Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.

Beyond the Sunday School - A Bible Blog by Jacob Cherian: Only One ...

Filippense 1:21-24

Inleiding

Alhoewel dit maklik is om oor Filippense 1:21 te preek, is dit terselfdertyd moeilik. Dit is maklik, want die betekenis van die vers is voor die hand liggend.  Die vers is egter so belangrik, dat ’n mens bang is dat dit nie gewigtig genoeg oorgedra sal word nie en dat ons so die omvang daarvan sal mis!

Van die dinge wat my die meeste help in die bediening, is dinge wat my help om perspektief te kry in die lewe en oor die dood. In ons sitkamer hang daar ’n tapisserie wat tannie Beth vir my gemaak het met die woorde:

Ek wil die lewe van John Paton voorhou as ’n goeie voorbeeld van iemand wat voluit vir Christus gelewe het. Hy was ’n sendeling wat in die New Hebrides eilande onder kannibale gaan werk het. Die inboorlinge het nog kort voordat Paton op die eiland gekom het, ander sendelinge doodgemaak en geëet.

’n Ouer gelowige hom gewaarsku: “You will be eaten by cannibals!”

Paton se antwoord was: “Mr Dickson, you are advanced in years now, and your own prospect is soon to be laid in the grave, there to be eaten by worms. I confess to you, that if I can but live and die serving and honoring the Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by Cannibals or by worms. In the Great Day my resurrection body will arise as fair as yours in the likeness of our risen Redeemer.” (John Piper biografie)[1].

Gedeeltes soos hierdie help ons om perspektief te kry.

Ons Skrifgedeelte gee egter ook ’n ander gedagte waaraan ons moet aandag gee.

Hoekom lewe jy nog?

Hoekom lewe jy nog? Wat moet jy nog bereik?

Kom ons kyk wat die lewe en die dood vir Paulus beteken het:

Paulus sit in die tronk. Hy skryf hierdie brief wat oor vreugde handel, terwyl hy in ’n tronksel sit. Baie mense dink hulle sal geluk vind in die verandering van hulle omstandighede. Paulus het egter ’n blydskap ontdek wat nie afhang van die mens se omstandighede nie, maar wat deel is van sy lewe ongeag wát sy omstandighede is!

Vir Paulus is die lewe Christus

Vers 21:

Baie mense spandeer baie tyd aan baie redenasies oor hoe Christus ons lewe is. Dit beteken onder andere dat jy gered is; dit beteken dat jy lief is vir Hom, ensovoorts.

Kom ek som dit soos volg op:

 • CHRISTUS IS DIE SOM VAN ons BESTAAN!
 • CHRISTUS IS DIE SOM VAN ons LEWE! (Filippense 1:20)

(Kyk ook na Filippense 3:7-10, Galasiërs 2:20: “Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my….” en Kolossense 3:4: “Wanneer Christus, wat ons lewe is….”)

Vir Paulus was Jesus die rede waarom hy in die tronk was, en hy was tevrede daarmee! (Kyk ook Handelinge 20:22-24.)

As Christus jou lewe is, beteken dit dat jy dood is vir jouself… Mense noem jou ’n Christen, soos in Handelinge 11:26, want dit is al waaroor jou lewe gaan! Jy wil Hom beter leer ken; Hom verheerlik; vir almal van Hom vertel. Jy wil Hom vir die wêreld wys. Dit is Hy wat jou lewe beheer!

HY IS JOU HERE!

Vriend, moet jouself nie “Christen” noem as Christus nie jou lewe is nie.

As ’n mens vanaand in die bed gaan klim en daar was niks van Christus in jou dag nie, dan voel jy leeg. Dit maak nie saak wát jy bereik het nie. As jy egter vanaand in die bed klim, dalk na ’n rowwe dag, maar Christus was deel daarvan, dan is jy stil tevrede en gelukkig!

Jesus Christus se teenwoordigheid maak die lewe die moeite werd – Sy afwesigheid maak die lewe nutteloos….

Ek weet ons voel nie altyd so nie!

Hierdie woorde kom van ’n Christen wat al vir 25 jaar die Here dien en wat gegroei het in geestelike volwassenheid! Binne-in elke kind van die Here is die begeerte om meer so te wees; om meer van Jesus te sien in my lewe!

Wat is jou lewe? As ek jou man, vrou, kinders, vriende sou vra, wat sou húlle sê, is jou lewe?

Ons hoef nie almal predikante of sendelinge te wees nie. Ek vra: is Christus jou lewe by jou werk? Is Christus jou lewe in jou gesin? Wanneer jy eet of drink, doen jy dit vir Christus? Is Christus jou (hele) lewe?

