Laat ons saamstaan

Oor sneeu status: deel vreugde met ander

Want die liggaam is eintlik nie een lid nie, maar baie.

(1Kor.12:14, 1983-vertaling)

Die meeste wêreldstreke is vertroud met die wonderlike verskynsel van sneeu. Sneeuvlokkies is pragtige, uniek vervaardigde yskristalle. Een-een is sneeuvlokkies broos en smelt hulle vinnig as hulle op jou hand beland. Tog is ’n massa sneeuvlokkies ‘n krag om mee rekening te hou. Hulle kan groot stede tot stilstand bring, maar saam skep sneeuvlokkies pragtige landskappe waarvan die foto’s van sneeubedekte bome kalenders versier en die onderwerp word van pragtige kunswerke. Sneeu neerslae teen berghange bied plesier aan vakansiegangers by die ski-oorde, en dit bring vreugde vir kinders wat hulle sneeumanne bou en gevegte hou met sneeuballe. Dit kan alles nét gebeur as die sneeuvlokkies bymekaar bly.

Met ons wat Christus volg, gaan dit net so. Elkeen van ons het ‘n unieke gawe ontvang om ’n bydrae te lewer tot die werk van Christus. Die Here Jesus het nooit bedoel dat ons in afsondering moet leef nie. Nee, ons is by die Liggaam van Christus gevoeg om saam te werk sodat ons ‘n groot krag vir God en die bevordering van Sy saak kan wees. Paulus herinner ons daaraan dat die liggaam van Christus “nie een lid [is] nie, maar baie” (1 Kor. 12:14). Ons moet almal ons gawes gebruik om mekaar te dien, sodat ons saam ‘n beduidende verskil kan maak in ons samelewing.

Stel jou gawe(s) met blydskap beskikbaar om met vreugde saam te werk met die gawes van diegene rondom jou. Laat die Gees jou gebruik tot Sy eer!

Here, leer ons om óns sterk punte in samewerking met ander gelowiges
se sterk punte te gebruik. Help ons as ’n eenheid te dien
sodat ons die vreugde kan ken van die krag wat daar is in ons samesyn
tot eer van u Naam en tot die bevordering van U Koninkryk.

Vry vertaal uit dagstukkie: https://odb.beta.ourdailybread.org/2013/06/27/lets-stick-together/

Nota:

Dit is ’n bekende feit dat daar nie twee sneeuvlokkies is wat presies dieselfde lyk nie; net soos wat daar nie twee mense op aarde is wat presies dieselfde lyk nie. Selfs identiese tweelinge lyk nie presies dieselfde nie, want daar is immers nie twee persone wie se vingerafdrukke dieselfde is nie! Net so is elke kind van God enig in sy soort, daarom is dit belangrik dat ons as deel van Die Liggaam van Christus die gawe wat die Here vir ons gegee het, moet gebruik tot Sy eer!

(Redakteur)

This entry was posted in Kerk. Bookmark the permalink.