God se hand agter die Koronavirus

Wearing a face mask in shared public spaces could protect ...

2Samuel 24

’n Mens kan deur net te kyk na watter woorde in ’n boek herhaal word, vasstel waaroor die boek handel – sonder om die titel te sien.  As jy byvoorbeeld in elke vierde sin die woord ‘krieket’, of ‘Rolls Royce’ sien, weet jy dat dit die outeur se punt is.

Ons vind dit ook in die Bybel.

In Openbaring 4-5 verskyn die woord ‘troon’ 15 keer. Johannes wys op hierdie wyse dat die plae wat volg, onder God se beheer is. God sit op die troon. Hý – nie die duiwel nie – beheer die geskiedenis.

Dit is dus veilig om te sê dat Sý hand ook agter die Koronavirus is. Kyk na 2Samuel 24 (vgl. 1Kron. 21) in hierdie verband.

1. Dawid en Joab (v.1-9)

Na 2004 se tsunami in Thailand het iemand vir my gesê dat dit Godslasterlik is om te sê dat Gód die tsunami gestuur het. Die vraag aan hom was: Nou wie hét dit dan gestuur? Was dit die duiwel? Miskien. Hy het immers Job se kinders en slawe doodgemaak en pynlike swere oor hom gebring. Maar wie se hand was agter alles? God s’n (Job 1:21-22, 2:10, 42:11). Sonder Sy ewige raadsplan kon Satan nie ’n vinger verroer nie. Net so het die duiwel mense aangehits om Jesus te kruisig. Maar dit was weereens binne God se ewige raadsplan.

Alhoewel die Jode en die Romeine vir hulle eie sonde verantwoordelik was, het God bepaal dat Jesus gekruisig sou word (Hand. 2:23, 4:27-28).

Wie se hand is agter die Koronavirus? God s’n, of die duiwel s’n? Beide.

1Samuel 24:1 sê dat Gód vir Dawid aangehits het om die volk te tel, maar 1Kronieke 21:1 sê dit was die duiwel. Volgens 1Samuel 5 het God die Filistyne siek gemaak, maar in Lukas 13:11, 16 het die duiwel ’n sekere vrou siek gemaak.

Beteken dit dan dat God en die duiwel kop in een mus is? Nee.

God bepaal alles wat gebeur (Ps. 139:16, Ef. 1:11), maar Hy is nie verantwoordelik vir Satan, demone, of mense se sonde nie. God doen wat goed is, terwyl die duiwel, demone en mense kwade bedoelings het (Gen. 50:20, Jes. 10:5-7). God is dus die primêre oorsaak is, terwyl Satan, demone en mense die sekondêre oorsaak is – hulle kan immers niks doen wat God nie toelaat nie. God se planne is volmaak, terwyl Satan, demone en mense se sonde alles besoedel.

Ons sal nooit heeltemal verstaan hoe God se soewereine raadsplan en die mens se verantwoordelikheid saamwerk nie. Ons moet dit egter aanvaar, want dit is wat die Bybel leer. Al verstaan ons nie alles nie, moet ons ons aan God se soewereine wil onderwerp.

Hudson Taylor het ’n traktaatjie geskryf met die titel: Refuse To Look At Second Causes. Sy punt was om te sê dat hy nie oor sy beproewings sal kla nie. Hy het hom voorgeneem om eerder te sien dat sy Vader goed bedoel daarmee (Rom. 8:28). Daarom sou hy dit geduldig uit die Vader se hand ontvang.

Ons moet soos hy wees.

Die leerstelling van God se soewereiniteit is veronderstel om ons te help wanneer ons siek is, of deur ander beproewings gaan: God het hierdie dinge tot jou beswil beskik. Dit help om te weet: God, en nie die duiwel nie, is in beheer.

***

In 2Samuel 24 (v.1) sien ons dat God weer kwaad was vir Israel. Al sê die teks nie vir ons waarom nie, hoef God nie aan ons te verduidelik nie. Hy het eenvoudig vir Dawid gesê om die volk te tel (v.1).

Dit was nie verkeerd om die volk te tel nie (Num. 1:1-2, 26:1-2). Satan het Dawid egter versoek om nie in die Here te roem nie, maar om trots te wees op die oorwinnings wat hy behaal het en op sy sterk weermag (v.2, 1Kron. 21:1, 18:6, 12, Ps. 20:8, 44:7, Spr. 14:28, 30:29, 31, Jer. 17:5). Dit mag ook wees dat Dawid nagelaat het om die sensusbelasting op te neem soos Eksodus 30:11-16 voorskryf.

