Iets om oor na te dink

Christ is a most precious commodity, he is better than rubies or

Uit Spurgeon,CH: Smooth Stones taken from Ancient Brooks: Selections from the writings of Thomas Brooks. Banner of Truth Trust (2011), p.20.

Posted in Christus

God se hand agter die Koronavirus

Wearing a face mask in shared public spaces could protect ...

2Samuel 24

’n Mens kan deur net te kyk na watter woorde in ’n boek herhaal word, vasstel waaroor die boek handel – sonder om die titel te sien.  As jy byvoorbeeld in elke vierde sin die woord ‘krieket’, of ‘Rolls Royce’ sien, weet jy dat dit die outeur se punt is.

Ons vind dit ook in die Bybel.

In Openbaring 4-5 verskyn die woord ‘troon’ 15 keer. Johannes wys op hierdie wyse dat die plae wat volg, onder God se beheer is. God sit op die troon. Hý – nie die duiwel nie – beheer die geskiedenis.

Dit is dus veilig om te sê dat Sý hand ook agter die Koronavirus is. Kyk na 2Samuel 24 (vgl. 1Kron. 21) in hierdie verband.

1. Dawid en Joab (v.1-9)

Na 2004 se tsunami in Thailand het iemand vir my gesê dat dit Godslasterlik is om te sê dat Gód die tsunami gestuur het. Die vraag aan hom was: Nou wie hét dit dan gestuur? Was dit die duiwel? Miskien. Hy het immers Job se kinders en slawe doodgemaak en pynlike swere oor hom gebring. Maar wie se hand was agter alles? God s’n (Job 1:21-22, 2:10, 42:11). Sonder Sy ewige raadsplan kon Satan nie ’n vinger verroer nie. Net so het die duiwel mense aangehits om Jesus te kruisig. Maar dit was weereens binne God se ewige raadsplan.

Alhoewel die Jode en die Romeine vir hulle eie sonde verantwoordelik was, het God bepaal dat Jesus gekruisig sou word (Hand. 2:23, 4:27-28).

Wie se hand is agter die Koronavirus? God s’n, of die duiwel s’n? Beide.

1Samuel 24:1 sê dat Gód vir Dawid aangehits het om die volk te tel, maar 1Kronieke 21:1 sê dit was die duiwel. Volgens 1Samuel 5 het God die Filistyne siek gemaak, maar in Lukas 13:11, 16 het die duiwel ’n sekere vrou siek gemaak.

Beteken dit dan dat God en die duiwel kop in een mus is? Nee.

God bepaal alles wat gebeur (Ps. 139:16, Ef. 1:11), maar Hy is nie verantwoordelik vir Satan, demone, of mense se sonde nie. God doen wat goed is, terwyl die duiwel, demone en mense kwade bedoelings het (Gen. 50:20, Jes. 10:5-7). God is dus die primêre oorsaak is, terwyl Satan, demone en mense die sekondêre oorsaak is – hulle kan immers niks doen wat God nie toelaat nie. God se planne is volmaak, terwyl Satan, demone en mense se sonde alles besoedel.

Ons sal nooit heeltemal verstaan hoe God se soewereine raadsplan en die mens se verantwoordelikheid saamwerk nie. Ons moet dit egter aanvaar, want dit is wat die Bybel leer. Al verstaan ons nie alles nie, moet ons ons aan God se soewereine wil onderwerp.

Hudson Taylor het ’n traktaatjie geskryf met die titel: Refuse To Look At Second Causes. Sy punt was om te sê dat hy nie oor sy beproewings sal kla nie. Hy het hom voorgeneem om eerder te sien dat sy Vader goed bedoel daarmee (Rom. 8:28). Daarom sou hy dit geduldig uit die Vader se hand ontvang.

Ons moet soos hy wees.

Die leerstelling van God se soewereiniteit is veronderstel om ons te help wanneer ons siek is, of deur ander beproewings gaan: God het hierdie dinge tot jou beswil beskik. Dit help om te weet: God, en nie die duiwel nie, is in beheer.

***

In 2Samuel 24 (v.1) sien ons dat God weer kwaad was vir Israel. Al sê die teks nie vir ons waarom nie, hoef God nie aan ons te verduidelik nie. Hy het eenvoudig vir Dawid gesê om die volk te tel (v.1).

Dit was nie verkeerd om die volk te tel nie (Num. 1:1-2, 26:1-2). Satan het Dawid egter versoek om nie in die Here te roem nie, maar om trots te wees op die oorwinnings wat hy behaal het en op sy sterk weermag (v.2, 1Kron. 21:1, 18:6, 12, Ps. 20:8, 44:7, Spr. 14:28, 30:29, 31, Jer. 17:5). Dit mag ook wees dat Dawid nagelaat het om die sensusbelasting op te neem soos Eksodus 30:11-16 voorskryf.

