Die Rit op die Radiogolwe

Related image

In Februarie 2019 het ek die geleentheid gehad om dienste en oordenkings op Radio Sonder Grense aan te bied. Ek deel graag hierdie belewenis met u onder die volgende gedagtes: die Voorreg, die Verlange, die Versoeking, die Vrae, die Verwarring en die Vrug.

Dit was inderdaad ’n voorreg om die evangelie op ’n groter platform te kon bedien. Dit is alreeds voorreg genoeg om Jesus te ken en deur Sy genade alleen gered te wees! Om dan deur Hom toe vertrou te word met ’n verdere geleentheid om Sy Naam bekend te maak, was waarlik iets wat my hart aangegryp het en my gevul het met opgewondenheid, maar ook groot vrees en versigtigheid.

Die verlange by enige so geleentheid is dan om dit te gebruik om die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, naamlik om Jesus as die gekruisigde te verkondig en dat dít die krag van God is tot redding vir elkeen wat in Hom sal glo. Ook dan om getrou te wees as ’n bedienaar van hierdie verborgenheid en om Hom te verhoog in die harte van mense.

Maar die versoeking lê dan ook voor die deur en loer en wil elke nou en dan maak dat jy jouself wil verhoog en vir jouself ’n naam wil maak; dat jy besorg wil wees oor wat mense van jou sê of dink, eerder as oor wat hulle van jou boodskap oor Jesus sê of dink. Jy word versoek om meer van jouself te dink as wat jy behoort te dink… om te dink dat jy deur jou goeie woorde en jou insiggewende gedagtes die wêreld gaan omkeer… Dit is egter deur die dwaasheid van die prediking en die krag van God se Woord wat mense gered word. Redding behoort aan Hom en Hy verdien al die eer! Hy is die ontwerper van die boodskap en het dit beter gesê as wat enige mens dit ooit sal kan sê. Die krag van die evangelieboodskap lê in Sy Woord!

’n Mens sou verwag, en ek het selfs gehoop, dat daar meer vrae sal wees oor die boodskappe en oordenkings, maar my belewenis was dat daar net ’n paar E-posse deurgekom het en dan meer met woorde van waardering as vrae. Dit was wel bemoedigend om terugvoer te kry van ’n lidmaat van een van die Engels Baptisekerke wat dan ook Ivor Jefferies se boodskap gehoor het en dankbaar was vir die waarheid wat so kragtig deur hom verkondig is. Die opmerking was dat hierdie persoon dadelik kon opmerk dat hierdie boodskappe nie mens-gesentreerd was nie, maar God-gesentreerd. Prys die Here!

Daar was dan ook verwarring by ’n luisteraar oor een oordenking en dit het die besef gebring dat daar baie mense is wat baie selektief luister na die verkondiging van God se Woord en net hoor wat hulle wil hoor. Dit het die realiteit bevestig dat mense in hulle gehoor gestreel wil word en nie die waarheid wil hoor nie, maar wel wat by hulle opinie en wêreldbeskouing inpas. Mag dit wees dat ons tydig en ontydig sal aanhou om die Woord van God te verkondig uit liefde vir Hom en uit liefde vir mense wat nodig het om die lewengewende medisyne van die evangelie te drink wat lewe vir hulle siele kan bring.

Die vrug van hierdie bediening is dan in die hande van die Here en mag Sy Naam verheerlik word! Al die dank en die eer aan Hom dat ons weet dat Sy Woord nooit leeg na Hom toe sal terugkeer nie, maar sal bewerk waarvoor Hy dit gestuur het!

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk,

‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom

wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig

(1Petrus 2:9).

Jacques Louw

 

This entry was posted in Evangelisasie. Bookmark the permalink.