Onkundige Afrikaners

Afrikaners

Ek het oor die afgelope paar jaar met meer as 30 Afrikaanse kerkgangers gepraat wat nie vir my die evangelie kon verduidelik nie.  Die kern van ons geloof – wie Jesus Christus is en wat Hy gedoen het – was nie eers op hulle geestelike radar nie.  Toe ek hulle oor hulle redding vra, het hulle nie ‘n woord oor Jesus se kruisdood en opstanding gesê nie.  Hulle hoop vir die hemel is so te sê uitsluitlik op hulle goeie werke gebaseer.

 

‘n Vriend van my het dieselfde ervaar.  Maar in sy geval was dit erger.  Hy het die predikante in sy dorp besoek.  ‘Wat is die evangelie?’ het hy hulle gevra.  Twee van hulle kon vir hom ‘n duidelike antwoord gee.  Vir die res was Jesus se kruisdood nie deel van die evangelie nie; dit het oor goeie werke gegaan.

 

Ek verstaan dat mense soms geïntimideerd voel of senuweeagtig is.  In party gevalle praat mense van bekering en genade, maar nie van Jesus se kruisdood nie.  In sulke gevalle dink ek dat hulle dalk die Here ken, maar nie goeie lering ontvang het nie.

 

Maar in my ervaring is dit die uitsondering en nie die reël nie.  In die meeste gevalle ken hierdie mense nie die Here nie.  Omdat Jesus se offer nie vir hulle belangrik is nie, sal die Here hulle soos offerdiere slag (Jes. 34:6-7).  Kan jy Hom hiervoor kwalik neem as Hy alles gedoen het om sondaars te red, en hulle sy offer verag?  Dit is asof hulle sê: ‘Die Here het nie genoeg gedoen om sondaars te red nie; ons moet iets byvoeg.’

 

Sal die Here ons onkunde verskoon as ons duisende kerke, die Bybel in ons eie taal, en baie ander evangelie-voorregte het?  Hiervoor sal die Here sy swaard ekstra skerp maak en ons met ‘n dubbele oordeel vergeld.

 

Dié wat gereeld die evangelie hoor maar nie ter harte neem nie, sal nóg strenger geoordeel word.  Ek praat van mense soos ek en jy.  “En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.” (Luk. 12:48).

 

Die strengste oordeel wag egter vir dié wat in die Here se diens staan, maar nie die evangelie verkondig nie: “wee my as ek die evangelie nie verkondig nie!” (1Kor. 9:16).  “Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ‘n groter oordeel sal ondergaan.” (Jak. 3:1).

 

In die lig hiervan wil ek vir jou sê om nie gerus te wees omdat jy in ‘n gemeente betrokke is, of omdat jou familie darem in ‘n kerk kom nie.  Glo jy die evangelie?  Hoor en glo jou familie dit?  Hoe verstaan hulle verlossing: vertrou hulle op hulle werke, of rus hulle in niks anders as in Jesus Christus en sy kruisdood vir sondaars nie?

 

As ek aan hierdie dinge dink, heg ek nie veel waarde aan mense wat sê dat ons ‘n ‘Christelike volk’ is nie.  Ek dink ook nie dat dit noodwendig in die verlede so was nie.  Vir my lyk dit asof baie Afrikaners Christelike waardes gehad het, maar nie geweet het wat dit beteken om weergebore te wees nie.

 

Ek wonder partykeer of ‘n sekere jong predikant in Johannesburg reg is: ‘South Africa is a pre-Christian country.’  Ons neem m.a.w. aan dat mense gered is omdat hulle kerk toe gaan, maar eintlik het ons die evangelie dringend nodig.

 

Ek is seker dat Afrikaners dit vir die eerste twee of drie geslagte geglo het.  Maar daarna het ons uit die bus uitgeval.  Talle Afrikaners het geglo dat hulle op grond van hulle Afrikanerdom, die uitverkiesingsleer, die verbond, die doop, hulle aanneming en voorstelling, hulle ouers se geloof of iets anders gered is.

 

In sommige hoofstroom kerke was dit ongehoord om die evangelie met sg. ‘verbondskinders’ te deel.  Die kerk en kinders se ouers het aangeneem dat die volgende geslag gered is, en nie die evangelie met hulle gedeel nie.  So het hulle ‘n heidense geslag grootgemaak – kerkgangers wat nie die eerste dinge van die evangelie verstaan nie.

