Nuus uit Polokwane

Logos Gemeenskapskerk is op 4 Maart 2012 gestig in Polokwane (die ou Pietersburg), hoofstad van die Limpopo Provinsie. Die eerste byeenkoms is gehou in ’n klein saaltjie van Ons Tuiste Ouetehuis. Hierdie saaltjie was vir 4 jaar hulle plek van aanbidding.  

Hoekom Logos? 

Die Griekse woord ‘Logos’ in Johannes 1:1 dra die betekenis van denke, rede en uitdrukking. Ons gebruik woorde om dit wat in ons gedagtes is, uit te druk. Johannes sien Christus as God se Woord aan die ganse wêreld. Christus, die God-mens, het na die Wêreld gekom om God te verkondig op ’n wyse wat niks en niemand anders kon doen nie. Die hemele verkondig die glorie van God, maar toe Christus kom, het Hy die voortdurende uitbeelding van God almagtig geword deur dit wat Hy gesê en gedoen het.  

Ons gemeente staan onder leiding van Ds. Nicki Coertze en 4 ouderlinge. Hulle soek die aangesig van die Here sodat die gemeente kan wees wat Christus bedoel het ’n gemeente moet wees.  

Nadat ons vir 4 jaar in die ouetehuis dienste gehou het, het die Houtkruis Gemeente in Polokwane ons genooi om met hulle saam te smelt. Op die 31ste Julie 2016 het die twee gemeentes een geword onder die naam Logos. Houtkruis was eers bekend as Pietersburg Afrikaanse Baptistekerk en was sedert die laat tagtiger jare onder die leiding van Dr. Gielie Joubert. 

Logos was aanvanklik ’n Engelse gemeente. Die grootste gros van ons lidmate is egter Afrikaanssprekend. Die gemeente het ’n gesegde: “Ons preek in Engels en drink tee in Afrikaans.” Die feit dat ons in Engels bedien bied vir ons die geleentheid om via ons webwerf – www.logoscc.co.za – baie weier te bedien as net in Polokwane. Die webwerf het in 2012 begin met ongeveer 100 ‘Article hits’ per maand. Dit het gegroei tot ’n gemiddeld van 12,000 per week. Tot op datum is daar 1 430 129 keer artikels op ons blad oopgemaak en hopelik gelees. Ons ontvang getuienisse van mense dwarsoor die wêreld wat deur ons webwerf bedien word. In Pakistan is daar ook ’n gemeente met die naam Logos wat ons boodskappe vertaal en aan hulle mense bring. Die hoofdoel van ons webwerf is egter om ons eie lidmate te bedien en vir hulle ’n bron van inligting daar te stel. 

Logos Gemeenskapskerk voer ook maar die stryd van baie ander gemeentes. Om die families met kinders te bereik, bly ’n uitdaging. Baie besoekers soek ’n gemeente waar Jeug- en Kinderbedienings in plek is, en waar dit suksesvol is. Ander wil graag vermaak word. Daar is maar min mense in Polokwane vir wie God se Woord hulle erns is.

Die gemeente bied tydens die eredienste ook kinderkerk aan. Daar is ’n bediening vir jong volwassenes, maar daar is tans geen bediening onder die tieners nie. Ons vertrou dat die Here ons in al hierdie fasette sal lei. Die omgewing waarin ons bedien, het radikaal verander. Daar is meer ouer mense in ons omgewing. Dit maak sulke bedienings moeilik.

Die grootste deel van ons gemeente woon nie in die omgewing van ons kerkgebou nie. Een van ons getroue lidmate is vroeëre ’n Moslem meisie wat tot bekering gekom het. Wat haar bekering radikaal maak, is dat haar pa die plaaslike Imām (leier van die Moskee) is!

Ons is baie opgewonde oor die preekklasse wat elke Sondagmiddag gegee word. Daar is vier van ons jong manne wat dit bywoon. Een van hulle het onlangs sy eerste boodskap voor die gemeente gebring, en homself goed van sy taak gekwyt. Inhoudelik was sy boodskap op die standaard van vele voltydse predikante. 

Een van die ligpunte in ons gemeente is ons Barmhartigheidsbediening. Twee vertrekke in ons kompleks word gewei aan die stoor van kos en klere. Ons bedien ook weekliks die Woord in ’n huis vir hawelose Afrikaanssprekende mense. 

Daar heers ’n pragtige gees in ons gemeente. Dat ons waarlik ’n familie is, kan duidelik gesien word in ons kuiertyd na die diens.  Van ons lidmate ry ver om by ons dienste te wees. Die verste is 104km een rigting. 

Die gemeente se ‘Visie’ is om die werk van Christus voort te sit in die tyd waarin ons leef. Ons glo dat die Bybel relevant is vir elke geslag, en elke nasie. Ons wy onsself aan eksposerende prediking, omdat ons ’n passie het vir die Woord van God. Dit is ons begeerte om dit getrou te beoefen, en om ander ooreenkomstig te beïnvloed. 

Verder wy ons ons daaraan om Christus se lering uit te leef in ons aanbidding, in die dissipelskap van gelowiges, in die omgee vir ander en in die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus aan alle verlorenes. So wil ons elke persoon lei tot volwassenheid in Christus. 

Ons oorkoepelende doelstelling is: Om God te ken en Hom bekend te maak.  Dit is ’n voorreg om deel te wees van die ABK. Ons nooi u om, as u ooit ’n draai maak in Polokwane, vir ons te kom kuier.

Ds. Nicki Coertze

This entry was posted in Gemeente nuus. Bookmark the permalink.