Groei op Frankfort

Related image

Dit gaan goed met die Baptiste op Frankfort. In die afgelope drie jaar en ses maande het hier baie gebeur en ’n kwynende gemeentetjie het nuwe lewe gekry. Ons erediensbywoning op Frankfort is die meeste Sondae diep in die dertig en daar is voortdurend nuwe besoekers. In die afgelope paar maande het daar twee Baptiste gesinne op Frankfort kom aftree wat beoog om ook by ons in te skakel. Lidmate wat jare gelede na Petrus Steyn verhuis het, het die gemeente weer in hierdie jaar kom opsoek. Om hulle te akkommodeer, het ons begin om elke tweede en vierde Sondag van die maand ’n erediens op Heilbron te hou. Dit is ’n geleentheid vir uitbreiding en daar is gereelde besoekers. Die lidmate van Villiers en Grootvlei kom baie getrou al om die tweede week kerk toe.

Frankfort is nie meer ’n “oumens-gemeente” nie maar het nou ook ’n paar jong gesinne. Daar is weer ’n Sondagskool! Hierdie bediening word met groot erns deur ’n baie bekwame dame behartig en ons kinders leer nie net Bybelverhale nie, maar is voortdurend besig om teksverse te memoriseer. Ons het tans elke week twee gemeentebidure en twee Bybelstudies. Ons Bybelstudie op Woensdagaande word deur ’n groep getroue lidmate op die dorp bygewoon en ons is na drie jaar byna aan die einde van ons vers-vir-vers studie van die Evangelie volgens Mattheus. Donderdagoggende hanteer ons Paulus se Galasiër-brief. Hierdie Bybelstudie word bygewoon deur gemeente vrouens en ’n aantal dames van ons buurdorpe Villiers en Cornelia. Ons gemeente het elke tweede week ’n aanddiens en daar is ook gereeld nuwe besoekers.

Die gemeente is verder baie betrokke en word goed verteenwoordig in die gemeenskap. Ek kry gereeld ’n beurt om die Bybelperiode by ons skool te behartig en om ook by die bejaarde tehuis eredienste waar te neem. Verder dien ek op die bestuur van die plaaslike tak van die VVA (Vrystaat Versorging in Aksie). Die Here gebruik al hierdie aksies daadwerklik om die invloed van die Baptiste te laat uitkring en baie van ons gereelde besoekers is mense wat ek op hierdie plekke leer ken het.

Soos in enige gemeente is hier ook swakhede en gebreke. Die grootste leemtes en behoeftes in ons gemeente is musikante en leierskap. Ons bid weekliks dat die Here vir ons manne sal stuur wat aan die vereistes van ouderlingskap voldoen (1Tim. 3) en vir musikante wat die gemeente kan begelei tydens die eredienste. Die mees getroue lidmate in die gemeente is ouer persone en ek bid gedurig dat die Here jonger mense sal stuur om eendag by hulle oor te neem en dat ons gemeente nie met hierdie ouer-wordende geslag sal uitsterf nie.

Dit is my hartsbegeerte om te sien dat ons gemeente ook in die toekoms meer betrokke sal raak by die uitvoering van die Groot Opdrag van ons Here Jesus in Mattheus 28:19. Ek geniet dit om gemeentelede en belangstellendes te besoek en om verhoudings te bou met mense. Daar is op Sondae ’n wonderlike samehorigheid en warmte onder die mense. Vir baie van ons is die gemeente ons geestelike huisgesin en tuiste.

Terwyl baie van die gemeentes op ons dorp en in ons land krimp, is die Baptiste op Frankfort besig om te groei. Die groei is stadig, maar bestendig. Ons het op Sondag 28 Oktober 2018 twee persone gedoop en ons beplan om DV die eerste naweek in Desember lidmate op te neem. Van die agt staatmaker-lidmate wat ek in 2015 hier aangetref het, is almal nog met ons en ons lidmaattal stap vinnig aan na dertig toe. Ons sieletal met insluiting van gemeentelede, ons Sondagskool en besoekers is reeds net oor die sewentig.

Ek is die Here ewig dankbaar vir dit wat Hy, ten spyte van my, op Frankfort vermag en dat Hy Homself van dag tot dag oor-en-oor as getrou bewys. Ons kan met harte vol dankbaarheid getuig: Ebenhaéser─tot hiertoe het die Here ons gehelp.

Soli Deo Gloria

Adriaan Bester

Advertisements

About baptistekerkkemptonpark

Commissionerstraat 85
This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.