Dawid het sy susterskind Joab—die bevelvoerder van sy weermag—aangesê om die volk te tel van Dan in die noorde tot by Berseba in die suide (v.2, 20:23, 1Kron. 2:13-16). Hy moes dus deur die land trek om die volk te tel.

Joab wou dit nie doen nie, want hy kon sien dat Dawid hoogmoedig is. Hy het geweet dat die Here die volk sou straf (v.3, 1Kron. 21:3). Dawid se woord het egter meer gesag gedra as Joab en die bevelvoerders s’n (v.4). Hulle het dus nie ’n ander keuse gehad as om die volk tel nie (v.4).

Hulle het oos van Jerusalem by Aroër oorkant die Dooie See begin en by Berseba in die suide geeïndig.

Joab het nie die stam van Benjamin (of selfs die stam van Levi) getel nie. Hy het Dawid se hoogmoed verafsku, maar God het ook reeds begin om die volk te straf, sodat hy die sensus moes stop (1Kron. 21:6-7, 27:24).

Is die mens se hoogmoed nie ook maar die rede vir die Koronavirus nie? Ons roem in ons eie vermoëns (soos die mense wat die toring van Babel gebou het). Ons klop onsself op die skouer oor ons tegnologie, wetenskap, kennis, prestasies, status, rykdom, ensovoorts.

Die wêreld dink daar is niks wat hulle kan onderkry nie; nie eens die Here nie!

En dan bring God die wêreld tot stilstand met iets wat onsigbaar is vir die oog. Hy maai mense by die duisende af. Hý laat die wêreld se ekonomie in duie stort. Hý wys vir die mens dat alles tot niks kom nie. Die wêreld, sy afgode, sy voorvaderaanbidding, sy bygelowigheid, sy teologie van voorspoed en rykdom, sy gejaag na geld en plesier, sy ‘vryheid’, sy onafhanklikheid, sy kundigheid en sy roem; alles kom tot niks.

Waar is die mens se roem nou? Mense sê: ‘Moenie outyds wees nie; ons het verder as die Bybel ontwikkel. Gód het nie die wêreld geskep nie. Dit was die Big Bang. Dít wat ons op die aarde sien, is die produk van evolusie!’

Laat evolusie en toeval ons dan nou teen die Koronavirus help!

Die wêreld sê: ‘Ons is vry. Ons staan nie onder Gód se orde van manlikheid en vroulikheid nie. Elkeen kan die geslag kies wat hy, sy, dit, ‘ze’, of ‘za’ wil wees! Love is love; ek kan slaap by wie ek wil.

Die wêreld sê: ‘Die huwelik tussen ’n man en ’n vrou is nie nodig nie. ’n Mens hoef glad nie te trou nie. Om siektes soos VIGS te voorkom, kan ’n mens eenvoudig voorbehoedmiddels gebruik. En sóú jy swanger raak, moet jy die volgende onthou: “Mý liggaam, mý keuse.” Jy kan die baba doodmaak as jy wil.’

Die wêreld vermoor meer babas as wat daar mense dood is deur die twee Wêreldoorloë en die Koronavirus saam!

Die wêreld roem en sê: ‘Ons mag nie vir kinders sê wat hulle moet doen nie. Ons mag hulle nie pak gee nie. Húlle regte kom eerste.’ En dan brand die kinders skole af en sê vir die Verenigde Nasies wat om te doen (soos Gretha Thunberg onlangs gedoen het).

Mense sê: ‘Ons hoef nie wet en orde te hê nie. Ons kan dagga rook, mense se plase vat, meer as een vrou hê, busse en stadsale afbrand, oor verkeersligte ry, en korrupsie pleeg. Ons hoef nie rekenskap te gee van die R55 miljoen wat weg is nie.’

Mense sê: As jy ’n Bybelvers aanhaal wat sê dat homoseksualiteit sonde is, kla ons jou aan van haatspraak en skors ons jou uit die Australiese Rugby Unie.’ Of: ‘Ons sal jou restaurant toemaak as jy Bybelverse op die skerm teen die muur vertoon.’

Almal van ons dink te veel van onsself. Ons soek mense se applous, wil hê dat hulle ons op Facebook moet like. Ons wil hê hulle moet ons WhatsApp status sien, en ons wil die middelpunt van die aandag wees. Ons wil dinge op ons eie manier doen.