Dawid het sy susterskind Joab—die bevelvoerder van sy weermag—aangesê om die volk te tel van Dan in die noorde tot by Berseba in die suide (v.2, 20:23, 1Kron. 2:13-16). Hy moes dus deur die land trek om die volk te tel.

Joab wou dit nie doen nie, want hy kon sien dat Dawid hoogmoedig is. Hy het geweet dat die Here die volk sou straf (v.3, 1Kron. 21:3). Dawid se woord het egter meer gesag gedra as Joab en die bevelvoerders s’n (v.4). Hulle het dus nie ’n ander keuse gehad as om die volk tel nie (v.4).

Hulle het oos van Jerusalem by Aroër oorkant die Dooie See begin en by Berseba in die suide geeïndig.

Joab het nie die stam van Benjamin (of selfs die stam van Levi) getel nie. Hy het Dawid se hoogmoed verafsku, maar God het ook reeds begin om die volk te straf, sodat hy die sensus moes stop (1Kron. 21:6-7, 27:24).

Is die mens se hoogmoed nie ook maar die rede vir die Koronavirus nie? Ons roem in ons eie vermoëns (soos die mense wat die toring van Babel gebou het). Ons klop onsself op die skouer oor ons tegnologie, wetenskap, kennis, prestasies, status, rykdom, ensovoorts.

Die wêreld dink daar is niks wat hulle kan onderkry nie; nie eens die Here nie!

En dan bring God die wêreld tot stilstand met iets wat onsigbaar is vir die oog. Hy maai mense by die duisende af. Hý laat die wêreld se ekonomie in duie stort. Hý wys vir die mens dat alles tot niks kom nie. Die wêreld, sy afgode, sy voorvaderaanbidding, sy bygelowigheid, sy teologie van voorspoed en rykdom, sy gejaag na geld en plesier, sy ‘vryheid’, sy onafhanklikheid, sy kundigheid en sy roem; alles kom tot niks.

Waar is die mens se roem nou? Mense sê: ‘Moenie outyds wees nie; ons het verder as die Bybel ontwikkel. Gód het nie die wêreld geskep nie. Dit was die Big Bang. Dít wat ons op die aarde sien, is die produk van evolusie!’

Laat evolusie en toeval ons dan nou teen die Koronavirus help!

Die wêreld sê: ‘Ons is vry. Ons staan nie onder Gód se orde van manlikheid en vroulikheid nie. Elkeen kan die geslag kies wat hy, sy, dit, ‘ze’, of ‘za’ wil wees! Love is love; ek kan slaap by wie ek wil.

Die wêreld sê: ‘Die huwelik tussen ’n man en ’n vrou is nie nodig nie. ’n Mens hoef glad nie te trou nie. Om siektes soos VIGS te voorkom, kan ’n mens eenvoudig voorbehoedmiddels gebruik. En sóú jy swanger raak, moet jy die volgende onthou: “Mý liggaam, mý keuse.” Jy kan die baba doodmaak as jy wil.’

Die wêreld vermoor meer babas as wat daar mense dood is deur die twee Wêreldoorloë en die Koronavirus saam!

Die wêreld roem en sê: ‘Ons mag nie vir kinders sê wat hulle moet doen nie. Ons mag hulle nie pak gee nie. Húlle regte kom eerste.’ En dan brand die kinders skole af en sê vir die Verenigde Nasies wat om te doen (soos Gretha Thunberg onlangs gedoen het).

Mense sê: ‘Ons hoef nie wet en orde te hê nie. Ons kan dagga rook, mense se plase vat, meer as een vrou hê, busse en stadsale afbrand, oor verkeersligte ry, en korrupsie pleeg. Ons hoef nie rekenskap te gee van die R55 miljoen wat weg is nie.’

Mense sê: As jy ’n Bybelvers aanhaal wat sê dat homoseksualiteit sonde is, kla ons jou aan van haatspraak en skors ons jou uit die Australiese Rugby Unie.’ Of: ‘Ons sal jou restaurant toemaak as jy Bybelverse op die skerm teen die muur vertoon.’

Almal van ons dink te veel van onsself. Ons soek mense se applous, wil hê dat hulle ons op Facebook moet like. Ons wil hê hulle moet ons WhatsApp status sien, en ons wil die middelpunt van die aandag wees. Ons wil dinge op ons eie manier doen.

