Kom Aanbid Die Lam

Hoe gaan dit in die hemel lyk? – Baptistekerk Kemptonpark

En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.

Openbaring 5:4

Het jy al ooit aan jou gebede gedink as ’n heerlike geur in die hemel? Dit is die beeld wat ons sien wanneer ons Openbaring 5 lees. Hier kry ons ’n beeld van die hemel .

In Openbaring 5 sien ons die Almagtige God op die troon met ’n boekrol in Sy hand. Die boekrol het sewe seëls gehad. Almal van hulle moes afgetrek word voordat die boekrol oopgemaak kon word.

Ek dink die oopmaak van die boekrol verteenwoordig die laaste dae in die geskiedenis. Die aftrek van die sewe seëls verteenwoordig die soort geskiedenis wat ons deur sal gaan soos ons daardie laaste dae nader.

Aanvanklik het Johannes gehuil omdat daar niemand gevind is wat waardig was om die boek oop te maak nie (Open.5:4). Maar toe sê een van die ouderlinge in die hemel vir hom: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.” (Open.5:5 – 1983-vertaling).

Jesus het met Sy dood aan die kruis die reg verdien om die res van die verlossingsgeskiedenis openbaar te maak en Sy volk seëvierend daardeur te lei.

In vers 6 word die Leeu uit die stam van Juda voorgestel as ’n Lam wat daar staan “asof Hy geslag is”. Is dit nie  pragtige beeld van Jesus se oorwinning aan die kruis nie? Hy staan asof Hy geslag is, Hy lê nie!

Dit is so seker asof die Leeu Sy vyand verslind het – maar Hy het die oorwinning behaal deur die vyand toe te laat om Hom te slag soos ’n Lam!

Dus is die Lam nou waardig om die boek van die verlossingsgeskiedenis uit God se hand te neem en dit oop te maak. Die handeling is só koninklik dat die vier-en-twintig ouderlinge in die hemel (as’t ware God se raad van aanbidding) in aanbidding neerval voor die Lam.

Weet jy wat die goue bakke vol wierook is? Openbaring sê dit is “die gebede van die gelowiges.” (Open.5:8 – 1983-vertaling). Beteken dit dan nie dat ons gebede die wierook van die hemel is nie; ’n heerlike geur voor God se troon en voor die Lam?

As ek daaraan dink dat my gebede bymekaar gemaak word en in die hemel bewaar word en herhaaldelik aan Christus geoffer word in hemelse dade van aanbidding, versterk dit my en moedig dit my aan om meer dikwels, en kragtiger te bid.

Laat ons Christus hier op aarde verheerlik en eer en aanbid met ons gebede. En laar ons ons dubbel verheug dat die aanbiddingsraad van die hemel hierdie gebede weer voor Christus bring as ’n geurige offer voor die Lam wat geslag is.

Vertaal uit: Desiring God

John Piper

(Vertaling: Esta Jefferies)

This entry was posted in Oordenking. Bookmark the permalink.