Bekeer jou en buig die knie voor die Drie-Enige God van die Bybel. Indien jy dit nie doen nie maar aanhou om jouself te verhef, sal die Here jou tot in die stof verneder.

Eintlik is die Koronavirus ’n grap in vergelyking met God se ewige oordeel in die hel.

Ek wens dit niemand dit toe nie. Die oordeelsdag is ’n dag van duisternis en verskrikking (Spr. 17:5, Jes. 21:4, Amos 5:18-20). Moenie die Here toets, Hom tart, of Hom uitdaag nie. “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God… Want onse God is ’n verterende vuur.” (Heb. 10:31, 12:29).

2. Dawid en Gad (v.10-17)

Met die Koronavirus wat omgaan, stuur baie Christene Eksodus 12 en Psalm 91 aan hulle kennisse. Die mense wat dit aanstuur, impliseer dat Christene die virus nie kan kry nie. Moet ons dan sê dat almal wat die Koronavirus kry, nié Christene is nie, of dat dié wat gesond is, noodwendig gered is? Wat van Job se siekte in Job 2? En wat van Psalm 73 waar die goddelose voorspoedig is?

God se Woord, nie die Koronavirus nie, sal bepaal of jy verkeerd doen, of nie. Jou gewete sal ook vir jou sê as jy op die verkeerde pad is. Dit is hoe dit met Dawid gebeur het: sy gewete (v.10) en God se Woord (v.11-13) het gesê dat hy sonde gedoen het. Hy het sy sonde bely (v.10). Die Here het hom egter gestraf, sodat hy en die volk nie weer sou sondig nie. God het sy profeet gestuur om vir Dawid drie opsies te gee: hongersnood vir drie jaar (1Kron. 21:12, LXX), vir sy vyande vlug vir drie maande, of pes in die land vir drie dae (v.12-13).

Dawid het geweet hoe dit voel om vir drie jaar hongersnood te ly (2Sam. 21:1). Hy het ook geweet hoe dit voel om vir sy vyande te vlug (1Sam. 18-27, 2Sam. 15-18). Hy was benoud en het gevra om in die Here se hande te val, omdat Hý barmhartig is (v.14, kontra Spr. 21:10).

God het ’n pessiekte gestuur van die oggend af tot op die bepaalde tyd drie dae later (v.15). Die feit dat v.15 van die bepaalde tyd praat, dui aan dat God in beheer was van die pessiekte. Hy is ook in beheer van die Koronavirus.

God het bepaal hoeveel mense daardeur sal sterf, asook wanneer dit sal ophou (Job 23:14, 42:2, Jer. 30:24). Dit is wat Hy in 2Samuel 24 gedoen het. Van Dan tot Berseba het die Here 70 000 mense laat sterf (v.15). Van die weermag in wie Dawid geroem het, het die Here duisende laat sterf. Die straf het by die oortreding gepas.

Dalk klink dit vir jou te wreed en verkies jy die Jesus van die Nuwe Testament. Dit laat my dink aan ’n professor wat in my teenwoordigheid gesê het: ‘Dit is onmoontlik dat Engel van die Here wat 70 000 mense doodgemaak het, ’n verwysing na Jesus is.’ Maar wie is 1Kronieke 21:12 se Engel van die Here dan? Volgens Eksodus 3 is die Engel van die Here ‘EK IS wat Ek IS’ en in Johannes 8:58 noem Jesus Homself ‘EK IS’. Jesus is dus die Engel van die Here.

Moet my nie misverstaan nie. Christene glo, anders as die Jehova’s Getuies, nie dat Jesus maar net ’n engel is nie. Onthou eerder dat die woord ‘engel’ boodskapper beteken. Jesus is die Woord, Boodskapper, of openbaring van God (Joh. 1:18).

God het die Engel reeds Jerusalem toe gestuur om dit te verwoes (v.16, 1Kron. 21:15), maar Hy het Hom oor die stad ontferm en vir die Engel gesê om sy hand terug te trek (v.16). Die Engel het by die dorsvloer van Arauna (of Ornan, vgl. 1Kron. 21:15) die Jebusiet gaan staan (Jebus is die ou naam vir Jerusalem, vgl. Rigt. 19:10). Dawid het die Engel met sy swaard gesien en gebid (v.17, 1Kron. 21:16). Met rouklere aan het hy en die ouderlinge voor die Engel gebuig (1Kron. 21:16). Hy het gesê: ‘Ék het beveel dat die volk getel moet word. Ék het gesondig en nie die volk nie. Laat U hand daarom teen my en my familie wees en nie teen die volk nie.’ (v.17, 1Kron. 21:17).