Bekeer jou en buig die knie voor die Drie-Enige God van die Bybel. Indien jy dit nie doen nie maar aanhou om jouself te verhef, sal die Here jou tot in die stof verneder.

Eintlik is die Koronavirus ’n grap in vergelyking met God se ewige oordeel in die hel.

Ek wens dit niemand dit toe nie. Die oordeelsdag is ’n dag van duisternis en verskrikking (Spr. 17:5, Jes. 21:4, Amos 5:18-20). Moenie die Here toets, Hom tart, of Hom uitdaag nie. “Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God… Want onse God is ’n verterende vuur.” (Heb. 10:31, 12:29).

2. Dawid en Gad (v.10-17)

Met die Koronavirus wat omgaan, stuur baie Christene Eksodus 12 en Psalm 91 aan hulle kennisse. Die mense wat dit aanstuur, impliseer dat Christene die virus nie kan kry nie. Moet ons dan sê dat almal wat die Koronavirus kry, nié Christene is nie, of dat dié wat gesond is, noodwendig gered is? Wat van Job se siekte in Job 2? En wat van Psalm 73 waar die goddelose voorspoedig is?

God se Woord, nie die Koronavirus nie, sal bepaal of jy verkeerd doen, of nie. Jou gewete sal ook vir jou sê as jy op die verkeerde pad is. Dit is hoe dit met Dawid gebeur het: sy gewete (v.10) en God se Woord (v.11-13) het gesê dat hy sonde gedoen het. Hy het sy sonde bely (v.10). Die Here het hom egter gestraf, sodat hy en die volk nie weer sou sondig nie. God het sy profeet gestuur om vir Dawid drie opsies te gee: hongersnood vir drie jaar (1Kron. 21:12, LXX), vir sy vyande vlug vir drie maande, of pes in die land vir drie dae (v.12-13).

Dawid het geweet hoe dit voel om vir drie jaar hongersnood te ly (2Sam. 21:1). Hy het ook geweet hoe dit voel om vir sy vyande te vlug (1Sam. 18-27, 2Sam. 15-18). Hy was benoud en het gevra om in die Here se hande te val, omdat Hý barmhartig is (v.14, kontra Spr. 21:10).

God het ’n pessiekte gestuur van die oggend af tot op die bepaalde tyd drie dae later (v.15). Die feit dat v.15 van die bepaalde tyd praat, dui aan dat God in beheer was van die pessiekte. Hy is ook in beheer van die Koronavirus.

God het bepaal hoeveel mense daardeur sal sterf, asook wanneer dit sal ophou (Job 23:14, 42:2, Jer. 30:24). Dit is wat Hy in 2Samuel 24 gedoen het. Van Dan tot Berseba het die Here 70 000 mense laat sterf (v.15). Van die weermag in wie Dawid geroem het, het die Here duisende laat sterf. Die straf het by die oortreding gepas.

Dalk klink dit vir jou te wreed en verkies jy die Jesus van die Nuwe Testament. Dit laat my dink aan ’n professor wat in my teenwoordigheid gesê het: ‘Dit is onmoontlik dat Engel van die Here wat 70 000 mense doodgemaak het, ’n verwysing na Jesus is.’ Maar wie is 1Kronieke 21:12 se Engel van die Here dan? Volgens Eksodus 3 is die Engel van die Here ‘EK IS wat Ek IS’ en in Johannes 8:58 noem Jesus Homself ‘EK IS’. Jesus is dus die Engel van die Here.

Moet my nie misverstaan nie. Christene glo, anders as die Jehova’s Getuies, nie dat Jesus maar net ’n engel is nie. Onthou eerder dat die woord ‘engel’ boodskapper beteken. Jesus is die Woord, Boodskapper, of openbaring van God (Joh. 1:18).

God het die Engel reeds Jerusalem toe gestuur om dit te verwoes (v.16, 1Kron. 21:15), maar Hy het Hom oor die stad ontferm en vir die Engel gesê om sy hand terug te trek (v.16). Die Engel het by die dorsvloer van Arauna (of Ornan, vgl. 1Kron. 21:15) die Jebusiet gaan staan (Jebus is die ou naam vir Jerusalem, vgl. Rigt. 19:10). Dawid het die Engel met sy swaard gesien en gebid (v.17, 1Kron. 21:16). Met rouklere aan het hy en die ouderlinge voor die Engel gebuig (1Kron. 21:16). Hy het gesê: ‘Ék het beveel dat die volk getel moet word. Ék het gesondig en nie die volk nie. Laat U hand daarom teen my en my familie wees en nie teen die volk nie.’ (v.17, 1Kron. 21:17).