 

Toe hierdie geslag groot word, het hulle kinders gesien dat hulle op ‘n Sondag vroom in die kerk sit, maar in die week soos die wêreld lewe.  Nou, 35 en 40 jaar later, is hierdie kinders groot.  Baie van hulle voel ‘n veer vir die kerk.  Hulle sal baie eerder op ‘n Sondag fietsry of by ‘n braai wees as om in die kerk te sit.

 

Die ergste van alles is dat hulle nog steeds dink hulle is ‘okay’ met die Here.  Hulle het immers ‘n Christelike agtergrond, is gedoop, en is nog êrens lidmaat by ‘n gemeente.

 

Wat D.A. Carson se kollega van die Amish gemeenskap in Amerika gesê het, is tot ‘n mate waar van ons eie volk:  ‘Die eerste geslag het die evangelie geglo en die uitvloeisel daarvan in hulle lewens gehad.  Die tweede geslag het aanvaar dat hulle die evangelie ken, en op die uitvloeisels gefokus.  Die derde geslag het die evangelie verwerp, en al wat hulle oor gehad het was die uitvloeisels.’

 

Vandag het ons skaars die uitvloeisels oor.  Die gevolge van ‘n sterk evangelie-invloed is vinnig besig om te verdwyn.  Soos die res van die tale in ons land, het Afrikaners die evangelie nodig.  Wie sal dit vir hulle bring?  Sal ons te skaam wees om dit met ons eie mense te deel?

 

Paulus wou hê dat sy stamgenote gered moet word (Rom. 9:3).  En sal ons nie soos hy wees nie?  Wat John Knox van Skotland gesê het, moet ek en jy van ons mede-Afrikaners en die res van ons landgenote sê: ‘Give me Scotland or I die!’  Give me South Africa or I die!

Ivor Jefferies

Advertisements
Posted in Evangelie

Vroue Nuus

Women's ministry

Ek is dankbaar om iets te deel oor die ABK se Vroue Federasie.  Dit voel amper of ek papirus nader wil sleep en by ‘n flou lanternlig die brief wil skryf!  Ek wil die vroue in die gemeentes uitnooi om die Vrouediens in hulle gemeentes asook die Vroue Federasie te ondersteun.

 

Nege dames van die Brakpan gemeente het vanjaar die Jaarlikse Vroue Federasie se vergadering op Middelburg bygewoon.  Ons wil die dames van Middelburg bedank vir hulle gasvryheid.  Ons is opreg dankbaar vir die getroue besoekers wat ook by die geleentheid aangesluit het.  Daar was dames van Primrose, Rietfontein, Nelspruit en Witrivier.

 

Met ons aankoms daar het die lekkerste Botterbroodjies (skons) en Kolwyntjies (Muffins) met tuisgemaakte konfyt en ‘n lekker warm koppie koffie of tee ons verwelkom.  Ons het mekaar so gegroet en lekker gesels voor die verrigtinge begin het.  Dit is altyd die mooiste deel: om die vroue weer se sien en om nuwe gesigte te verwelkom.  Dit is baie belangrik vir die Gemeentes dat die Vrouediens groei om so ook die werk van God voort te sit.

 

Jaqueline van Dyk, die Presidente van die Vroue Federasie het begin deur met ons ‘n inspirerende boodskap te deel voordat ons met die vergadering begin het.

 

Daar is ’n nuwe bestuur gekies.  Hulle is die volgende:

 

Presidente: Jacqueline van Dyk

Vise-Presidente: Rienie Schoeman

Sekretaresse: Martie Spangenberg

Vise-Sekretaresse: Anneke Smith

Tesouriere: Christelle Olivier

Vise-Tesouriere: Henriette Dercksen

Streeksleidster – Gauteng: Joy Britz

Streeksleidster – Mpumalanga: Elizabeth Versveld

Sosiale Media Verteenwoordiger: Maria Botha

Addisionele lede: Sonia Eloff

Kotie Smit

Liezel Britz

Anelize Hatting

Margaretha Gates

Mariane Smit

 

Daar heers alreeds groot opgewondenheid oor die dameskamp wat beplan word.  Hierdie jaar sal dit gehou word by Elangeni Mpumalanga.  Die datums sal aan die gemeentes deurgegee word.