Dawid was egter verkeerd om te dink dat die volk nie gesondig het nie (v.1). Maar al was hy verkeerd hierin, is die punt dat hy bereid was om die gevolge vir sy sonde te dra. Hy het ware berou gehad (vgl. 2Kor. 7:11). Ons moet ook ware berou hê. Moenie net die gevolge probeer vryspring nie (Eks. 9:27-28, 34-35, 10:16-17, 20, Ps. 78:34-37, 2Kor. 7:10).

Moenie die Here nét wil dien, omdat Covid-19 die rondte doen nie. Dien Hom nou en vir altyd, selfs as die Koronavirus verby is!

3. Dawid en Arauna (v.18-25)

’n Gewone storie begin rustig, bou op tot by die hoogtepunt, en plat dan af met ’n gelukkige einde. In 1Samuel 24 werk dinge nie so nie. Daar is reeds aan die begin spanning wat opbou en dan baie erg word. Die hoogtepunt kom eers aan die einde: die Engel van die Here het Gad na Dawid toe gestuur. ‘Bou vir die Here ’n altaar op Arauna se dorsvloer,’ het hy gesê (v.18, 1Kron. 21:18). Arauna se dorsvloer was op die berg Moria waar Abraham vir Isak moes offer en waar Salomo op Dawid se bevel die tempel gebou het (Gen. 22:2, 1Kron. 22:1, 2Kron. 3:1).

Dawid het God se opdrag deur die profeet gehoorsaam (v.19). Arauna was besig om met sy osse koring te dors (1Kron. 21:20). Arauna het die Engel van die Here gesien nog voor hy vir Dawid gesien het. Hy het geskrik en saam met sy vier seuns weggekruip (1Kron. 21:20). Toe hy vir Dawid met sy knegte sien aankom, het hy voor hom gebuig en gevra wat aangaan (v.20-21). Dawid het gesê: ‘Ek wil jou dorsvloer vir die volle prys koop om ’n altaar vir die Here te bou, sodat Hy die plaag kan afwend.’ (v.21, 1Kron. 21:22, vgl. Num. 16:48, 50).

Alhoewel Arauna vir Dawid alles verniet wou gee, wou Dawid dit nie aanvaar nie. Hy het vir hom gesê: “Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie.” (2Sam.24:24).

Dawid het ’n altaar vir die Here gebou, gebid, en brandoffers en dankoffers vir die Here geoffer (v.25, 1Kron. 21:26). God het hom met vuur uit die hemel geantwoord en vir die Engel gesê om sy swaard te bêre (1Kron. 21:26-27). God het Hom oor die land ontferm en die plaag afgewend (v.25, vgl. 21:14).

God sê nie dat ons godsdienstig moet raak, sodat Hy die Koronavirus sal afwend nie.

Nee! Jesus het reeds ’n offer gebring wat Hom alles gekos het, sodat die Vader die plaag van die hel sou afwend (v.24-25, Rom. 3:25, 2Kor. 5:21, Gal. 3:13, 1Pet. 1:18-19). Jou eerste wens moet dus nie hoofsaaklik wees om die Koronavirus vry te spring nie. Pleit eerder om vergewe te word en die ewige lewe te verkry. Wat help dit dat jy die Koronavirus vryspring as jy sonder Jesus sterf en hel toe gaan?

Glo in God. Vertrou op Hom. Bekeer jou van jou sonde. Volg Hom. Vra dat Hy jou van die hel sal verlos. Bid dat Hy jou sonde sal vergewe. As jy hierdie dinge doen, sal die Vader jou onskuldig en regverdig verklaar. Hy sal jou gewete skoonwas. Hy sal jou aanneem om sy kind te wees. Hy sal jou stelselmatig soos Jesus maak. Hy sal jou die wige lewe gee.

Soek Hom dan met jou hele hart. Soek Hom meer as wat die Wêreld Gesondheid Organisasie na ’n oplossing vir die Koronavirus soek…

Ds. Ivor Jefferies

This entry was posted in Beproewing. Bookmark the permalink.