Dawid was egter verkeerd om te dink dat die volk nie gesondig het nie (v.1). Maar al was hy verkeerd hierin, is die punt dat hy bereid was om die gevolge vir sy sonde te dra. Hy het ware berou gehad (vgl. 2Kor. 7:11). Ons moet ook ware berou hê. Moenie net die gevolge probeer vryspring nie (Eks. 9:27-28, 34-35, 10:16-17, 20, Ps. 78:34-37, 2Kor. 7:10).

Moenie die Here nét wil dien, omdat Covid-19 die rondte doen nie. Dien Hom nou en vir altyd, selfs as die Koronavirus verby is!

3. Dawid en Arauna (v.18-25)

’n Gewone storie begin rustig, bou op tot by die hoogtepunt, en plat dan af met ’n gelukkige einde. In 1Samuel 24 werk dinge nie so nie. Daar is reeds aan die begin spanning wat opbou en dan baie erg word. Die hoogtepunt kom eers aan die einde: die Engel van die Here het Gad na Dawid toe gestuur. ‘Bou vir die Here ’n altaar op Arauna se dorsvloer,’ het hy gesê (v.18, 1Kron. 21:18). Arauna se dorsvloer was op die berg Moria waar Abraham vir Isak moes offer en waar Salomo op Dawid se bevel die tempel gebou het (Gen. 22:2, 1Kron. 22:1, 2Kron. 3:1).

Dawid het God se opdrag deur die profeet gehoorsaam (v.19). Arauna was besig om met sy osse koring te dors (1Kron. 21:20). Arauna het die Engel van die Here gesien nog voor hy vir Dawid gesien het. Hy het geskrik en saam met sy vier seuns weggekruip (1Kron. 21:20). Toe hy vir Dawid met sy knegte sien aankom, het hy voor hom gebuig en gevra wat aangaan (v.20-21). Dawid het gesê: ‘Ek wil jou dorsvloer vir die volle prys koop om ’n altaar vir die Here te bou, sodat Hy die plaag kan afwend.’ (v.21, 1Kron. 21:22, vgl. Num. 16:48, 50).

Alhoewel Arauna vir Dawid alles verniet wou gee, wou Dawid dit nie aanvaar nie. Hy het vir hom gesê: “Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie.” (2Sam.24:24).

Dawid het ’n altaar vir die Here gebou, gebid, en brandoffers en dankoffers vir die Here geoffer (v.25, 1Kron. 21:26). God het hom met vuur uit die hemel geantwoord en vir die Engel gesê om sy swaard te bêre (1Kron. 21:26-27). God het Hom oor die land ontferm en die plaag afgewend (v.25, vgl. 21:14).

God sê nie dat ons godsdienstig moet raak, sodat Hy die Koronavirus sal afwend nie.

Nee! Jesus het reeds ’n offer gebring wat Hom alles gekos het, sodat die Vader die plaag van die hel sou afwend (v.24-25, Rom. 3:25, 2Kor. 5:21, Gal. 3:13, 1Pet. 1:18-19). Jou eerste wens moet dus nie hoofsaaklik wees om die Koronavirus vry te spring nie. Pleit eerder om vergewe te word en die ewige lewe te verkry. Wat help dit dat jy die Koronavirus vryspring as jy sonder Jesus sterf en hel toe gaan?

Glo in God. Vertrou op Hom. Bekeer jou van jou sonde. Volg Hom. Vra dat Hy jou van die hel sal verlos. Bid dat Hy jou sonde sal vergewe. As jy hierdie dinge doen, sal die Vader jou onskuldig en regverdig verklaar. Hy sal jou gewete skoonwas. Hy sal jou aanneem om sy kind te wees. Hy sal jou stelselmatig soos Jesus maak. Hy sal jou die wige lewe gee.

Soek Hom dan met jou hele hart. Soek Hom meer as wat die Wêreld Gesondheid Organisasie na ’n oplossing vir die Koronavirus soek…

Ds. Ivor Jefferies

Posted in Beproewing

Is God te liefdevol om die Covit-19 virus te stuur?

Coronavirus prophecy: Bizarre claim Four Horsemen of Apocalypse ...

Baie predikante en ander mense sê dat dit nie God is wat die Corona-virus gestuur het nie. “God het dit toegelaat, maar Hy is hééltemal te liefdevol om so iets te doen!” sê hulle. Ander Christene sê dat daar mense is wat sê: as ’n mens Psalm 91 elke dag (om 12h00) bid, sal die virus nie naby jou kom nie.

Die vraag wat ons moet vra, is: Verhoed die liefde van God Hom om virusse en plae na die wêreld te stuur? Beteken dit dat die bid van Psalm 91 sal toesien dat geen plaag die kinders van God sal tref nie? Die Bybelse antwoord is ’n besliste Nee!

