Boekresensie: A Scottish Christian Heritage

Iain H. Murray (Banner of Truth, 2006)

Image result for a scottish christian heritage

 ‘As various recent publications have indicated, Scotland exercised an influence on world history out of all proportion to its size. But the real reason for this has been obscured. It will be found here, however. And in the discovery of it the reader will be introduced to a wealth of little-known literature that is a vital part of the inheritance of the whole Christian church.’ — SINCLAIR B. FERGUSON [https://banneroftruth.org/us/store/history-biography/a-scottish-christian-heritage/ (vry vertaal)].

Iain Murray beskryf in sy boek A Scottish Christian Heritage die verandering van die Skotse volk deur die skool van die evangeliese Christendom, oor 300 jaar. Die verkondiging van die evangelie van die Reformasie, en die toename in sterkte deur vervolging, het ’n volk na die Bybel gedraai. En uiteindelik het hierdie volk baie van haar beste seuns en dogters gegee aan die ‘uiterste van die aarde.’ As ’n beskrywing van getrouheid, blymoedige volharding in swaarkry en onwaarskynlike vooruitgang, bly die verhaal ’n getuienis van die geloof wat die wêreld oorwin [Ibid., vry vertaal].

Volgens Sinclair B. Ferguson is die antwoord op die vraag waarom Skotland so ’n geweldige invloed op die wêreldgeskiedenis gehad het, te vinde in hierdie boek van Iain Murray. Die boek word soos volg ingedeel:

Deel Een: Bibliografie, bv. “John Knox and the Battle”; “Horatius Bonar and the Love of God in Evangelism.”

Deel Twee: Sendingwerk, bv. “Robert Moffat ‘Africanus’.”

Deel Drie: Kerksake, bv. “Scottish Preaching” (’n baie interessante hoofstuk!) en hoofstuk 11, die laaste hoofstuk van die boek: “The Tragedy of the Free Church of Scotland,” ’n hoofstuk van dertig bladsye wat vir my baie hartseer was: “God and his Word elevated this little land and gave it the position it came to occupy in the world. Let grace be taken away and the Scottish character degenerates into what it was when ‘each one of them [was] hangman to other’” (p. 391).

Wat die vertelling interessant maak, is die manier waarop rekords van daardie tydperk (baie van hierdie Christen-leiers was skrywers en manne van aksie) gebruik word. Murray se vertelling ondersoek hierdie ryk erfenis en beklemtoon die merkwaardige toepaslikheid vir ons dag. Alhoewel dit nie ‘n kerkgeskiedenis van Skotland is nie, is dit ’n aangrypende inleiding tot die vele wonderlike suksesse, asook sommige van die pynlike mislukkings van die kerk vanaf John Knox tot Horatius Bonar. Die woorde van John Knox se eie kommentaar is ‘n verduideliking van hierdie panoramiese tapeserie: ‘God gave his Holy Spirit to simple men in great abundance’ [Ibid., vry vertaal].

Alhoewel die boek nie altyd vir my maklik gelees het nie, is ek bly ek het deurgedruk. Die hoofstuk oor prediking was veral vir my waardevol! Dalk sal ’n aanhaling uit die boek hier help:

In Glasgow, Thomas Chalmers practised his axiom: ‘A house-going minister makes a church-going people.’ Facing a parish of 11 to 12,000 people, he determined within a year or two to be in every home. To accomplish this he dispensed with clerical tradition: his visits were necessarily short but people, often for the first time in their lives, could talk with a gospel minister face to face.

Soos ons eie Johann Odendaal eenkeer gesê het: ‘Besoek jou mense, dan sal jy weet waaroor jy moet preek.’

Rex Jefferies

This entry was posted in Boekresensies. Bookmark the permalink.