Skynheilige Baptiste

Removing a Mask

Ek bedoel nie dat die Baptiste per se skynheilig is nie. My bedoeling is eerder dat skynheilige mense ook in Baptistekerke voorkom. Wie is hierdie mense en hoe kan jy weet of jy een van hulle is? ‘n Oorsig oor Matt. 23 sal jou help om te weet.

In hierdie hoofstuk het Jesus die Joodse leiers se skynheiligheid aangespreek.  Hulle was geldgierig, korrup, en het die armes uitgebuit.  Hulle het nie eers gehuiwer om dit in die tempel te doen nie (Matt. 21:12-13, Luk. 20:47-21:4).  Die res van die volk het hulle voorbeeld gevolg.

Dwarsdeur die geskiedenis het Israel die profete vermoor en uiteindelik haar eie Messias gekruisig (Matt. 23:34-37, vgl. 21:33-39, 27:20, 23, 25, Hand. 2:22-23, 36, 7:52).  Gevolglik het Jesus besluit om die tempel en stad te verwoes, en die evangelie na die heidene toe te stuur (Matt. 23:38, 21:41).

Toe Jesus van die tempel af wegloop het een van die dissipels die tempel se massiewe wit marmer stene (sommige van hulle 12 x 3.6 x 3.6 meter) en goue versierings uitgewys (Mark. 13:1). Die ander dissipels was net so in hulle skik (Matt. 24:1, Luk. 21:5).

Maar uiterlike skoonheid het nie vir Jesus beïndruk nie.  Hy het gesien dat die volk se harte korrup is (Matt. 23, Joh. 2:24-25), en het gesê dat die tempel heeltemal verwoes sal word: daar sou nie een klip op ‘n ander bly staan nie (Matt. 24:2).

Dit het inderdaad so gebeur. In 70 n.C. het die Romeinse generaal Titus hout stellasies teen die tempel mure laat oprig en dit aan die brand gesteek. Die intense hitte het die stene laat krummel. Die Romeine het dit gesif om die goud uit te kry, en die bou rommel in die Kidron vallei gaan stort.

Die punt wat ek probeer maak is dat ons godsdiens ook uiterlik kan wees soos die Jode s’n. En indien dit so is sal die Here ons verlaat. Hy gee nie om hoe goed, mooi, godsdienstig en indrukwekkend jy vir ander lyk nie; wat saak maak is die hart (1Sam. 16:7).

Wat sien die Here in jou hart? Is jy dieselfde persoon voor mense as wat jy is waar niemand jou sien nie? Leef jy by die huis soos wat jy by die werk, skool, kerk en ander publieke plekke lewe? Ken ander mense jou soos wat jou man, vrou, ouers of kinders jou ken?

Of is jy soos ‘n verkleurmannetjie wat by jou omgewing aanpas? Hoe sien die Here jou? Dalk het jy al die gesegde gehoor: ‘What a man is on his knees before God, that he is, and nothing more’?

Wat ek eintlik vir jou vra is of jy skynheilig is? Leef jy ‘n dubbele lewe? Behoort jou hart aan die Here alleen, of staan jy soos Simson met een voet in die wêreld (Rigt. 14:1-3, 16:1, 4, 20-21, Jak. 1:8, 1Joh. 2:15-16)?

Kan jy Christenskap vlot praat, sonder dat jy die krag daarvan ken (Matt. 23:3, 2Tim. 3:5)? Leef jy heilig? Kan jy goed voor ander bid, maar jy weet nie wat dit beteken om agter ‘n toe deur op jou knieë te gaan en met die Here te praat nie (Matt. 23:5, 6:5)? Beoefen jy jou godsdiens voor ander, maar jy het nie ‘n persoonlike verhouding met die Here waarin jy deur die dag aan Hom dink en tot Hom bid nie (Matt. 23:5, 6:5)?

Gee jy bydraes vir die kerk waar mense kan sien jy gooi iets in die sakkie, of waar mense jou naam op die bankstate kan sien, maar in jou persoonlike begroting is daar nie plek vir mense wat sukkel nie (Matt. 23:23, 6:1-2)? Jy sê dat jy nie geld het om sendelinge te ondersteun nie, maar as dit jou pas het jy geld vir McDonald’s of nóg ‘n paar skoene (al is daar 7 pare in jou kas wat jy in meer as ‘n jaar nie gedra het nie).