Die God van liefde, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van die Bybel, is ook Regter oor die wêreld (Gen 18:25; Ps. 94:2). Ons sien hoe God as die Regter van die aarde in beide die Ou- en die Nuwe Testament plae stuur. Hy laat dit nie net toe nie, Hy stuur Self plae op die aarde om Sy doel te bereik.

Dit is baie belangrik om daarop te let dat God nie net plae toelaat omdat die duiwel dit wil doen nie. Nee, nee! Dit is God wat besluit en dit is Hy wat aktief plae stuur om Sy doel te bereik.

Daar is baie Skrifgedeeltes wat dit bewys. In Genesis 12:17 het God Self die Farao en sy huis getref met groot plae, omdat hy Abram se vrou, Saraï, vir hom tot vrou geneem het. In Eksodus 7 – 12 was dit God wat die tien plae, insluitend insekte en swere, oor Egipte gestuur het (Ex.9:8-12). Dit was nie die duiwel nie. Gód het hierdie swere gestuur!

Nou sê jy dalk: maar die Egiptenaars is heidene; ongelowiges.

In Levítikus 26:25 het God vir Israel, Sy uitverkore volk, gesê dat Hy, as hulle, sy uitverkorenes, volhard in ongehoorsaamheid en rebellie, pes onder hulle sal loslaat. Hy herhaal dit in Deuteronómium 28:21: “Die HERE sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.” Dit sal aan hulle kleef, en hulle sal dit nie kan afskud nie!

In Númeri 16:41-50 het God ’n plaag onder Israel gestuur. Dit het 14,700 van Sy uitverkore volk doodgemaak. In Jeremia 14:11-12 sê God vir Jeremia om op te hou bid vir die sondige, onbekeerde Israel, want Hy gaan hulle tref met die swaard, hongersnood en pessiekte. God gaan ’n einde aan hulle maak deur ’n pessiekte!

In 2Samuel 24 stuur God ’n pessiekte oor Israel. Vers 15 sê vir ons dat 70,000 man gesterf het – en dit is sonder om die vrouens en kinders by te reken! In 1Samuel 5 sien ons hoe God plae gestuur het oor die Filistyne wat die Ark weggeneem het.

En dít is net die Ou Testament!

In die Nuwe Testament maak God dit baie duidelik. Lees Openbaring 6. Dit is Jesus wat Self die boek van die Vader ontvang en dit oopmaak. Hierdie boek openbaar God se plan vir die wêreld. Aan die een kant is dit ’n titel akte wat Jesus weer terugneem. Dit maak egter ook die boodskap bekend wat God vir die wêreld het: redding vir Sy volk, maar verdoemenis vir die verlorenes.

Toe die Lam die vierde seël van die boek oopmaak, het Johannes ’n vaal perd gesien en op die perd het die dood gesit. Aan hulle is die mag gegee om ’n kwart van die wêreld dood te maak deur die swaard, hongersnood, pessiekte en wilde diere. Dit is Jesus Self wat dit ontketen.

Jesus staan nie net passief terug om dit toe te laat nie. Hy bring Self – aktief – pessiekte wat in hierdie geval saam met al die ander dinge ’n kwart van die bewoners van die aarde doodmaak. Later is daar die bakke van God se wraak/oordeel waarvan ons glo dat die Christene gespaar sal word. Ons sien ook baie pessiektes daar. Ingeval jy dink dat die pessiektes slegs ongelowiges  sal doodmaak in die laaste dae (dat hulle onaangeraak sal wees deur wat God oor die wêreld bring) en dat gelowiges onaangeraak sal wees, is daar die vyfde seël.

Die vyfde seël (Open. 6:9-11) praat van die martelare onder die altaar wat doodgemaak is vir hulle geloof. Een van die wonderlikste maniere waarop jy God kan verheerlik, is deur getrou te wees aan Hom; deur groter liefde vir Jesus as vir jouself te bely. Daar sal baie sulke dinge gebeur.

Daar is ’n tussenpose tussen die sesde en die sewende seël (Open.7:9-17) waar ’n ontelbare aantal mense en heiliges in die hemel is. Hulle het uit die groot onderdrukking gekom en is dood as gevolg van die pessiektes en alles wat gebeur het. Maar in die hemel ly hulle nie meer nie (v.16,17).

Wat wil ek hiermee sê?

Eerstens: God het pessiektes oor ongelowiges en gelowiges gestuur. Jy moet dit glo, want dit is wat die Bybel sê.