Hy is die begin, die middel en die einde van ons lewens!

Hy is die A en die Z van ons lewens en alles tussenin; die Alfa en die Omega!

Wat kan jy wys word in jou dagboek (Werk/slaap/stokperdjies/ontspanning); in jou gedagtes (waaroor dagdroom jy?); in jou begroting? Waarop dui dit wat jy sê?

Mag God ons help dat Jesus meer en meer ons lewe sal wees!

Om te sterwe is ’n wins

Vers 21:

Wat bedoel Paulus hiermee? Wel, hy gebruik boekhou terminologie. Die meeste mense sien die dood as ’n “verlies”, nie as ’n “wins” nie. Die meeste mense dink oor die dood in terme van “verloor.” Hulle sê die afgestorwene het sy lewe VERLOOR.

Vir die gelowige het die persoon egter nie sy lewe verloor nie. Hy het dit eerder gewen!

Die wêreld dink in terme van die dood as dat die mens ophou “bestaan.”

Die gelowige wat sterf, BESTAAN na sy ‘dood’ meer as ooit! Jou belegging betaal uit! Jy het dalk net op die rente gelewe. Jy het gedurende jou lewe ’n bietjie van jou belegging beleef, maar met die dood betaal jou belegging uit en jy beleef die volle waarde daarvan!

Ek en jy beleef nou ’n klein bietjie van Christus, maar wanneer ons sterf, het ons meer van Christus as wat ons ooit gehad het – vir ewig!

WANT ek word alreeds as ’n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. (2 Tim 4:6-8).

Wat verloor jy as jy sterf? Swaarkry; moeite; siekte; hartseer; stryd teen sonde; teleurstelling; pyn. Wat wen jy? Daar is vir jou nou geen meer stryd teen die sonde nie; geen meer trane nie! Jy wen ’n vreugde wat vir ewig duur – Christus se volheid!

Jy verloor alles wat jy nie nodig het nie, maar behou alles wat saakmaak. Jy wen alles wat jy nooit gehad het nie!

’n Ou Skotse gelowige het gesê: “Die dood is my rolstoel wat my in die teenwoordigheid van die Koning van konings inbring waar rolstoele nie meer nodig is nie”

Jou en my wins is die volheid van die heerlikheid van Christus! (Joh. 17:24). Dit is Jesus se teenwoordigheid wat die hemel hemel maak! Die betekenis van die hemel gaan nie soveel oor die plek as oor die Persoon van Christus nie!

Kyk, as die Here vertoef om te kom, dan gaan almal van ons ons laaste asem hier op aarde uitblaas. En ons sal goed doen om daaroor na te dink.

Hier is ’n grafskrif wat iewers in ’n kerkhof gelees is:

Pause stranger, when you pass me by

As you are now, so once was I

As I am now, so you will be

So prepare for death and follow me

Daar word vertel dat iemand onderaan die volgende woorde uitgekrap het:

To follow you I’m not content

Until I know which way you went!

Perspektief:

Voltooi die volgende sin: Vir my is die lewe (i)________ en sterwe is (ii)______

Jy mag nie gapings oop los nie. Almal moet iets invul. Almal se lewe is iets.

As jou lewe geld is, is jou sterwe ’n verlies want jy laat alles agter: jy kan nie met ’n tjek of kredietkaart hemel toe gaan nie… As jou lewe roem is, is die dood ’n verlies want almal gaan jou vergeet. As dit mag is, is die dood ’n verlies, want jy verloor dit.

As jou besittings jou lewe is, is die dood ’n verlies, want jy kan ook nie ’n Venter sleepwa saamvat graf toe nie. As plesier vir jou die lewe is, is die dood ook ’n verlies want plesier stop wanneer jy sterf.

As jou lewe vir jou oor jouself gaan, is die dood ook ’n verlies… Matteus 16:26 sê: “Wat help dit jou as jy die hele wêreld as wins verkry maar jou siel verloor?”

Al hoe die dood vir jou en my ’n wins kan wees, is wanneer Christus jou lewe is! As jy enige iets anders by (i) invul as Christus, loop jou lewe op ’n verlies uit! As jou lewe nie Christus is nie, sal jou dood ’n verlies wees, en verlies is ewige skade in die hel! Jy sal in die plek wees waar hierdie lewe jou enigste wins was.

