebou. Dienste daar gaan nog steeds voort.

Die Evander gemeente was bevoorreg om oor die afgelope aantal jare ook te kon deel in die volgende:

  • Vanuit die gemeente het verskeie persone by die Seminarium gaan studeer.  Hulle is: Pieter Raulstone, Ian Stuart en Jaco Dercksen (afstandsonderrig), asook Lukie Dercksen en Tommie Louw (voltyds by die Seminarium).
  • Jaco Dercksen, tans leraar van die Brakpan gemeente, het die Evander gemeente ook ’n aantal jare as mede-leraar bedien.  Hy het saam met ds. Lourens Badenhorst gewerk totdat hy na Brakpan beroep is.
  • Gedurende die tydperk was die gemeente ook bevoorreg om ander gemeentes wat nie leraars gehad het nie, van predikers te voorsien vir Sondag eredienste. Die gemeentes sluit o.a. Vryheid, Standerton, Middelburg, Witbank en Secunda in.

 

Die demografie van die dorp Evander het drasties verander.  Dit sal beslis ’n groot invloed hê in toekomstige besluite oor die gemeente.  Ons het die afgelope aantal jare heelwat lidmate en besoekers afgestaan.  Sommige is oorlede, ander het met pensioen gegaan en het die omgewing verlaat na dorpe in die Noorde en in die Suide van die land.  Deur die jare het ander geëmigreer na ander lande. Gewese lidmate van Evander Baptistekerk en hul kinders kan in veral Nieu-Zeeland gevind word, maar ook in Engeland, die VSA, Kanada en in Australië.

Maar, die Here Jesus bou Sy kerk en ons is dankbaar om deel daarvan te wees.

Ds. Lourens Badenhorst

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.