Tweedens: God laat nie net pessiektes toe nie. As Regter oor die wêreld stuur Hy dit self na die wêreld om Sy doel te bereik.

Derdens: As jy ’n gelowige is wat ly as gevolg van Covid-19, 1Petrus 4v.19 sê: “So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.” Doen wat reg is. Liewe gelowige, ongeag wat met jou gebeur, vertrou jouself toe aan die Here. Dien Hom getrou en vertrou Hom soos die heiliges wat onder Nero gely het. Doen wat reg is voor die Here.

Laastens, as jy ’n ongelowige is: vrees God wat nie net jou liggaam kan verwoes nie, maar wat jou liggaam en jou siel in die hel kan werp (Matt.10:28). As jy Christus nie dien nie, kom na Hom toe. Jy moet weet dat hierdie God wat die Corona-virus kan stuur, jou reguit hel toe kan stuur. Slegs die bloed van Jesus Christus kan jou reinig van jou sonde. Slegs Christus kan vir jou ’n nuwe hart gee en jou reg maak voor God.

Ds. Wynand Fourie

Posted in Soewereiniteit

Laat ons saamstaan

Oor sneeu status: deel vreugde met ander

Want die liggaam is eintlik nie een lid nie, maar baie.

(1Kor.12:14, 1983-vertaling)

Die meeste wêreldstreke is vertroud met die wonderlike verskynsel van sneeu. Sneeuvlokkies is pragtige, uniek vervaardigde yskristalle. Een-een is sneeuvlokkies broos en smelt hulle vinnig as hulle op jou hand beland. Tog is ’n massa sneeuvlokkies ‘n krag om mee rekening te hou. Hulle kan groot stede tot stilstand bring, maar saam skep sneeuvlokkies pragtige landskappe waarvan die foto’s van sneeubedekte bome kalenders versier en die onderwerp word van pragtige kunswerke. Sneeu neerslae teen berghange bied plesier aan vakansiegangers by die ski-oorde, en dit bring vreugde vir kinders wat hulle sneeumanne bou en gevegte hou met sneeuballe. Dit kan alles nét gebeur as die sneeuvlokkies bymekaar bly.

Met ons wat Christus volg, gaan dit net so. Elkeen van ons het ‘n unieke gawe ontvang om ’n bydrae te lewer tot die werk van Christus. Die Here Jesus het nooit bedoel dat ons in afsondering moet leef nie. Nee, ons is by die Liggaam van Christus gevoeg om saam te werk sodat ons ‘n groot krag vir God en die bevordering van Sy saak kan wees. Paulus herinner ons daaraan dat die liggaam van Christus “nie een lid [is] nie, maar baie” (1 Kor. 12:14). Ons moet almal ons gawes gebruik om mekaar te dien, sodat ons saam ‘n beduidende verskil kan maak in ons samelewing.

Stel jou gawe(s) met blydskap beskikbaar om met vreugde saam te werk met die gawes van diegene rondom jou. Laat die Gees jou gebruik tot Sy eer!

Here, leer ons om óns sterk punte in samewerking met ander gelowiges
se sterk punte te gebruik. Help ons as ’n eenheid te dien
sodat ons die vreugde kan ken van die krag wat daar is in ons samesyn
tot eer van u Naam en tot die bevordering van U Koninkryk.

Vry vertaal uit dagstukkie: https://odb.beta.ourdailybread.org/2013/06/27/lets-stick-together/

Nota:

Dit is ’n bekende feit dat daar nie twee sneeuvlokkies is wat presies dieselfde lyk nie; net soos wat daar nie twee mense op aarde is wat presies dieselfde lyk nie. Selfs identiese tweelinge lyk nie presies dieselfde nie, want daar is immers nie twee persone wie se vingerafdrukke dieselfde is nie! Net so is elke kind van God enig in sy soort, daarom is dit belangrik dat ons as deel van Die Liggaam van Christus die gawe wat die Here vir ons gegee het, moet gebruik tot Sy eer!

(Redakteur)

Posted in Kerk

Kom Aanbid Die Lam

Hoe gaan dit in die hemel lyk? – Baptistekerk Kemptonpark

En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.

Openbaring 5:4

Het jy al ooit aan jou gebede gedink as ’n heerlike geur in die hemel? Dit is die beeld wat ons sien wanneer ons Openbaring 5 lees. Hier kry ons ’n beeld van die hemel .

In Openbaring 5 sien ons die Almagtige God op die troon met ’n boekrol in Sy hand. Die boekrol het sewe seëls gehad. Almal van hulle moes afgetrek word voordat die boekrol oopgemaak kon word.

