Jou Predikant het jou gebede nodig

A young shepherd with his sheep at dusk - Picture of Overlander ...

Die grootste deel van hierdie stuk is in Februarie op DesiringGod geplaas, kort nadat predikante in Minneapolis teruggekeer het van ’n predikante-konferensie.[1]

Na ons jaarlike predikantekonferensie het ’n joernalis ’n onderhoud gehad met John Piper. Hy het gesê die konferensie was regtig ’n wonderlike tyd van interaksie tussen baie manne wat getrou dien in (meestal) klein gemeentetjies. Daar was egter ook predikante van groter gemeentes. “Dink na oor die afgelope Konferensie, en antwoord dan na aanleiding van jou interaksie met predikante daar,” het die joernalis vir John Piper gesê. “As jy nou met die gemeentes waar hierdie manne bedien, kon praat, wat sal jy vir hulle sê? Hoekom is dit vir gemeentelede belangrik om vir hulle leraars te bid?”

Vir my was een van die beste tye gedurende die konferensie, nee, eintlik die keer wat my aangedaan gemaak het, die tyd wat eenkant gesit is na die aanddiens toe gesê is: “Ons as leiers van die konferensie is tot jou beskikking.” Ons het dwarsoor die voorste deel van die groot ouditorium ’n ry gevorm en gesê: “As jy wil gaan, is jy welkom. As jy wil, kan jy bly om te bid, of jy kan hierheen kom om te vra vir gebed.”

Ek het waarskynlik vir ’n halfuur of 45 minute saam met die manne gebid. Die manne het vertel van krisisse in hulle gemeentes, leierskap, en het geworstel met wat die volgende stap moet wees, en met kinders wat baie siek, of rebels was. Een ouer predikant het my vertel van ’n dogter wat nou al vir sestien jaar sukkel met migraine hoofpyne. Sy is sestien en kan skaars die pyn hanteer. Hulle was al by verskeie dokters vir hulp, maar nie een kan sy vinger op die probleem lê nie. ’n Ander predikant het met my gedeel dat sy eie gesondheid besig was om te verswak. Hy was nie seker of hy die einde van die jaar sal sien nie, maar hy het sy bes probeer doen in sy bediening.

Die Christen se gebed is Geestelike Oorlogvoering

So het die opbouende effek van die luister na hoogstens tien predikante daardie aand in my as ’n pastor, wat ook wil omsien na ander pastors, die buitengewone stryd waarin ons op elke vlak betrokke is, wakker gemaak. Die huwelik is versterk, die kinders is versterk, die geloof is versterk en gesondheid is versterk. Gawes vir die bediening is versterk, want ons is betrokke in ’n geestelike oorlogvoering.

Ek dink nie ons gemeentes kan vir ons enigiets meer bruikbaars gee as hulle ernstige intrede vir ons by God nie!

In Efesiërs 6:12 skryf Paulus vir die gemeente in Efese: “… ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” Paulus sê hier waar hy praat van die geestelik wapenrusting wat ons moet aantrek, vir ons dat ons: “… by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking …” (Ef.6:18).

John Piper sê in die onderhoud: “Ons het as leraars ontsettend nodig dat ons gemeente ernstig vir ons intree (bid) sodat God ons sal beskerm, dat Hy in elke behoefte sal voorsien en dat Hy ons gesinne en ons huwelike sal beskerm.”[2]

Ek en jy moet bid dat die Here ons leraar kragtig sal maak in die Heilige Gees. Dit is die beste geskenk wat ek en jy as gemeentelede vir ons predikant kan gee. Piper sê: “Daar is min dinge wat meer waardevol en bruikbaar sal wees as wanneer gemeentelede vir ons (leraars) bid nie.”

Maar ek en jy het nie net nodig om só vir ons predikant te bid nie. Ons moet ook bid dat die Here hom sal help in sy voorbereiding vir Sondag se prediking van die Woord; dat dit in Gees en in waarheid gebring sal word. Ons moet bid dat die Here die Skrif deur Sy Gees sal oopbreek vir ons leraar, sodat hy dit sal verstaan en dit met klaarheid kan bring aan die gemeente.

Ons het egter nóg ’n verantwoordelikheid: ons moet bid dat die Here ons harte sal voorberei sodat die saad van die Woord op vrugbare grond sal val. ’n Mens vergeet eintlik dat jy as gemeentelid ook ’n rol het om te speel in die suksesvolle aflewering van die Woord van God aan Sy gemeente…


[1]  https://www.desiringgod.org/interviews/why-your-pastor-needs-your-prayers

[2] https://www.desiringgod.org/interviews/why-your-pastor-needs-your-prayers

This entry was posted in Gebed. Bookmark the permalink.