 

Ons het ons verrigtinge afgesluit met heerlike hoenderpasty en slaai.

 

‘n Paar dames het by tannie Alet Pieters ’n draai gaan maak.  Sy is al ’n geruime tyd siek. Ons bid gereeld vir haar en ons glo die Here gaan vir haar uitkoms bied.

Liefde in Christus

Maria Botha

Posted in Verslae, Vroue

Nuus uit die Boland

Paarl

Die gemeente se ontstaan

Ons huidige kerk bestaan nou ongeveer 24 jaar en is geleë in Noorder-Paarl.  Die gemeente het begin toe Ds. Johan Pansegrouw die geleentheid gebied is om ’n Christelike werk te begin, of ’n kerk te plant in die Paarl.

 

Met Ds. Johan se aankoms in die Paarl waar daar net ’n geboutjie was, het hy gou besef dat dit ’n tentmakersbediening moes wees.  Dit was ook vir hom duidelik dat God hom geroep het om ’n multi-kulturele sendingkerk te stig wat alle bevolkingsgroepe met die evangelie sou bedien.  Hy het bedags gewerk en saans onder die plaaswerkers en andere gearbei deur die Woord te bring.

 

Die eerste diens in die Paarl was ’n oggenddiens wat op 19 Maart 1995 gehou is.  Daar was 12 mense teenwoordig.  Die sang is met ’n trekorrel begelei.  As gevolg van deursettingsvermoë, baie gebed en die krag van die Here, het die gemeente gegroei na 110 siele wat tans die eredienste op Sondae bywoon.

 

Eredienste, byeenkomste en gemeentlike betrokkenheid

Benewens die Sondagoggend dienste, word daar ook ’n aanddiens gehou in die dorpsgebied.  Daar word weekliks ook vier Bidure en Bybelstudies (selgroepe) gehou: drie in die dorpsgebiede en een by die kerk.  Hierdie dienste word gelei deur lede van die gemeente onder toesig van die leraar.

 

Die vrouens van die gemeente speel ’n belangrike rol in die lewe van die kerk.  Die mans word aangemoedig om verantwoordelikheid te neem op geestelike gebied en hulle is ook verantwoordelik vir die instandhouding van die gebou (nie dat dit altyd so suksesvol is nie).

 

Ons werk daaraan dat die gemeentelede ook die Bybel leer ken en die inhoud daarvan verstaan.

 

Wie is ons gemeente?

Ons bedieningsveld is die minder bevoorregtes in ons dorp: die kinders, werkloses, dwelmverslaafdes, bendes, asook plaaswerkers en menige ander wat probleme het.  In opdrag van die Here en Sy Woord kyk die kerk ook na die behoeftes van die gemeente en andere, soos bv. voorsiening van kos aan die wat dit nodig het, klere wat aan ons geskenk is deur ander gemeentes.

 

Daar word kospakkies uitgedeel aan diegene wat nie kos het nie.  Een keer per maand deel ons Weetbix, geskenk deur Bokomo, uit aan die gemeente. Die gemeente het sy eie kosmandjie wat maandeliks leeggemaak word.  Skoolbehoeftes word van tyd tot tyd aan skoliere geskenk.

 

Met geskenke wat ons van tyd tot tyd van oorsee ontvang, is ons in staat om vir diegene wat dit nie kan bekostig nie, Bybels en skryfbehoeftes vir skool aan te koop, asook te help met moontlike kostes.   Dié wat verhoudingsprobleme het, word ook bedien met berading.

 

Omdat die meeste in die gemeente nie vervoer kan bekostig nie, het die kerk ’n bussie bekom om lede van die dorpsgebied kerk toe te vervoer.  In noodgevalle word gemeentelede na die hospitaal vervoer en ook na dokters toe.  Die hulp is te eniger tyd beskikbaar: dag of nag.

 

Die gemeente spits hom veral toe op die jongmense van die dorpsgebied.  Daar is tans twee jeuggroepe: ’n senior jeuggroep en ’n junior jeuggroep.  Ons Sondagskool bestaan uit drie graad klasse as gevolg van ’n tekort aan spasie.  Ons prys die Here dat die Sondagskool steeds in getalle toeneem.