Ek dink die oopmaak van die boekrol verteenwoordig die laaste dae in die geskiedenis. Die aftrek van die sewe seëls verteenwoordig die soort geskiedenis wat ons deur sal gaan soos ons daardie laaste dae nader.

Aanvanklik het Johannes gehuil omdat daar niemand gevind is wat waardig was om die boek oop te maak nie (Open.5:4). Maar toe sê een van die ouderlinge in die hemel vir hom: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.” (Open.5:5 – 1983-vertaling).

Jesus het met Sy dood aan die kruis die reg verdien om die res van die verlossingsgeskiedenis openbaar te maak en Sy volk seëvierend daardeur te lei.

In vers 6 word die Leeu uit die stam van Juda voorgestel as ’n Lam wat daar staan “asof Hy geslag is”. Is dit nie  pragtige beeld van Jesus se oorwinning aan die kruis nie? Hy staan asof Hy geslag is, Hy lê nie!

Dit is so seker asof die Leeu Sy vyand verslind het – maar Hy het die oorwinning behaal deur die vyand toe te laat om Hom te slag soos ’n Lam!

Dus is die Lam nou waardig om die boek van die verlossingsgeskiedenis uit God se hand te neem en dit oop te maak. Die handeling is só koninklik dat die vier-en-twintig ouderlinge in die hemel (as’t ware God se raad van aanbidding) in aanbidding neerval voor die Lam.

Weet jy wat die goue bakke vol wierook is? Openbaring sê dit is “die gebede van die gelowiges.” (Open.5:8 – 1983-vertaling). Beteken dit dan nie dat ons gebede die wierook van die hemel is nie; ’n heerlike geur voor God se troon en voor die Lam?

As ek daaraan dink dat my gebede bymekaar gemaak word en in die hemel bewaar word en herhaaldelik aan Christus geoffer word in hemelse dade van aanbidding, versterk dit my en moedig dit my aan om meer dikwels, en kragtiger te bid.

Laat ons Christus hier op aarde verheerlik en eer en aanbid met ons gebede. En laar ons ons dubbel verheug dat die aanbiddingsraad van die hemel hierdie gebede weer voor Christus bring as ’n geurige offer voor die Lam wat geslag is.

Vertaal uit: Desiring God

John Piper

(Vertaling: Esta Jefferies)

Posted in Oordenking

Spyt kom te laat

Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel — Jesaja 61:10

Net voordat jy iets nuuts koop, beleef jy ’n gevoel van opgewonde afwagting wat deel is van die heerlike ervaring wanneer ’n mens iets nuuts kry. Maar het jy al ooit spyt gekry omdat jy iets gekoop het? Spyt spoel soms skielik oor jou soos’n golf wat breek: Het ek die item regtig nodig? Moes ek nie eerder die geld gespaar het nie?

In Genesis 3 kry ons die eerste rekord van ’n koper se spyt. Die slang was om Eva soos ’n vaardige verkoopsman/dame, gereed om haar te oorrompel met sy vlytige verkoopstaktiek. En hy hét Eva oorreed om God se Woord in twyfel te trek…

Die geslepe slang het Eva eers oorgehaal om God se Woord in twyfel te trek, en daarna het hy haar onsekerheid misbruik deur twyfel te saai oor God se karakter! Hy het belowe dat haar oë sal oopgaan, en dat sy soos God sal word.

En Eva het geëet. Adam het ook geëet. En sonde het die wêreld binnegekom.

Maar die eerste man en vrou het meer gekry as wat hulle afgebyt het!

Natuurlik het hulle oë oopgegaan, maar hulle het nie soos God geword nie; trouens, hulle het onmiddellik vir Hom gaan wegkruip!

Die sonde het aaklige gevolge. Dit weerhou die beste gawes van God van ons. Maar God het in sy liefde en genade die mens geklee in klere wat Hy gemaak het van die vel van diere. Die bloed van ’n dier of diere moes vloei sodat Hy vir hulle klere kon maak. Dit is ’n skadubeeld (vooruitsig) van wat Jesus vir ons sou doen deur aan die kruis te sterf vir ons sondes.

Jesus het in ons plek gesterf vir ons sondes. Aan die kruis het Hy ons sonde en ongeregtigheid op Hom geneem. Sy bloed is gestort sodat ons beklee kon word met Sy geregtigheid – sonder spyt van enige aard! As jy nie die Here Jesus ken as Verlosser en Saligmaker nie, wil ek nóú by jou aandring: Bring jou sondes vandag nog na Hom toe, die Offerlam van God. Môre kan dalk te laat wees… 

Posted in Oordenking

Jou Predikant het jou gebede nodig

A young shepherd with his sheep at dusk - Picture of Overlander ...