Waar die gelowige by sy dood bevry word van alles wat sleg is, sal jy in die plek wees waar jy sonder alles wat lekker en goed is. Jy sal alles verloor wat vir die mens vreugde was. Daar sal nie eers ’n ysblokkie wees om jou tong mee nat te maak nie…

Ek het ’n boek van Randy Alcorn gelees met die titel “Heaven”. Hy sê daarin:

“The best of life on Earth is a glimpse of Heaven; the worst of life on earth is a glimpse of hell. For Christians, this present life is the closest they will come to hell. For unbelievers, it is the closest they will come to Heaven.”[2]

Vir die gelowige is die dood ’n bate (wins), want dit beteken jy kry meer van Christus as wat jy ooit gehad het!

Nou waarom lewe jy nog?

As jy nie gered is nie, as jy nie in Christus is nie, as Christus nie jou lewe is nie, en jy besef dat om te sterwe vir jou ’n verlies gaan wees, is die enigste rede hoekom jy nog lewe God se GENADE! Die enigste rede waarom jy dan nog lewe, is omdat God Christus vir jou wil wys as die ware rede vir lewe!

Wat nou? Ons lewe nog… wat is die sin van ons lewe dan nou? Ons kry die antwoord in verse 22-24.

Vandag is dit ’n gegewe! Hierdie som is nie moeilik om te maak nie! Sit eerder jou naam nou op die kruis van Christus deur geloof in Hom, want by jou graf sal dit te laat wees…  Bekeer jou van jou lewe vir jouself en kom na Hom toe! Glo dat Hy jou skuld aan die kruis gedra het. Glo dat Hy jou Verlosser is!

Verse 22-23:

As God vir jou sê jy het 5 minute om te kies of jy in die hemel wil wees of op die aarde, wat sal jy kies? Hopelik sal dit vir jou belangrik wees om te weet waar God jou nog wil gebruik…

Die antwoord is egter maklik:

As jy nog lewe, lewe jy vir CHRISTUS! En wat beteken dit? Paulus gee die antwoord in hierdie verse:  As ek en jy vir Christus lewe, lewe ons tot voordeel van andere!

Vers 22…. VRUGBARE ARBEID!

Om nog te lewe, is om nog te arbei! Om nog te lewe, is om nog vir Christus te werk!

John Piper het ’n boek geskryf: “Don’t waste your life”. In hierdie boek vertel hy van ’n man wat al bejaard was toe hy tot bekering gekom het. Hy het sy pensioen geniet en lekker gelewe. Toe hy die dag die Evangelie verstaan, het hy met trane in sy oë gesê: “I’ve wasted it! I’ve wasted it!”

Selfs wanneer jy op pensioen is, beteken dit vrugbare arbeid vir Christus! As jy nog lewe, dan lewe jy vir Christus! En die manier waarop jy dit doen, is om vir ander te lewe!

Dink hieroor na:

Besef jy dat dit tot voordeel van die mense om jou is as jy nog lewe? Dalk het jy al kosbare tyd gemors omdat jy nie tot voordeel van die mense om jou lewe nie. As die lewe vir jou Christus is, dan sal jy dit doen!

Ons voel soos Paulus: Dit is beter om hemel toe te gaan, en dit is moeilik om te kies.

Daar was blykbaar ’n ou sending organisasie wie se kenteken ’n bul was wat tussen ’n ploeg en ’n altaar staan. Onderaan is daar geskryf: ‘Ready for either” (Gereed vir beide).

Toepassing:

As jy dan nog lewe, en jy lewe vir Christus, en AS JOU LEWE CHRISTUS is, kyk saam met my wat dit vir jou beteken:

 1. As man vir jou vrou (Ef. 5:25)
 2. As vrou vir jou man (Ef. 5:24)  
 3. As kinders (Ef. 6:1)
 4. By jou werk (Ef. 6:5-7)
 5. Johannes 13:34
 6. As jou lewe Christus is, sal jy alles doen wat Hy van jou verwag!

Dit is hoe ons moet lewe!

Thomas Boston (’n 18de eeuse Skotse gelowige) het gesê: “I made a holy resolution that wherever I go, with whomever I would speak, whatever I would do, I would aim to leave the savor of Christ behind me.”[3]

Maar maak seker dat jy kan sê:

 • CHRISTUS IS ALLES!
 • HY IS my hele LEWE EN BESTAAN!
 • HY IS DIE SOM VAN DIT WAT ONS ONTVANG BY DIE DOOD!

Om te lewe is vir my Christus en om te sterwe ’n wins!

Ds. Jannie Vosloo


[1] https://www.desiringgod.org/books/john-g-paton

[2] Alcorn, Randy (Junie 2004): Heaven, Tyndale Publishers

[3] https://www.fpcjackson.org/resource-library/sermons/the-only-way-to-live-and-die

This entry was posted in Christus. Bookmark the permalink.