Goeie Nuus oor die lug

Image result for radio studio

Ek het verlede jaar ’n e-pos van Triple-M Produksies ontvang. Dit het so iets geklink:

Goeie dag ds. Ivor Jefferies

 Stel u dalk belang om n paar boodskappe op RSG te bring? Dit behels n oggenddiens wat in u gemeente opgeneem word, asook n aanddiens en n week se oggend- en aandgedagtes wat in die ateljee opgeneem word.

Ek het bevoorreg gevoel, maar my eerste gedagte was om nee te sê. ‘Ek sal versoek raak om myself te verhef,’ het ek gedink. ‘Moenie bekommer nie,’ het my vrou gesê. ‘Daar sal genoeg mense wees wat jou kritiseer.’ Ek kon maar net glimlag.

Na ’n tyd van gebed en beraadslaging, het ek gedink: ‘Ek fokus te veel op myself. Dit gaan hier nie oor my nie. Dit is ’n geleentheid vir die evangelie. As ek myself wil verhef oor ’n kans om oor die radio te preek, gaan ek versoek raak om hoogmoedig te raak elke keer as ek die geleentheid kry om te preek (ook in my eie kansel).’

Ek het toe besluit om die geleentheid aan te gryp. Ek onthou pertinent hoe ek ’n paar maande vroeër dringend tot die Here gebid het: ‘Gee my asseblief ’n wyer invloed in ons land—ek wil mense van U vertel.’ Ek het besef dat die Here my gebed beantwoord het.

Wat was die effek van my prediking oor die radio? Dit is nie ’n wyse vraag nie. Hoe sal ons nou weet? Die Here is besig met dinge waarvan ons nie eers bewus is nie; dinge waarvan ons eers die vrug sal sien wanneer Jesus weer kom. Is dit nie onder andere wat Jesus in Mark. 4:26-29 bedoel het nie?

“En Hy het gesê: So is die koninkryk van God, soos wanneer ‘n mens die saad in die grond gooi; en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot—hoe, weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is.”

Ek word baie dikwels versoek om nóú die vrug van my handewerk te wil sien. Maar volgens 1Kor. 15:58 moet ek tevrede wees om te weet dat my arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. Ek moet uitkyk vir die Here se beloning en nie vir die lof van mense nie. Want: “As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.” (Gal. 1:10).

Volgens 1Tess. 2:4 “spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef.” Ons soek nie die eer van mense nie (1Tess. 2:6). Ek sien uit na die dag wanneer die Here sal sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.” (Matt. 25:21).

Die Here het my ’n bietjie vrug op die arbeid laat sien. Ek het ’n paar bemoedigende e-posse gekry, en daar is ook twee mense wat ons gemeente die afgelope paar weke besoek. Volgens John Piper sal die Here vir jou genoeg vrug wys, sodat jy nie in die moeras van moedeloosheid sink nie. Maar Hy sal nie vir jou soveel vrug wys dat jy jouself verhef nie. Ek berus my dan by die Here se wil.

Soli Deo Gloria

Ivor Jefferies

This entry was posted in Evangelisasie. Bookmark the permalink.