 

“Die Koninkryk van God” is vanjaar ons tema, en daarom is ons doelwit nie net die dorpsgebiede nie, maar ook uitreiking na die plaaswerkers in die omgewing.  Gemeentelede doen ook hospitaalbesoeke.

 

Verder poog ons om, deur God se genade, ander behoeftige gemeentes te help. Die gemeente ondersteun verdere sending deur samewerking met FEBA Radio.

 

Dit is ’n oorsig oor die werksaamhede van die Boland Baptiste Gemeente, Paarl.  Sonder gebed en die leiding van die Heilige Gees, die hulp van ander gemeentes en die onbaatsugtige liefde van die leraar en sy passie vir siele, sou al hierdie dinge nie moontlik gewees het nie.

 

Alle eer aan God onse Verlosser!

 

NS. Die gemeente sal D.V. sy eie doopbad hê, want huidiglik word mense in die bure se swembad of in die rivier gedoop.

Gemeente korrespondent

Posted in Gemeente nuus, Uncategorized

Daniël Johannes Odendaal: ’n Huldeblyk

Gebore 15 November 1932, oorlede 1 Februarie 2018

Cornelia Vrystaat

“Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie!”

(Johannes 11:25-26).

Dit het ons Almagtige God – die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat lewe gee en neem volgens Sy soewereine wil – behaag om Daniël Johannes Odendaal op 1 Februarie 2018 van ons weg te neem.  Al is ons hartseer dank ons ons Verlosser (en ook sý Verlosser) vir ’n lewe wat aan ons geleen is.  Ons is egter ook opgewonde en sien uit na Jesus se Wederkoms op die wolke van die hemel.

 

(Van al die kinders, agt kleinkinders en vyf agterkleinkinders, ’n broer, ander familie en vriende, asook broers en susters uit talle gemeentes).

 

Daniël Johannes Odendaal is op 15 November 1932 op die plaas Inhoek in die distrik Vrede gebore.  Hy was die derde kind van Willem en Sannie Odendaal.  Daan, soos almal hom genoem het, het in ’n Godvresende huis grootgeword.  Tydens sy laerskool jare het hy vir ’n tyd by sy ouma skoolgegaan op die familieplaas Kalkoenkrans.  Sy kinderjare was gelukkig en as 10-jarige het hy die Here Jesus as sy Verlosser en Here ontmoet.  Hy is kort daarna gedoop.  Hy het in 1949 aan die Hoërskool Vrede gematrikuleer en is daarna plaas toe om sy pa, wat toe gesukkel het met sy gesondheid, by te staan met die boerdery.

 

Op 28 Mei 1955 tree Daan Odendaal in die huwelik met Annie Susan van den Heever. Die huwelik het 57 jaar geduur tot en met Tannie Anne se afsterwe.  Uit hierdie huwelik is drie kinders gebore: Johann, Daan jnr. en Anzette.  Oom Daan en Tannie Anne het vir meer as 40 jaar op sy geboorteplaas geboer voordat hy afgetree en ’n aantal jare in Villiers gewoon het.  Hy was ’n eerlike, Godvresende en hardwerkende man.  Op sy plaas het hy van die begin af  gelei: hy het nooit opdragte gegee sonder om self betrokke te wees nie.

 

In al die jare van sy lewe het ons hom nooit met iemand hoor lelik praat nie.  Van die plaaswerkers wat saam met hom begin het, het saam met hom afgetree.  Sy menseverhoudings was altyd mooi en iets om na te volg.

 

Oom Daan was ’n gewaardeerde deel van die Cornelia boerdery-gemeenskap.  Hy het stil-stil sy gang gegaan en saam met sy vrou hulle kinders in die vrees van die Here grootgemaak.  Hy het baie opofferings gemaak vir almal om hom en veral sy optrede teenoor sy ouers was vir ons mooi om te sien.  As lidmate van die gemeente te Cornelia en later in Frankfort, het Oom Daan en Tannie Anne altyd meer gedoen as wat van hulle gevra is. Paasfees konferensies was die hoogtepunt van ons jaar.  Oom Daan en Tannie Anne het ook hier baie sterk leiding geneem d.m.v. die praktiese dienswerk en die organisasie van kos en verblyf.  Tannie Anne het die sang begelei.  Dit was wonderlik.