Lyk jy uiterlik soos ‘n goeie mens, terwyl jy innerlik vol van selfsugtige plesiere, gierigheid, boosheid en ander sondes is (Matt. 23:25-28)? Haat jy die sonde wat in jou hart is en stry jy daarteen (Rom. 7:18-19), of koester jy dit in die geheim terwyl jy net maak of jy die Here dien (Matt. 23:28)? Hardloop jy m.a.w. saam met die hase, terwyl jy saam met die honde blaf?

Noem jy jouself ‘n Christen, maar eintlik wil jy jou doodskaam as jy langs ‘n regte Christen staan wat nie bang is om by ‘n braai oor die Here te praat nie? In jou opinie is die persoon te radikaal, maar eintlik is hy of sy net ‘n konsekwente Christen. Jý is eintlik die een wat nog nie weergebore is nie. O, jy het ‘n bekeringsdatum en ken ‘n honderd of meer Christelike terme, maar jou lewe wys dat jy nie gered is nie.

Ek wil jou uitdaag om jou te bekeer. Vra die Here om met sy alsiende oë in jou hart in te kyk. Erken dat jy nie eers al die sonde sien wat soos bakterieë in die krake van jou hart wegkruip nie. Sê vir Hom dat jy deur jou skynheilige lewe sy goeie Naam deur die modder gesleep het. Bely dat dit ‘n ernstige oortreding is om sy heilige Naam met jou sondige leefstyl te assosieer: jy het jouself ‘n Christen genoem, maar nie soos een gelewe nie.

Vra vergifnis dat jy tot nou toe gedink het jy is gered, omdat jy jou met Christelike mense en dinge vereenselwig. Daardeur het jy die bloed van Jesus goedkoop geag. Jy het gedink dat jy in jouself goed genoeg is, en dat jy nie sy kruisdood nodig het nie.

Wees bowenal dankbaar dat Jesus ook vir skynheilige mense gesterf het. Weet dat sy bloed jou skynheilige hart kan skoon was. Hy is almagtig en kan ‘n skynheilige hart in ‘n opregte een verander. Glo dat Hy daartoe in staat is en verlaat jou op sy genade. Wag geduldig op Hom. Hy sal vir jou deurkom en jou nie in die steek laat nie.

Maar as jy jou nie bekeer nie, sal jou straf erger as die moordenaar en verkragter s’n wees (Luk. 12:47-48). “Hulle sal ‘n swaarder oordeel ontvang.” (Luk. 20:47). Soos die Here Jerusalem en die tempel verwoes het (Matt.24:2), sal Hy jou verwoes (Matt. 10:28, 2Tess. 1:9).

Dalk is jy ‘n gelowige en het God die bg. woorde soos ‘n swaard gebruik om in jou hart in te sny, en vir jou dinge te wys wat jy nie voorheen gesien het nie (Heb. 4:12-13). Mag die Here die salf van vertroosting op jou wonde smeer. Die Here het jou lief en wil jou nie seermaak nie. Hy doen dit tot jou beswil en wil hê dat jy soos Jesus moet wees. Hy is soos ‘n dokter wat jou seermaak omdat Hy jou wil help (Heb. 12:10-11). Vra vir vergifnis dat jy jou hart tussen Jesus en die wêreld verdeel het (Jak. 4:4). Vra dat die Here jou hart sal verenig om net aan Hom te behoort (Ps. 86:11).

Miskien het die bg. lering jou glad nie aangespreek nie. Dit kan een van twee dinge beteken.

[1] Jou gewete is al so hard dat hierdie dinge jou nie eers pla nie. Jy is baie naby daaraan om die onvergeeflike sonde te pleeg, indien jy dit nie alreeds gedoen het nie (Spr. 29:1).

[2] Jy lewe naby die Here en haat skynheiligheid soos die pes. As jy dit in jou hart sien, gebruik jy die wapens van Ef. 6:10-20 om daarteen te veg.  Dank die Here dat Hy jou gehelp het om Hom opreg lief te hê. Maar bid ook Dawid se woorde in Ps. 139:23-24: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!”

Ivor Jefferies

This entry was posted in Christelike lewe. Bookmark the permalink.