Die grootste deel van hierdie stuk is in Februarie op DesiringGod geplaas, kort nadat predikante in Minneapolis teruggekeer het van ’n predikante-konferensie.[1]

Na ons jaarlike predikantekonferensie het ’n joernalis ’n onderhoud gehad met John Piper. Hy het gesê die konferensie was regtig ’n wonderlike tyd van interaksie tussen baie manne wat getrou dien in (meestal) klein gemeentetjies. Daar was egter ook predikante van groter gemeentes. “Dink na oor die afgelope Konferensie, en antwoord dan na aanleiding van jou interaksie met predikante daar,” het die joernalis vir John Piper gesê. “As jy nou met die gemeentes waar hierdie manne bedien, kon praat, wat sal jy vir hulle sê? Hoekom is dit vir gemeentelede belangrik om vir hulle leraars te bid?”

Vir my was een van die beste tye gedurende die konferensie, nee, eintlik die keer wat my aangedaan gemaak het, die tyd wat eenkant gesit is na die aanddiens toe gesê is: “Ons as leiers van die konferensie is tot jou beskikking.” Ons het dwarsoor die voorste deel van die groot ouditorium ’n ry gevorm en gesê: “As jy wil gaan, is jy welkom. As jy wil, kan jy bly om te bid, of jy kan hierheen kom om te vra vir gebed.”

Ek het waarskynlik vir ’n halfuur of 45 minute saam met die manne gebid. Die manne het vertel van krisisse in hulle gemeentes, leierskap, en het geworstel met wat die volgende stap moet wees, en met kinders wat baie siek, of rebels was. Een ouer predikant het my vertel van ’n dogter wat nou al vir sestien jaar sukkel met migraine hoofpyne. Sy is sestien en kan skaars die pyn hanteer. Hulle was al by verskeie dokters vir hulp, maar nie een kan sy vinger op die probleem lê nie. ’n Ander predikant het met my gedeel dat sy eie gesondheid besig was om te verswak. Hy was nie seker of hy die einde van die jaar sal sien nie, maar hy het sy bes probeer doen in sy bediening.

Die Christen se gebed is Geestelike Oorlogvoering

So het die opbouende effek van die luister na hoogstens tien predikante daardie aand in my as ’n pastor, wat ook wil omsien na ander pastors, die buitengewone stryd waarin ons op elke vlak betrokke is, wakker gemaak. Die huwelik is versterk, die kinders is versterk, die geloof is versterk en gesondheid is versterk. Gawes vir die bediening is versterk, want ons is betrokke in ’n geestelike oorlogvoering.

Ek dink nie ons gemeentes kan vir ons enigiets meer bruikbaars gee as hulle ernstige intrede vir ons by God nie!

In Efesiërs 6:12 skryf Paulus vir die gemeente in Efese: “… ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” Paulus sê hier waar hy praat van die geestelik wapenrusting wat ons moet aantrek, vir ons dat ons: “… by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking …” (Ef.6:18).

John Piper sê in die onderhoud: “Ons het as leraars ontsettend nodig dat ons gemeente ernstig vir ons intree (bid) sodat God ons sal beskerm, dat Hy in elke behoefte sal voorsien en dat Hy ons gesinne en ons huwelike sal beskerm.”[2]

Ek en jy moet bid dat die Here ons leraar kragtig sal maak in die Heilige Gees. Dit is die beste geskenk wat ek en jy as gemeentelede vir ons predikant kan gee. Piper sê: “Daar is min dinge wat meer waardevol en bruikbaar sal wees as wanneer gemeentelede vir ons (leraars) bid nie.”

Maar ek en jy het nie net nodig om só vir ons predikant te bid nie. Ons moet ook bid dat die Here hom sal help in sy voorbereiding vir Sondag se prediking van die Woord; dat dit in Gees en in waarheid gebring sal word. Ons moet bid dat die Here die Skrif deur Sy Gees sal oopbreek vir ons leraar, sodat hy dit sal verstaan en dit met klaarheid kan bring aan die gemeente.

Ons het egter nóg ’n verantwoordelikheid: ons moet bid dat die Here ons harte sal voorberei sodat die saad van die Woord op vrugbare grond sal val. ’n Mens vergeet eintlik dat jy as gemeentelid ook ’n rol het om te speel in die suksesvolle aflewering van die Woord van God aan Sy gemeente…


[1]  https://www.desiringgod.org/interviews/why-your-pastor-needs-your-prayers

[2] https://www.desiringgod.org/interviews/why-your-pastor-needs-your-prayers

Posted in Gebed