 

Oom Daan se kinders het hom nooit hoor kla nie, en hulle het nooit ’n erediens gemis vir onbenullighede nie.  Hulle moes altyd 20 minute voor die tyd sit en “stil word voor die Here.”  Hulle het hom geniet.  Hulle het saam met hom op die plaas rondgestap en perd gery.  Hy het sy kinders leer skiet en om met hulle hande te werk.  Die kinders het koeie gemelk en in die winter skaap en bees geslag.  ’n Mens onthou nou nog die reuse biltonge wat gehang het om droog te word.

 

Die gesin het saam vleis gebraai met droë mieliestronke.  Die droëwors het altyd voor die tyd sommerso van die draad geval tot in sy hand, doelbewus, maar om te geniet.  Hy het altyd probeer om al sy kinders se sportbyeenkomste by te woon. Naweke met die kinders by die huis van die koshuis af, het heel dikwels op Vrydagaande in ’n stoeigeveg in hulle slaapkamer geëindig.  Oom Daan was lief vir sy kinders, kleinkinders en agterkleinkinders; sy fyn humorsin het gelei tot groot vermaak van almal.

 

Daan Odendaal het as volwassene nooit een dag begin sonder om uit sy Bybel te lees en te bid nie.  Naweke en skoolvakansies is elke dag afgesluit met Skriflesing en gebed. Wat ’n voorbeeld was hy nie!   Hy was iemand met ’n leerbare gees.  Hy wou altyd weet wat elke vers beteken en hoe om elkeen te interpreteer.  Oom Daan wou nooit ’n oorlas wees nie en was in alles dankbaar.  Sy grootste nalatenskap was ’n les wat hy vroeg in sy lewe geleer en eendag met sy kind gedeel het: “Wees tevrede met wat jy het, dien die Here en krap jou eie potjie; selfs al val sy boom uit!”

 

Oom Daan se laaste jare op aarde was stil, maar vrugbaar.  Hy het met mense gepraat oor Jesus.  Hy het vir mense gebid en teenoor hulle getuig van die liefde van die Here.  Selfs in sy lyding met die kanker het hy vir die mense by die Onkologie hospitaal traktaatjies uitgedeel en vir hulle gebid.  Sy grootste dankbaarheid was sy laaste jaar as lidmaat van die Antipas Gereformeerde Baptistekerk waar hy weer in Afrikaans die boodskap van Christus se versoening kon hoor, glo en verstaan.

 

Saam met sy familie loof ons die Here vir Oom Daan se nalatenskap en sy geloof in Jesus Christus se voltooide werk aan die kruis.

 

Hierdie man het ons gewys wat dit beteken om jou vrou getrou lief te hê tot die einde. As pa het Daan Odendaal sy kinders aan die Here voorgestel en hulle liefgehad.  As ouer was hy een wat deur dik en dun by sy beginsels gestaan het.  As lidmaat van die Kerk van Jesus was hy bekend vir sy getrouheid en volharding tot die einde toe.

 

Daniël Johannes Odendaal is ‘n Christen as geken aan sy navolging van Jesus Christus, sodat ons kan sê – Soli Deo Gloria!

 

Johann Odendaal

Posted in Huldeblyk, Uncategorized

Ondersoek die Skrifte (deel 2)

’n Praktiese hulpmiddel om die Skrif beter te verstaan[i]

Search the Scriptures

Liewe lesers, hier is die volgende gedeelte uit die Bybel wat jy kan lees en dan die vrae kan beantwoord na aanleiding van die gedeeltes.

Die volgende dien slegs as ’n aanbeveling vir diegene wat die Skrif beter wil leer ken.

Onthou die volgende punte is belangrik:

  1. Bid voordat jy begin. Erken in nederigheid jou afhanlikheid van God en vra dat die Heilige Gees jou oë sal oopmaak en vir jou geestelike begrip en verstand sal gee.
  2. Lees die Skrifgedeelte voordat jy die vrae lees. Die rede hiervoor is dat jou belangstelling in die gedeelte beperk sal wees tot daardie spesifieke detail waarop die vrae fokus as jy vooraf weet wat die vrae is.
  3. Lees nou die vrae en enige aantekeninge oor die Skrifgedeelte. Dink na oor die Skrifgedeelte in die lig van die vrae wat gevra word.  Probeer dan om die vrae te beantwoord.  Dit sal jou help met vir jou konsentrasie.
  4. Skryf jou antwoorde op die vrae in ’n notaboek neer. Dissiplineer jouself om dit te doen, anders gaan jy dalk net ’n vae begrip hê van wat gevra is.

 

Lukas 1:26 – 38

Lees die Skrifgedeelte.

Kyk weer na verse 31-33 en 35.  Watter kenmerke van die Persoon en sending van die Beloofte Kind kan in die woorde van die engel onderskei word?  Maak ’n lys daarvan.

 

Die Psalms [ii]

Daar word gesê dat die volgende Psalms gepas is vir Kersfees; trouens, in die tradisie van sekere denominasies word hierdie Psalms deel van die eredienste oor die Kersgety: Psalms 19; 45; 85; 89; 110 en 132.

Kies een van bogenoemde Psalms en skryf aantekeninge oor die gepastheid daarvan vir Kersfees.  Met ander woorde: hoe is hierdie Psalms profeties? (Study the teaching in the “proper” psalms for Christmas as prophetic of the events which this festival commemorates.)

N.S.: Ons sal graag hoor van julle wat hierdie oefening gedoen het.  Laat asb. weet as jy voel dit is van waarde… Skakel Rex by 072 124 5830 of stuur ’n e-pos aan rex@abk.co.za.

 

[i] The New Bible Handbook, Editor: G.T. Manley, Published by the Inter-Varsity Fellowship. 1950

[ii] Search the Scriptures, General Editor: Rev. Alan M. Stibbs, M.A.

Posted in Bybel

Openbaring – Gister en Vandag

Openbaring Gister en Vandag

Vir omtrent 15 maande het ek deur die boek Openbaring gepreek.  Aan die einde van die reeks het ‘n paar mense gevra of ek dit in boek vorm kan sit.  Ek het vir die ouderlinge gevra of ek 5 dae kan kry om die preke in boek formaat te verander.  Dit was meer werk as wat ek gedink het.  Die 5 dae was gans te min.  Dit is ses keer geproeflees, en na baie ure voor die rekenaar het ek dit uiteindelik laat druk.  Die boek is op Amazon Kindle beskikbaar teen $1.14, en vir harde kopieë teen R60 elk kan jy my persoonlik kontak (084 699 2030 of i4@absamail.co.za).

Ek glo dat die boek ‘n vars perspektief op Openbaring is.  Daar is ook praktiese toepassings aan die einde van elke hoofstuk.

Posted in Boekresensies, Eindtyd

Die Woord van God op RSG en Radio Kansel

Radio Microphone

Ek is bevoorreg om die laaste klompie jare RSG Dienste en Oordenkings te kon laat uitsaai.  Ook is ek betrokke om elke Dinsdag oggend ‘n Christelike Nuus Kommentaar oor die 07:00 Nuus op Radio Kansel te kan behartig.

Die terugvoer wat ek telkens gekry het, is dat mense op soek is na Bybel prediking.  Ek was eintlik geskok om hulle algemene belewenisse te hoor van baie kerke wat alles behalwe die Bybel predik, en natuurlik ook nie vir Christus sentraal stel nie.

In gevalle het mense selfs van die buiteland af kommentaar gelewer.  ‘n Vrou uit Kanada het per geleentheid haar dank uitgespreek vir die boodskap oor die lug, want sy was by vele kerke, en niemand is ingestel op Bybelse prediking nie.  Tereg is ons leuse  Kol. 1:28:  “Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel; waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.”

Wat my veral getref het, is baie mense in Aftree Oorde wat nie meer in staat is om kerk toe te kan gaan nie, en tevrede moet wees met afgewaterde prediking.  Ek wil dit baie duidelik stel, dit gaan nie oor my nie, maar oor die standaard wat ons as ABK Leraars handhaaf.  Ek het net weer besef dat ons regtig uittroon bo baie ander.  En ek wil nie hierdeur geestelike hoogmoed of arrogansie voorgee nie, maar ek sê dit as ‘n feit.

Soveel mense ken die Baptistekerk glad nie, en ek bid en vertrou dat my deelname daar, ‘n geleentheid is om die ABK te promoveer.  Mag Hy verheerlik word, en mag ons boodskap en ons geliefde ABK die heerlikheid van God die Aardbodem laat vul.

Theuns Pieters

Posted in Verslae